Hotărârea nr. 316/2002

Hotararea nr. 316 privind aprobarea nomenclatorului stradal si a zonarii fiscalitatii municipiului Ploiesti

HOTARAREA Nr. 316

privind aprobarea nomenclatorului stradal si a zonarii fiscalitatii municipiului Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            avand in vedere Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbana, prin care se propune spre aprobare nomenclatorul stradal al muncipiului Ploiesti si incadrarea strazilor;

            in baza Legii nr. 351/ 2001 privind Planul de amenajare a teritoriului national – sectiunea a IV-a – reteaua de localitati;

            in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 art. 12, privind  stabilirea impozitelor si taxelor locale si a Normelor de aplicare ale O.G. nr. 36/2002 aprobate prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1278/13.11.2002;

            avand in vedere Planul urbanistic general al municipiului Ploiesti aprobat prin Hotararea nr. 209/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti;

in temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba nomenclatorul stradal al municipiului Ploiesti conform anexei 1 la prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba incadrarea strazilor din municipiul Ploiesti in zonele de fiscalitate stabilite conform analizei multicriteriale de departajare continute in lista din anexa 2 la prezenta hotarare.

Art. 3

Stabileste zonele de fiscalitate ale municipiului Ploiesti,  conform hartii ce constitue anexa 3 la prezenta hotarare.

Art. 4

Imputerniceste membrii comisiilor de specialitate nr. 1 si 4 ale Consiliului Local al municipiului Ploiesti sa corecteze si sa definitiveze harta  prevazuta la art. 3 din prezenta hotarare.

Art. 5

Prevederile prezentei hotarari se aplica incepand cu data de 01.01.2003.

Art. 6

Directia Fiscala va duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 7

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta publica prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 19 decembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nan Nicolae

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa nr. 1

NOMENCLATOR STRADAL – MUNICIPIUL PLOIESTI

 

Denumire strada

Nr. cu sot

Nr. fara sot

Nr. bloc

 

1 Mai

 

 

 

8 Martie

 

1-5

inclusiv bl. 8A, 8B

8 Martie

2-94

7-101

 

13 Decembrie

6-18

7-19

incl. Bl. G3, G4, H1

13 Decembrie

2-4B

1-5

 

13 Septembrie

 

1-27

 

13 Septembrie

2-48

 

 

24 Ianuarie

 

1-7

D,E,F,G

24 Ianuarie

4-6

 

A,B,C

Anul 1848

 

1-19

incl.bl.J3,J4

Anul 1848

2-22

 

incl. Bl. H7, H8

Anul 1907

2-72

3-65

 

 

Abrud

 

 

 

Acarului

2-4

1-11

 

Acarului

 

13

 

Acvilei

2-8

1-7

 

Acvilei

10-40

9-63

 

Aeroportului

 

1

122E

Aeroportului

4

 

123B

Aeroportului

 

3

125F

Aeroportului

6

 

124F

Afinelor

2-12

1-15

 

Afinelor

14-22

17-29

 

Agricultori

 

 

 

Al. Chimiei

6

 

58B

Al. Chimiei

8

 

23C

Al. Chimiei

2-4

 

57A, 57B

Al. Chimiei

 

1-3

59B, 59C

Al. Chimiei

 

1A

incl.bl.9

Al. Chimiei

2A

 

incl. Bl.60B

Al. Codrului

6-8

 

1, 2

Al. Codrului

4

 

1A1, 1A2

Al. Codrului

2

 

2A1, 2A2

Al. Deparateanu

 

1-19

 

Al. Deparateanu

2-46

 

 

Al. Odobescu

6-36

1-35

 

Al. Odobescu

 

37-79

 

Al. Odobescu

38-92

 

 

Al. Odobescu

2-4

 

29D,29E

Albastrelelor

 

1-35

 

Albastrelelor

2-36

 

 

Albesti

2-10

1-9

 

Albinelor

30-42

31-47

 

Albinelor

2-28

1-29

 

Albisori

2-44

1-57

 

Alecu Russo

 

 

 

Aleea Biruintei

2

 

133I

Aleea Biruintei

4

1

134A, 135E

Aleea Cirezarilor

 

3

25 sc A, B, C

Aleea Cirezarilor

 

3

25 sc D, E, F

Aleea Cirezarilor

2

 

27 sc D, E, F

Aleea Cirezarilor

2

 

27 sc A, B, C

Aleea Cirezarilor

 

1

24

Aleea Elevilor

 

1-5

55E,55F,55G

Aleea Parasutistilor

2

1

132A,134D

Aleea Prislop

10-14

 

20,21,22

Aleea Prislop

8

 

15

Aleea Prislop

 

9,11,13

23,24A,24B

Aleea Prislop

 

5-7

46,47

Aleea Prislop

4-6

 

6,7

Aleea Prislop

2

 

5

Aleea Prislop

 

1-3

48,49

Aleea Profesorilor

 

7-9

61G,H1,H2

Aleea Profesorilor

 

3-5

56D,E,F

Aleea Profesorilor

6

 

37A,B,C

Aleea Profesorilor

 

1A

55D

Aleea Profesorilor

 

1

55C

Aleea Rasnovenilor

 

5

57 sc. A, B, C

Aleea Rasnovenilor

 

5

57 sc. D, E, F

Aleea Rasnovenilor

 

3

53 sc. D, E, F

Aleea Rasnovenilor

 

3

53 sc. A, B, C

Aleea Rasnovenilor

 

1

54 sc. A, B, C

Aleea Rasnovenilor

 

1

54 sc. D, E, F

Aleea Rasnovenilor

 

1A

62C,62D

Aleea Scolii

8

 

50

Aleea Scolii

6

 

62A,62B

Aleea Scolii

 

1A,1B

21,22

Aleea Scolii

 

 

centrul de primire minori

Aleea Scolii

 

3,1C

14C,23

Aleea Secelenilor

2

 

18 sc A, B, C

Aleea Secelenilor

2

 

18 sc.D, E, F

Aleea Secelenilor

4

 

17 sc A, B, C

Aleea Secelenilor

4

 

17 sc.D, E, F

Aleea Strejnic

14

13

A7,A8

Aleea Strejnic

10-12

 

A5,A6

Aleea Strejnic

6-8

 

A3,A4

Aleea Strejnic

 

7-11

A9,A10,A11

Aleea Strejnic

 

5

A12

Aleea Strejnic

 

3

A13

Aleea Strejnic

 

1

A14

Aleea Strejnic

2-4

 

A1,A2

Aleea Strunga

2-4

 

39,39C

Aleea Strunga

6, 6A,8

 

40,40A,41

Aleea Strunga

10

 

42

Alex.cel Bun

 

 

 

Alex.Donici

2-26

1-29

 

Alex.Glinka

 

 

 

Alex.Lapusneanu

2-52

1-15

incl.bl.ICIM,P7,O7

Alex.Lapusneanu

 

17-23

6,7,8

Alex.Machedon

 

 

 

Alex.Vlahuta

2-18

 

 

Alex.Vlahuta

20-38

7-11

 

Alex.Vlahuta

40-54

13-19

 

Alex.Vlahuta

 

1-5

 

Alunilor

 

 

 

Amaradiei

 

 

 

Amurgului

 

 

 

Amzei

2-48

1-51

 

Amzei

50-78

53-83

 

Ana Ipatescu

 

1-5

 

Ana Ipatescu

 

7-41

 

Ana Ipatescu

 

43-83

 

Ana Ipatescu

2-72

 

 

Ana Lugojana

 

 

 

Andrei Ioachimescu

 

 

 

Andrei Muresanu

2-54

 

inclusiv bl.37I1, 37I2

Andrei Muresanu

 

1

11C

Andrei Muresanu

 

53

A6

Andrei Muresanu

 

5-49

 

Andrei Muresanu

64

 

R4

Andrei Muresanu

56-62

 

R5, R6

Andrei Muresanu

66-70

 

R1, R2, R3

Anotimpului

10

 

57

Anotimpului

8

 

56

Anotimpului

4-6

 

55,54

Anotimpului

2

 

43

Anotimpului

 

5

49

Anotimpului

 

3

39

Anotimpului

 

1

38A,38B

Anton Pan

 

 

 

Apelor

 

 

 

Aprodul Purice

 

 

 

Arborilor

 

 

 

Arcasilor

4-24

3-33

 

Arcasilor

2,2A

1A,1B

 

Arcului

2-18

1-17

 

Arcului

20-62

19-39

 

Arcusului

 

 

 

Ardealului

 

 

 

Arges

 

 

 

Arhimede

 

 

 

Arhip Nicolae

 

1B

63

Arhip Nicolae

 

1A

M14

Arhip Nicolae

 

1C,D,E

M15,16,17

Arhip Nicolae

 

1

100

Arhip Nicolae

2A

 

53

Arhip Nicolae

2

 

62

Arhip Nicolae

4

 

61

Arhip Nicolae

 

3

99A,B,C

Arhip Nicolae

 

3

99D,E,F

Arhip Nicolae

 

3A,B,C,D

M10,11,12,13

Arhip Nicolae

 

5A,5B

M8,M9

Arhip Nicolae

 

5

98

Arhip Nicolae

6

 

60

Arhip Nicolae

8

 

59

Arhip Nicolae

10

 

65

Arhip Nicolae

 

7

97A,B,C

Arhip Nicolae

 

7

97D,E,F

Arhip Nicolae

 

7A,B,C

M 5,6,7

Arhip Nicolae

 

9

96

Arhip Nicolae

12

7D

66,M4

Ariesului

 

1-3

35A,35B

Ariesului

2,4

 

36,37

Arinului

2

 

1

Arinului

 

1

46, sc.A, B, C, D

Arinului

 

1

46, sc.E, F. G. H

Armasi

 

21-37B

 

Armasi

 

1-19

 

Armasi

2-30A

 

 

Armasi

32-54

39-57

 

Armasi

42

 

internat lic. Ec.Magearu

Armoniei

 

 

 

Arnauti

 

5

69

Arnauti

4-6

 

75,76

Arnauti

 

1-3

60,56

Arnota

2-16

1-9

 

Aron Voda

2-12

1-23

 

Artei

 

 

 

Artarului

 

 

 

Astra

 

 

camin nefamilisti

Atelierului

2-4

1-3

 

Atelierului

6-30

5-23

 

August Laurian

 

 

 

Aurel Vlaicu

 

 

 

Aurora

 

 

 

Austrului

 

 

 

Avantului

2-8

1-9

 

Aviatorilor

4

 

105A1

Aviatorilor

6

 

105A2

Aviatorilor

 

1-3

109A, 106F

Aviatorilor

2

 

101A1

Aviatorilor

2

 

101A2

Avram Iancu

 

 

 

Azuga

2-30

1-41

 

Azurului

 

 

 

Baciului

 

1

56

Baciului

2

 

55A,55B

Badesti

 

 

 

Bahluiului

16

 

162 sc.A,B

Bahluiului

16

 

162 sc.C,D

Bahluiului

 

17

161

Bahluiului

 

13

154

Bahluiului

14

 

150

Bahluiului

12

 

149 sc.A,B

Bahluiului

12

 

149 sc.C,D

Bahluiului

10A

 

148

Bahluiului

 

1

138

Bahluiului

2,4

 

130.144

Bahluiului

 

3,5

142.143

Bahluiului

 

7,9

140.141

Bahluiului

10

 

147

Bahluiului

8

 

146

Bahluiului

6

 

145

Baicoi

2-28

1-37

 

Baiului

 

 

 

Banatului

 

1-3

37A, 37B

Banatului

 

5-45

 

Banatului

2-26

 

inclusiv bl.36D, 36E, 36F

Banu Maracine

 

 

 

Baraolt

4

 

65 bis

Baraolt

 

13-15

47,48

Baraolt

 

9

42A

Baraolt

 

9-11

42B,46B

Baraolt

 

7

41B

Baraolt

 

7

41A

Baraolt

 

5

40A

Baraolt

 

5

40B

Baraolt

 

1

36

Barbu Catargiu

 

 

 

Barbu Constantinescu

2-14

1-19

 

Barbu Delavrancea

 

 

 

Barbu Stirbei

 

 

 

Barcanesti

 

105-143

 

Barcanesti

 

1-3

12F,13

Barcanesti

 

3A

14A

Barcanesti

 

5B

14B,14C

Barsei

 

 

 

Barzava

 

 

 

Basarabescu

 

 

 

Basarabi

16-20A

11

K2, K4, K9

Basarabi

2-14

 

 

Basarabi

 

1-9

K10, K11

Basarabi

 

5

Tolstoi, sc.G, sc.H

Banesti

 

1-5

9A, 9B1, 9B2, 9C

Banesti

2, 4

 

8D, 8E

Banesti

6-54

7-49

 

B-dul. Bucuresti

 

1-3

7A,7B

B-dul. Bucuresti

 

5-7

7C,7D

B-dul. Bucuresti

 

9-11

8A,8B,8C

B-dul. Bucuresti

14-36

15-47

 

B-dul. Bucuresti

 

39

camin 3

B-dul. Bucuresti

 

39

camin 3

B-dul. Bucuresti

 

39

camin 3

B-dul. Bucuresti

 

39

camin 3

B-dul. Bucuresti

 

39

camin 3

B-dul. Bucuresti

24A,24B,24C

 

1A,1B,1C

B-dul. Bucuresti

 

31-35

11D,12A,12B

B-dul. Bucuresti

 

27-29

11A,11B,11C

B-dul. Bucuresti

20-22

 

2B,2C

B-dul. Bucuresti

20

 

3C,3B,3A

B-dul. Bucuresti

18-20

 

3E,3D

B-dul. Bucuresti

10, 12

 

4A, 4B

B-dul. Bucuresti

 

23-25

10B,10C,10D

B-dul. Bucuresti

 

19-21

9A,10A

B-dul. Bucuresti

 

17-19

9B,9C

B-dul. Bucuresti

 

13

9G

B-dul. Bucuresti

 

15-17

9D,9E,9F

B-dul. Bucuresti

14-16

 

4C,4D

B-dul. Bucuresti

8-10

 

5A,5B

B-dul. Bucuresti

6-8

 

5D,5C

B-dul. Bucuresti

4

 

5E,5F

B-dul. Bucuresti

2

 

5G

B-dul. Bucuresti

2B

 

15A,15B

B-dul. Bucuresti

2C,2D

 

15C,15D

B-dul. Bucuresti

2E,2F

 

15E,15F

B-dul. Petrolului

 

73-95

 

B-dul. Petrolului

 

97-113

 

B-dul. Petrolului

40-68

 

 

B-dul. Petrolului

26-38

 

 

B-dul. Petrolului

18-24

 

 

B-dul. Petrolului

16

 

camin grup sc.1 Mai

B-dul. Petrolului

 

 

spit.municipal nr.2

B-dul. Petrolului

14

 

camin colegiul tehnic

B-dul. Petrolului

 

59C-59D

12C,12D,12E

Berceni

 

 

 

Beresti

 

 

 

Berzei

 

 

 

Bibescu Voda

 

 

 

Bicazului

 

 

 

Bihorului

 

 

 

Biruintei

10-12

11

 

Bistrita

 

3-5

 

Bobalna

2-18

1-9

 

Bobalna

 

11-69

 

Bobalna

 

71-95

 

Bobalna

 

95-113

incl.bl.A4,A5,A6

Bobalna

 

115-143

incl.Bl.A7

Bobalna

 

145-155

 

Bobalna

68-88

 

incl.bl.1,2

Bobalna

60-66

 

 

Bobalna

20-26

 

 

Bobalna

28-58

 

 

Bodocului

 

 

 

Bogdan Voda

 

 

 

Boian

2-18

1-27B

 

Boldescu

 

 

 

Bolintineanu

2-36

1-25

 

Bolintineanu

38-66

27-55

 

Borsec

 

 

 

Borzesti

 

 

 

Bradetului

 

 

 

Bradului

 

 

 

Bran

 

 

 

Branciog

 

3

41

Branciog

 

1

40

Brasoveni

2-4

 

38,39

Brates

 

 

 

Bratocea

 

 

 

Brazdei

 

 

 

Brebenei

4

 

6

Brebenei

2

3

3, 5

Brebenei

 

1

2

Brancoveanu Voda

2-6

 

 

Brancoveanu Voda

8-64

9-31

 

Branduselor

2-12

1-11

 

Branduselor

14-50

13-39

 

Brumarelelor

8, 10

 

123, 133

Brumarelelor

 

9

132

Brumarelelor

 

7

131

Brumarelelor

 

1-3

119, 120

Brumarelelor

 

5

121

Brumarelelor

6

 

122 sc.A,B,C

Brumarelelor

6

 

122 sc.D,E,F,G

Brumarelelor

2-4

 

129, 130

Bucegi

 

 

 

Bucsoiului

 

1-3

28,29

Buda

 

 

 

Buftea

 

1-35

 

Bujorului

 

 

 

Buna Vestire

2-30

1-15

 

Buna Vestire

 

3

spitalul judetean nr.3

Buna Vestire

17-51

 

 

Buna Vestire

38-68

 

 

Buna Vestire

32A-36

 

 

Buna Vestire

80-92A

 

 

Buna Vestire

 

51-101

 

Buna Vestire

 

161-175

 

Buna Vestire

 

121-159

 

Buna Vestire

 

103-119

 

Buna Vestire

94-134

 

 

Buna Vestire

134A-182A

 

 

Burebista

 

 

 

Bustenari

2-18A

1-19

 

Bustenari

 

21-55

 

Bustenari

20-54

 

 

Busuiocului

 

 

 

Buzaului

 

 

 

Buzesti

 

 

 

C. Darwin

 

 

 

C.D. Gherea

 

11

hotel Prahova

C. Porumbescu

2

 

14

C. Porumbescu

4

 

15

C. Stere

 

 

incl.bl.M7,M8

C.T. Grigorescu

 

 

 

Caineni

24-30

13-27

 

Caisului

 

 

 

Calabreaza

2-6

 

 

Calarasi

 

3-9

152C,D,E,F

Calarasi

6-8

 

154A, B

Calarasi

4

 

156A

Calarasi

 

1

150H

Calarasi

2

 

156B

Caliman

 

49-71

 

Caliman

 

25-47B

 

Caliman

34-70

 

 

Caliman

 

15-23

 

Caliman

2A-32

 

 

Caliman

 

1-13

 

Caliman

 

73-81

 

Caliman

 

83-131

 

Caliman

58-108

 

 

Calmatui

 

 

 

Calomfirescu

 

 

 

Calomfirescu

2

 

camin Flacara

Calugareni

2-26

 

 

Calugareni

 

1-21

 

Calusari

 

 

 

Cameliei

2

 

45

Cameliei

4

 

44

Cameliei

6

 

43

Cameliei

8

 

41

Cameliei

 

3

40

Cameliei

 

1, 1B

42, 47

Cameliei

 

3A, 3B,

48, 49

Cameliei

 

5A,5B

50,51

Cameliei

 

 5C, 5D

 52, 53

Cameliei

 

5, 7A,

39, 54

Cameliei

10

 

38

Cameliei

8A

 

46A

Cameliei

8B

 

35

Cameliei

 

7

34

Cameliei

 

7b,7c

55,56

Cameliei

 

 7D, 9A

 57, 58

Cameliei

 

9, 9B,

33, 59

Cameliei

14

 

32

Cameliei

16

 

30

Cameliei

 

11

31

Cameliei

 

11a,11b

60,61

Cameliei

 

 11C, 11D

 62, 63

Cameliei

 

11E, 13, 13A

64, 29, 65

Cameliei

 

15A, 15B

66, 67

Cameliei

 

15C, 15D

68, 69

Cameliei

 

 17B, 17A

 71, 70

Cameliei

 

17, 19

24, 23

Cameliei

 

15

26

Cameliei

18

 

25

Cameliei

18A

 

25A

Cameliei

18B

 

25B

Cameliei

22

 

22B

Cameliei

20

 

22A

Cameliei

 

19A, 19B

134, 135

Cameliei

 

21A, 21

137, 136

Cameliei

 

21B

138

Cameliei

 

23

117

Cameliei

 

27, 29

113, 112

Cameliei

22A

 

115

Cameliei

24

 

114

Campinitei

 

 

 

Candiano Popescu

 

 

 

Cantacuzino

14-16B

 

 

Cantacuzino

18-34

9-33

 

Cantacuzino

 

73-97

 

Cantacuzino

 

99-155

 

Cantacuzino

122-150

 

incl. Bl.3D2, 3D1,3C2

Cantacuzino

152-154

 

incl. Bl. 3C1, 3B

Cantacuzino

156-158

 

 2C, 2D

Cantacuzino

160, 160A, 160B

 

2A1, 2A2,2B

Cantacuzino

184B-184B

 

1F1, 1F2, 1E

Cantacuzino

186-192

 

1A, 1B, 1C,1D

Cantacuzino

184B, C, D

 

2, 3, 4

Cantacuzino

88-120

 

incl.bl.10C, 10D

Cantacuzino

64-86

 

incl.bl.

Cantacuzino

 

37-71

incl.bl.

Cantacuzino

38-62

 

incl.bl.A, B

Cantacuzino

188-210

 

incl.bl.133D,C

Cantacuzino

210A,212A   214A

 

133B,A,131E

Cantacuzino

216A,218A

 

131D,C

Cantacuzino

12A

 

130C

Cantacuzino

12A

 

130B

Cantacuzino

230A

 

129C

Cantacuzino

228A

 

129D

Cantacuzino

226A

 

129E

Cantacuzino

328

 

camin grup constructii

Cantacuzino

 

157-201

 

Cantacuzino

 

185-187

150A, B

Cantacuzino

 

199

150G

Cantacuzino

 

189-197

150C, D, E, F

Cantacuzino

 

201-207

156C,D,E,F

Cantacuzino

 

277-281

B3,B2,B1

Cantacuzino

 

271-275

35,B5,B4

Cantacuzino

 

269

16

Cantacuzino

 

267

15

Cantacuzino

 

265

14

Cantacuzino

 

263

13

Cantacuzino

 

261

12

Cantacuzino

 

259

11

Cantacuzino

328-360

 

 

Cap. Traian Dumitrescu

2-50

1-49

 

Cap. Traian Dumitrescu

52-84

51-81

 

Caprioarelor

 

 

 

Caraiman

 

 

 

Caramidari

 

 

 

Carol Davila

 

1

119A

Carol Davila

2

 

119B

Carol Davila

 

3

119C

Carol Davila

 

7

119D

Carol Davila

10

 

122D

Carol Davila

12

 

122C2

Carol Davila

14

 

121D

Carol Davila

 

9

118A

Carol Davila

 

11

118B

Carol Davila

 

13

118C

Carol Davila

16

 

121C2

Carol Davila

4

 

123E

Carol Davila

6

 

123D

Carol Davila

8

 

123C

Carol Davila

18

 

120D

Carpati

1-5

 

33F,G,H

Carpenului

24-80

 

 

Carpenului

 

21-99

 

Carpenului

 

1-19

 

Carpenului

2-22

 

 

Carvunarilor

 

 

 

Casin

 

1-5

 

Casin

 

5A-9

Bl.16A,16B, 15G sc.B

Casin

 

11-13

16C, 16D

Casinului

2-66

 

 

Casinului

2

 

12E

Castanilor

6-24

5-21

 

Castanilor

2-4

1-3

 

Catunu

 

 

 

Cavalului

 

1-37

 

Cavalului

2-30

 

incl.bl.N4,N5,N6   N7

Cazarmii

2-6

1

155A,155B,155C  ,154F

Calin Catalin

 

1-9

inclusiv bl. K14

Calin Catalin

 

11-13

incl. Bl. A,B,C

Calin Catalin

2-12

 

K5, K6, A,K3

Caltunasi

 

 

 

Capsunelor

12-48

9-51

 

Capsunelor

2-10

1-7

 

Catinei

6, 8

 

28B, 28C

Catinei

2, 4

 

28, 28A

Catinei

 

1

27

Catinei

 

3-5

27A, 27B

Catinei

 

7

37F

Catinei

 

9

37E

Catinei

 

11

37D

Catinei

 

13

37C

Catinei

 

17

37B

Catinei

 

15

37A

C.D. Gherea

 

1-9

D, E, Picadilly, K15

C.D. Gherea

2

 

bl.A, B, C

Ceahlau

2-12

 

 

Ceahlau

 

1-11

 

Cerasului

2-6

1

 

Cerbului

8-22

3

 

Cercelus

2-38

 

 

Cercelus

40-60

1-49

 

Cercului

 

 

 

Cerna

 

 

 

Cernica

 

 

 

Cetinei

2-10

1-19

 

Cezar Boliac

 

 

 

Cheia

 

 

 

Chiliei

 

 

 

Chindiei

2-26

1A-27

 

Cibinului

6, 8

 

A16, A17

Cibinului

12,14,18

 

A19,A10,M5

Cibinului

16

9-11

A13,A12,A18

Cibinului

 

3

A8

Cibinului

10

 

A9

Cibinului

4

 

A11

Cibinului

2

 

A7

Cibinului

 

1, 7

A14, A15

Cicero

 

9-19

 

Cicero

2-30

1-15

 

Cimbrului

 

1, 1A

18, 18A

Cimpoiului

2-8

1

 

Ciocarliei

2-12

1-15

 

Cioplea

 

 

 

Ciresoaia

 

 

 

Ciucului

 

1,1A

160A,B

Ciucului

 

3,3A,3B

182 A,B,C

Ciucului

2

 

169

Ciucului

4

 

167

Ciucului

6

 

172

Clabucet

 

1-13

 

Clementei

2-24

1-27

inclusiv bl.28I,28K

Clementei

26-32

 

inc.bl.27I

Clementei

34-48

29-57

inc.bl.26N

Clopotari

 

1-43

 

Clopotari

2-42

 

 

Clopotei

 

 

 

Clubului

 

 

 

Clujului

 

 

 

Codrul Cosminului

 

 

 

Col. Teleajan

 

 

vile

Colinei

 

53-103A

 

Colinei

38-82

 

 

Colinii

4-36

1-51

inclusiv Bl.29b

Colinii

2

 

28E

Coltei

 

 

 

Comana

 

 

 

Cometului

 

 

 

Concordiei

 

 

 

Constantin Mille

 

 

 

Constantei

 

 

 

Constructorului

 

 

 

Cooperatiei

 

 

 

Corabiei

 

 

 

Corlatesti

 

 

 

Cornatel

 

 

 

Cornatel

2

1

1A,1B

Cornatel

4

 

7

Cornatel

6

5

incl. Bl.60C, D

Cornatel

8

7

incl. Bl.60E,F

Cornului

 

 

 

Cosanzeana

 

 

 

Cosarilor

 

 

 

Cosmesti

 

 

 

Cosminele

14

 

163A

Cosminele

12,12A

 

168,163G

Cosminele

8

 

128

Cosminele

10

 

131

Cosminele

4

 

120

Cosminele

2

 

113

Cosminelor

 

1,1A

176B,176A

Cosminelor

 

3,3A

177C,177A,B

Cosminelor

 

9,11

179C,180A

Cosminelor

 

13,15

180B,181A

Cosminelor

 

17

181B

Cosmonautilor

 

3

122F

Cosmonautilor

 

1

122A

Cosmonautilor

4

 

124A

Cosmonautilor

2

 

124B

Cosmonautilor

6

 

125E

Cosmonautilor

2A

 

124C

Cosmos

 

 

 

Cosna

 

 

 

Costache Negri

 

 

 

Costache Negruzzi

 

 

 

Costilei

2-6

1-5

 

Covurlui

2-10

1-7

 

Covurlui

18-24

 

 

Covurlui

 

9-43

 

Covurlui

12-16B

 

 

Cozia

 

77

bl.garsoniere

Cozia

2-70

1-71

 

Cpt. Popescu Ciocanel

 

 

 

Crangasi

 

1

41C

Crangasi

8-14

3-19

 

Crangasi

2

 

21B

Crangului

2-38

1-27

 

Crangului

84-104

83-103

 

Crangului

40-82

29-81

 

Crazna

 

 

 

Craitelor

 

 

 

Creuzot

 

 

 

Cricov

 

 

 

Crinului

 

 

 

Crisan

28A

9A

139I, 137F

Crisan

 

7A

139A

Crisan

30-74

 

incl. Bl.138C,D

Crisan

22A,24A

11-43

incl bl 135D,135C

Crisan

16-18

 

incl. Bl.134C,132B

Crisan

14-14A

 

incl. Bl.132C

Crisan

12A

 

130E

Crisan

12A

 

128A

Crisan

10A

 

128B

Crisan

10B

 

130A

Crisan

 

3A

126A

Crisan

 

5A

126B

Crisan

6A

 

128D

Crisan

6B

 

129F

Crisan

4A

 

128E,F

Cristianului

14

 

150L

Cristianului

2-12

1-11

 

Cristianului

 

17-23

152A,B 154C,D

Cristianului

 

25

154E

Cristianului

22-28

 

156I,156J,156H,G

Cristianului

16-20

 

150K,150J,150I

Cristianului

 

15

151A

Crisului

 

 

 

Crivatului

 

 

 

Crizantemelor

4

 3A

 9A, 10

Crizantemelor

 2A, 2B

 

11A, 11B

Crizantemelor

2

3

7,9

Crizantemelor

 

1

8

Crasmaritelor

 

 

 

Crasmaritelor

 

 

camin nefam. CIPROM

C-tin. Brezeanu

 

1A, 1B

23B, 11D

C-tin. Brezeanu

 

1

D3, sc.A, B, C, D, E

C-tin. Brezeanu

 

1

D3, sc.F, G, H, I, J, K

C-tin. Brezeanu

 

3A

25

C-tin. Brezeanu

 

3

205

C-tin. Brezeanu

 

5

202A

C-tin. Brezeanu

 

7

202B

C-tin. Brezeanu

 

9

202C

C-tin. Brezeanu

10-12

 

21A,20

C-tin. Brezeanu

4A-8

 

22,16E,21B

C-tin. Brezeanu

2D,4

 

23A,C1

C-tin. Brezeanu

2A,2B

 

B2,B2bis

C-tin. Brezeanu

2, 2C, 2E

 

inclusiv bl.B3, 24

Cumpatului

6-8

 

H11, H12

Cumpatului

2-4

 

H14, H13

Cuptoarelor

 

 

 

Curcubeului

 

21-25

2H1, 2H2

Curcubeului

 

27-29

1G

Curcubeului

 

33-35

1J1,1J2

Curcubeului

4-46

 

 

Curcubeului

 

1-19

incl. Bl.3G, 3H1, 3H2, 3J

Cuza Voda

2-4

 

B1, B2

Cuza Voda

 

3-7

D9, D10, D11

Cuza Voda

 

9-11

D8A, D8B

Cuza Voda

12

13, 15-19

C1A, D6, D4, D5

Cuza Voda

6, 10

 

A8, C1B

D. antemir

 

 

 

Daciei

 

 

 

Daliei

 

 

 

Daliei

 

1-7

Bl15G sc.A,15H,15I,15A sc.B

Dambovita

 

45-57

 

Dambovita

2-60

1-43

 

Dealu cu Piatra

2

 

30 sc D, E, F

Dealu cu Piatra

2

 

30 sc A, B, C

Dealu cu Piatra

 

3

28 sc A, B, C

Dealu cu Piatra

 

3

28 sc D, E, F

Dealu cu Piatra

 

1

29 sc D, E, F

Dealu cu Piatra

 

1

29 sc A, B, C

Decebal

2-56

1-47

 

Deditel

 

1

116

Deditel

 

3

109A

Delfinului

2-10

1-7

 

Delfinului

12-40

9-39

 

Deltei

 

3

15

Deltei

 

1A

14D

Deltei

 

1,1B

14,14E1,14E2

Deltei

 

1-5

 

Democratiei

 

49

N12

Democratiei

 

51-85

N11,N10,O2,O 3,   O 1,O 8

Democratiei

 

87-93

4,5

Democratiei

 

95-99

2,3

Democratiei

 

101-109

incl.cam.ICIM,1

Democratiei

108-110

 

D

Democratiei

96-106

 

E sc.A,B,C

Democratiei

96-106

 

E sc.D,E,F

Democratiei

90-94

 

F, G1, G2

Democratiei

88

 

H2

Democratiei

84-86

 

H3, H4

Democratiei

46-82

 

incl. Bl. H5, H6

Democratiei

2-18

1-13

 

Democratiei

20-30

15-27

 

Democratiei

32-48

29-39

 

Depoului

2-12B

 

 

Depoului

 

 

 

Dezrobirii

 

 

 

Diaconu Coresi

 

 

 

Diligentei

 

 

 

Dimitrie Cantemir

4bis-6bis

 

 

Dîmbului

 

11-37

 

Dîmbului

2-50A

 

 

Doaga

 

 

 

Doamna Stanca

 

 

 

Dobrogei

 

 

 

Dogari

 

 

 

Domnisori

 

1-19

 

Domnisori

 

19

9D

Domnisori

 

13

12C

Domnisori

 

19

9C,9B

Domnisori

 

79-81

62,63

Domnisori

 

83

74

Domnisori

 

85-87

72,73

Domnisori

 

89-91

70,71

Domnisori

 

93

spitalul CFR

Domnisori

90-92

 

58,59

Domnisori

88

 

57

Domnisori

84-86

 

54,55

Domnisori

18

 

6F

Domnisori

14

 

7F

Domnisori

16

 

7G

Domnisori

 

11

8G,8F

Domnisori

8

11

8D,8E

Domnisori

 

35,57

casa

Dorna

 

 

 

Dorobanti

 

41-59

 

Dorobanti

20-32

11-39

 

Dorobanti

 

9

 

Dorobanti

2-16

 

 

Dorului

2-34

1-31

 

Dr. Bagdazar

 

 

 

Dr. Ghe.Petrescu

 

 

 

Dr. Marinescu

 

 

 

Dr. Reiner

 

 

 

Dr. Toma Ionescu

 

 

 

Dragos Voda

 

 

 

Dreptatii

 

 

 

Drezinei

 

 

 

Drumul serii

 

 

lînga Gama Center

Drumul Serii

 

 

 

Duca Voda

2-36

3-41

inclusiv bl.35R

Duca Voda

 

1

35D3

Dumbravei

 

 

 

Dumbraveni

 

 

 

Dumitru Boscovici

 

 

 

Dunarii

 

 

 

E. Zolla

4

 

I

Ecaterina Teodoroiu

14

13-19

 

Ecaterina Teodoroiu

2

1-3

 

Ecaterina Varga

 

 

 

Ecoului

 

 

 

Elena Doamna

 

35-75A

 

Elena Doamna

 

1-33A

inclusiv bl.32A, 32H, 32K, 32I

Elena Doamna

4-28

 

inclusiv bl.31T,U

Elena Doamna

2

 

31D

Elena Doamna

30-78

 

 

Enachita Vacarescu

 

1A

130D

Enachita Vacarescu

 

5

126C

Enachita Vacarescu

 

15A

121B

Enachita Vacarescu

 

5-11

 

Enachita Vacarescu

 

13A

121A

Enachita Vacarescu

6A

 

102B

Enachita Vacarescu

8A

 

102A

Enachita Vacarescu

10A

 

101E2

Enachita Vacarescu

12A

 

101E1

Enachita Vacarescu

 

17A

120F

Energiei

 

1-7

 

Energiei

2-14

 

 

Eremia Grigorescu

22

 

58

Eremia Grigorescu

20-22bis

 

64,64 bis

Eremia Grigorescu

18

 

76

Eremia Grigorescu

16

 

95 sc. A, B, C

Eremia Grigorescu

16

 

95 sc. D, E, F

Eremia Grigorescu

14

 

94

Eremia Grigorescu

 

13

82

Eremia Grigorescu

 

15

83

Eremia Grigorescu

 

17-19

84,75

Eremia Grigorescu

 

21-23

74,73

Eremia Grigorescu

 

25

45,45A

Eremia Grigorescu

 

27

44

Eremia Grigorescu

 

11

81

Eremia Grigorescu

 

9

80

Eremia Grigorescu

 

7,7B

77,78

Eremia Grigorescu

10

5

79,85

Eremia Grigorescu

12

 

89

Eremia Grigorescu

8

 

29

Eremia Grigorescu

4-6

 

27,28

Eremia Grigorescu

2-2A

 

26,26bis

Eremia Grigorescu

 

1

17

Eremia Grigorescu

 

3

23

Eroilor

54-72

103-105

 

Eroilor

74-110

107-147

 

Eroilor

 

1-53

 

Eroilor

16-48

55-103

 

Eroilor

18

 

Casa Concordia AUSTRIA

Eroilor

10-14

 

14,D,E,F

Eroilor

2-8

 

incl.bl.14A,B,C

Erou Moldoveanu

2

 

18

Erou Moldoveanu

4-6

 

19,20

Erou Moldoveanu

16-20

5

1,2,3,4

Erou Moldoveanu

 

3

9A,9B

Erou Moldoveanu

12

 

8Sc.A,B,C

Erou Moldoveanu

12

 

8sc.D,E,F

Erou Moldoveanu

8-10

 

21,22

Erou Moldoveanu

 

1

10

Erou Necunoscut

 

 

 

Eufrosin Poteca

2-14

1-21

 

Fabricilor

 

 

 

Facliei

 

7-9

137A, 138F

Facliei

 

11-13

138A,G

Facliei

2

1-3

133H,135F,135G

Fagaras

 

 

 

Faget

 

3-5

12I,12H

Faget

 

1

12J

Fagului

 

 

 

Fainari

 

 

 

Fantanele

2-6

1-25A

incl.Bl.26A,28A, 28B,25C

Fat Frumos

 

 

F3

Fat Frumos

 

 

F4

Fat Frumos

 

 

numai casele

Fat Frumos

 

 

F2

Faurari

 

 

 

Fecioarei

 

 

 

Ferigei

2-10

1-11

 

Ferigei

12-46

13-49

 

Feroviarilor

 

 

 

Fierarilor

 

 

 

Finta

 

 

 

Flacara

 

 

 

Florarilor

 

 

 

Florilor

 

 

 

Fluturilor

2-20

1-9

 

Fluturilor

22-34

11-23

 

Foisor

 

 

 

Fortunei

 

 

 

Fragilor

8-28

9-47

 

Fragilor

2-6

1-7

 

Frasinet

 

11-13

6C, 6B

Frasinet

 

3, 7-9

7D, 7C, 7B

Frasinet

 

1-5

8A, B, C

Frasinet

2-6

 

5I, 5K, 5L

Frasinet

8-10

 

5M, 5N,

Frasinet

12-14

 

4E, 4F

Frasinului

 

 

 

Fratiei

 

5

camin 1 UZUC

Fratiei

 

3

camin garsoniere

Fratiei

 

7

camin S.C.CONEX

Fratiei

 

1

bl.S.C.CONSTIL

Fratiei

2-18

 

 

Freamatului

 

 

 

Fructelor

 

 

 

Frunzelor

 

 

 

Fuiorului

 

 

 

Fundeni

 

 

 

Furnalului

4-14

1-49

 

Furnica

 

 

 

G. Cosbuc

 

1-19

 

Gageni

 

115

111sc.D,E,F,G

Gageni

 

113

110sc.D,E,F,G

Gageni

100

 

spitalul judetean

Gageni

100

 

spitalul judetean

Gageni

100

 

spitalul judetean

Gandului

2-26

1-11

 

Garlei

2-40

 

 

Garoafelor

 

 

 

Gaterului

 

1-15

 

Gazetei

 

 

 

Gageni

 

117

118sc.A

Gageni

 

117

118sc.B

Gageni

 

115

111sc.A,B,C

Gageni

 

115C

128

Gageni

 

115A, 115B

126, 127

Gageni

 

113A, 113C

124, 125

Gageni

 

113

110sc.A,B,C

Gageni

 

1-27

 

Gageni

 

29-59

 

Gageni

 

61-85

 

Gageni

 

87-105

 

Gageni

 

107-111

 

Gageni

 

111A

G1

Gageni

84-92

 

inclusiv bl. G12, G18

Gageni

2-82

 

 

George Cosbuc

2-28

 

 

Gh. Lazar

 

 

 

Ghe. Asachi

 

1-15

 

Ghe. Doja

56-70

 

 

Ghe. Doja

 

1-3

37C, 37D, 37E

Ghe. Doja

 

5-7

36C1, 36C2, 35F

Ghe. Doja

 

9-13

35D2, 35D1, 35E

Ghe. Doja

 

15-21

35A2, 35A1, 35B, 35C

Ghe. Doja

 

23-29

34D1, 34D2, 34E, 34F

Ghe. Doja

 

31-35

34C, 34B, 34A1

Ghe. Doja

 

37-41

45F1, 45F2, 45F3

Ghe. Doja

 

75-125A

 

Ghe. Doja

127-167

 

 

Ghe. Doja

 

169-221

 

Ghe. Doja

152-154

 

 B3, B4

Ghe. Doja

148-150

 

A1, A2

Ghe. Doja

130-146

 

 

Ghe. Doja

98-128A

 

inclusiv caminul I.L.Caragiale nefolosit

Ghe. Doja

70-96

 

 

Ghe. Sincai

 

 

 

Ghe. Baritiu

 

 

 

Ghe. Mateescu

 

7

42 sc A, B, C

Ghe. Mateescu

18

 

10 sc.A,B

Ghe. Mateescu

18

 

10 sc.C,D

Ghe. Mateescu

 

7

42 sc.D, E, F

Ghe. Mateescu

16

 

9

Ghe. Mateescu

12-14

 

7,8

Ghe. Mateescu

8-10

 

5,6

Ghe. Mateescu

4-6

 

3,4

Ghe. Mateescu

2

 

2

Ghe. Mateescu

 

1

16

Ghe. Mateescu

 

3

19

Ghe. Mateescu

 

5

20

Ghe. Sion

 

 

 

Ghighiului

 

13-51

 

Ghighiului

 

1-11

 

Ghighiului

56-58

 

camin C.F.R

Ghighiului

2-54

 

 

Ghilcos

2-18

1-15

 

Ghimpati

2-8

1-7

 

Ghioceilor

4-8

1-13

 

Ghioceilor

10-26

15-41A

 

Gilotrului

 

 

 

Garlei

 

 

 

G-ral. Magheru

2-34

 

 

Gladiolelor

 

 

 

Globului

 

 

 

Godeanu

6

 

119

Godeanu

 

3

123

Godeanu

 

1

121

Godeanu

4

 

118

Godeanu

2

 

117SC.C.D

Godeanu

2

 

117sc.A,B

Godeanu

8

 

115

Godeanu

10

 

114

Golesti

 

 

 

Goraslau

 

 

 

Gornistilor

2

1

141I, 140F

Gornistilor

4

3-5

139G,J,K

Gornistilor

6

 

139H

Gornistilor

8

 

137G

Gornistilor

 

7

138E

Gorunului

14-30

11-27

 

Gorunului

2-12

1-9

 

Gradinari

2-6

1-13

 

Gradinari

8-20

15-19

incl.bl. 32, 31

Gradinari

 

21-23

incl.bl.33B,35D

Gradinilor

 

 

 

G-ral. Ion Dragalina

 

 

 

G-ral. Magheru

 

1-25

 

Graniceri

 

1-59

 

Graniceri

2-64

 

 

Granitului

 

1-23

 

Granitului

4-6

 

bl.15C,15D

Granitului

8-10

 

bl.15E,15F

Graur

2-26

11-31

 

Grausorului

2-14

1-13

 

Grigore Alexandrescu

 

 

 

Grigore Tocilescu

2-10

1-17

 

Grindului

 

1

C2

Grindului

 

3

C3

Grindului

6-8

 

M1,M2

Grindului

2

 

B1 sc.D,E , F

Grindului

2

 

B1 sc.A, B, C

Grivitei

2

 

H

Gutuilor

 

 

 

Hanibal

 

 

 

Harpei

 

1-31

 

Harpei

2-40

 

 

Hasdeu

28B

27

 

Hasdeu

18-26

 

incl.bl.1,2

Hasdeu

 

1-17

 

Horatiu

 

 

 

Horei

 

 

 

Horezului

2-12

 

 

Horezului

 

1-9A

 

Horia

2-42

 

 

Horia

 

1-27

 

Hortensiei

 

 

 

I.H. Radulescu

2-18

1-23B

 

I.L. Caragiale

 

11-37

 

I.L. Caragiale

44-70

 

incl.bl.

I.T. Grigore

 

 

 

Ialomitei

 

 

 

Iasomiei

 

 

 

Iasiului

 

 

 

Iazului

 

 

 

Iezerului

 

3

171

Iezerului

 

1

132

Iezerului

2

 

170

Iezerului

4

 

133

Iezerului

 

9

151A,B

Iezerului

 

9

151C,D

Iezerului

 

5,7

134.135

I.L. Caragiale

 

39-75

 

I.L. Caragiale

 

1-9

 

I.L. Caragiale

2-42

 

 

Independentei

 

1-27

 

Independentei

10-26

 

 

Industriei

 

61-95

16A,16B,6A

Industriei

 

59

6B,6C

Industriei

 

45-47

17A,17B

Industriei

62-110

 

 

Industriei

2-60

 

 

Ineu

 

 

 

Infratirii

 

1

24

Infratirii

 

3-6

25,18bis

Infratirii

 

5

19bis

Infratirii

 

7A,B,C

20bis,21bis,22bis

Infratirii

 

5A

67bis sc.A,B

Infratirii

 

5A

67bis sc.C,D,E

Infratirii

 

7

5

Infratirii

 

11

7

Infratirii

 

9

6

Inotesti

30-42

25-29

 

Inotesti

20-28

19-23

 

Inotesti

6-18

7-17

 

Inotesti

2-2A

1-5

 

Intr. Castor

 

1-5

G7, G8, G9

Intr. Castor

46

 

G3, G4

Intr. Castor

2

 

G2

Intr. Polux

 

1-3

G10, G11

Intr. Polux

 

5-7

G14, G15

Intr. Polux

2-4

 

G16, G17

Intr. Polux

6

 

G13

Intr. Triaj

 

 

 

Intr. Caminelor

 

1-3

27A,B

Intr. Caminelor

2

 

26G,26H

Intr. Caminelor

4

 

26P

Inului

 

 

 

Ion Creanga

2-6

1-5

 

Ion Creanga

8-24

7-21

 

Ion Ghica

4-18

1-9

 

Ion Maiorescu

2-12

 

33T1,T2,S2

Ion Maiorescu

 

1-7

 

Ion Maiorescu

14-16

 

33N1,N2

Ion Mincu

 

 

 

Ion Neculce

 

1-39

 

Ion Neculce

2-36

 

 

Ion Rusu Sirianu

 

1-25A

 

Ion Rusu Sirianu

2-20

 

 

Istria

 

 

 

Italiana

 

 

 

Iuliu Maniu

 

 

 

Izlazului

30-36

43-51

 

Izlazului

22-28

1-41

 

Izvoare

124-142

 

 

Izvoare

 

1-35

 

Izvoare

 

37-117

 

Izvoare

 

117-163

 

Izvoare

82-122

 

 

Izvoare

78-80

 

 

Izvoare

54-76

 

 

Izvoare

28-52

<