Hotărârea nr. 321/2002

Hotararea nr. 321 privind modificarea si completarea Hotararii nr. 283 din 30 noiembrie 2002

HOTARAREA Nr. 321

privind modificarea si completarea Hotararii nr. 283 din 30 noiembrie 2002

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei Programe, Cooperare Internationala, prin care se propune suplimentarea cheltuielilor prevazute in Hotararea nr. 283 din 30 noiembrie 2002, pentru deplasarea unei delegatii compuse in 3 mebrii, pentru a reprezenta municipiul Ploiesti la Ziua Orasului Osijek, Croatia, cu care este infratit;

            in temeiul Legii nr. 215/2001, legea administratiei publice locale,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 283 din 30 noiembrie 2002, in sensul suplimentarii  cheltuielilor de deplasare cu suma de 2.013.000 lei, care se  suporta din bugetul local.

Art. 2

Directia Economica din cadrul Primariei municipiului Ploiesti va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 19 decembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nan Nicolae

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu