Hotărârea nr. 312/2002

Hotararea nr. 312 privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate pentru desfasurarea activitatii la S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti

HOTARAREA Nr. 312

privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate pentru desfasurarea activitatii la S.C. Hale si Piete S.A.  Ploiesti

 

Consiliul  Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului consilier Eparu Ion si Raportul de specialitate al S.C. Hale si Piete S.A., prin care se propune aprobarea tarifelor de valorificare a terenului, a spatiilor de depozitare si a altor spatii aflate in administrarea S.C. Hale si Piete S.A.;

luand in considerare prevederile H.C.L. nr.116/2002 privind modificarea actului constitutiv al S.C. Unimarket S.A.;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 5/2000 privind zonele protejate si monumentele;

            in conformitate cu prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare si ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba tarifele ce vor fi practicate pentru desfasurarea activitatilor din imobilul Halele Centrale, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotarare, incepand cu  data de 01.01.2003.

Art. 2

Aproba tarifele ce vor fi practicate pentru desfasurarea activitatilor din pietele municipiului Ploiesti, conform anexei nr. 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare, incepand cu data de 01.01.2003.

Art. 3

Tarifele prevazute la art.2 vor fi practicate diferentiat in functie de incadrarea pietelor in zone, astfel:

            -  Zona 1  - Piata Centrala, Piata Vest, Piata Nord;

            -  Zona 2 – Piata Malu Rosu, Piata 9 Mai, Piata Mihai Bravu, Piata Sud.

Art. 4

Incepand cu data de 01.01.2003 inceteaza aplicabilitatea H.C.L. nr. 117/2002.

Art. 5

Directia Administratie Publica - Juridic, Contencios va aduce la cunostinta publica prevederile prezentei hotarari.

Art. 6

S.C. Hale si Piete S.A. va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 19 decembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nan Nicolae

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa nr. 1

 

Tarife practicate pentru folosirea spatiilor situate in imobilul Halelor Centrale:

 

                Folosirea spatiilor situate in imobilul Halelor Centrale se face astfel:

1.1.   pe baza de contract incheiat cu castigatorul licitatiei organizate in acest scop, potrivit legii

1.2.   incredintarea directa prin negociere si in cazul spatiilor grevate de debite mai mari de 50 milioane

1.3.   cand licitatia a avut loc de doua ori consecutiv si nu s-a soldat cu un castigator

1.4.   contractul se incheie pentru un an calendaristic si va cuprinde suma adjudecata la licitatie sau negociata, termenul de plata fiind anticipat  lunar pana la data de 25 ale fiecarei luni

1.5.   pentru neplata la termen se percep majorari de intarziere de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere

1.6.   tariful minim practicat va fi egal cu suma stabilita prin prezenta hotarare pentru fiecare zona in parte

 

            Tarifele stabilite pentru licitatie vor fi diferentiate pe categorii de activitati, astfel:

 

Categorie activitate

Suma stabilita conform H.C.L. nr. 117/2002

Suma propusa

pentru anul 2003

$/mp/luna (fara TVA)

  I.  Spatii pentru activitati de productie

3

3

 II. Spatii pentru activitati de prestari servicii si agentii de

      turism

 

4

 

4

III. Spatii pentru activitati comerciale

 

 

       1. En gross, intermedieri comerciale

10

10

       2. Produse alimentare: paine, lapte, legume, fructe

6

6

        cafea, dulciuri, mezeluri, branzeturi, macelarie, peste, bacanie, bauturi, conserve, cofetarie, patiserie, etc.

 

 

6

 

 

6

       3. Produse nealimentare:   

        librarie, editura, papetarie, farmacie

 

5

 

5

        textile, incaltaminte, confectii, metalo-chimice

7

7

        bunuri de folosinta indelungata si piese de schimb

 

8

 

8

       4. Mixte

8

8

       5. De alimentatie publica:

        pentru productie

 

2

 

2

        pentru comert

3

3

IV. Spatii pentru birouri

        la societati comerciale

 

4

 

4

        la institutii publice din subordinea Consiliului Local

 

-

 

-

V. Spatii pentru alte activitati:

        birouri notariale

 

10

 

10

        jocuri mecanice

12

12

        societati de asigurare, posta, telefon, pronosport, loto

 

17

 

17

        unitati bancare

20

20

        case de schimb, societati de tranzactii mobiliare, societati de tranzactii imobiliare, burse de marfuri

 

 

23

 

 

23

 VI. Spatii pentru depozitare

4

4

VII. Diverse destinatii

-

6

 

 

Anexa nr. 2

Tarife practicate pentru folosirea spatiilor situate in piete

 

            Folosirea spatiilor situate in piete se face pe baza de contract incheiat cu:

1.1.   castigatorul licitatiei organizate in acest scop, potrivit legii

1.2.   incredintare directa prin negociere in cazul spatiilor grevate de debite mai mari de 25 milioane

1.3.   negocierea,  atunci cand licitatia a avut loc de doua ori  consecutiv si nu s-a soldat cu un castigator

1.4.   contractul se incheie pentru un an calendaristic si va cuprinde suma adjudecata la licitatie sau negociata, termenul de plata fiind anticipat lunar pana la data 25 a fiecarei luni.

 

Pentru neplata la termen se percep majorari de intarziere de 0,1% pentru  fiecare zi intarziere.

 

Categorie activitate

Suma stabilita conform H.C.L. nr.117/2002

Suma propusa pentru anul 2003

$/mp/luna (fara TVA)

 

Zona I                  Zona II

Zona I                   Zona II

Produse agroalimentare

7                              4

7                                4

Spatii activitati productie

-                               -

3                                2

Spatii activitati de prestari

Servicii si agentii de turism

-                              -

4                                3

Spatii activitati comerciale

-                               -

 

1.En-gross,intermedieri comerciale

-                              -

10                               9

2.En-details

-                              -

6                                5

Diverse destinatii

-                              -

6                                5

Spatii pentru depozitare

-                               -

4                                3

 

Tarife practicate pentru folosirea terenurilor situate in piete.

 

            Prin tarif practicat pentru folosirea terenurilor situate in piete se intelege tariful perceput de la persoane fizice si juridice ce desfasoara activitati in piete si oboare prin activele proprii.

            Tariful propus pentru folosirea terenului, utilitatilor si a serviciilor puse la dispozitie de catre S.C. Hale si Piete S.A. este de 6$/mp/luna pentru zona I si 4$/mp/luna pentru zona II.

 

Tariful perceput pentru inchiriere mese in piata.

 

            Pentru producatorii si comerciantii ocazionali tariful se incaseaza zilnic.

            Pentru neplata la termen se percep majorari de intarziere de 0,1% pentru fiecare zi intarziere.

            Tarifele ce se vor practica sunt:

 

Categorie activitate

Tarif stabilit

conform H.C.L. nr. 117/2002

Tarif propus pentru anul 2003  lei/mp/masa/zi

 

Zona I                          Zona II

Zona I                Zona II

1.                  Producator agricol persoana fizica

25.000                          20.000

27.000                21.500

2.                  Producator agricol persoana juridica

27.000                          22.000

29.000                23.500

3.                  Comerciant persoana fizica autorizata

30.000                           25.000

32.000                27.000

4.                  Comerciant persoana juridica

35.000                           30.000

37.500                32.000

5.                  Producator lactate persoana fizica

60.000                            50.000

64.000                 53.500

 

Nota:

        se majoreaza cu 30% tariful de inchiriere masa pentru cea de a doua masa, pentru cei din categoria de la punctele 3 si 4;

        se majoreaza cu 60% tariful de inchiriere masa pentru cea de a treia masa si urmatoarele, pentru cei din categoria de la punctele 3 si 4.

 

            Tariful perceput pentru inchirierea tarcurilor in piata se stabileste pentru urmatoarele produse: struguri, pepeni, varza, brazi.

 

Nr.

Crt.

Categorie activitate

Tarif stabilit conform H.C.L.

nr. 117/2002

Tarif propus pentru anul 2003

lei/mp/tarc/zi

1.

Inchiriere tarcuri in piata

       30.000

               32.000

 

Tariful perceput pentru folosirea terenului in scopul de a depozita produsele destinate comercializarii

 

            Tariful propus pentru folosirea terenului de a depozita produsele destinate comercializarii este de 17.000 lei/mp/zi pentru zona I si 12.000 lei/mp/zi pentru zona II platindu-se zilnic in functie de suprafata ocupata.

            Producatorii agricoli persoane fizice sunt scutiti de tariful pentru depozitarea produselor destinate comercializarii.

 

Tariful perceput pentru inchirierea cantarelor

 

            Tariful propus pentru inchirierea cantarelor apartinand S.C. Hale si Piete S.A. de catre producatori si societati comerciale este de 30.000 lei/cantar/zi.

 

Tarif perceput pentru inchirierea mijloacelor de masurare

 

            Tariful propus pentru inchirierea mijloacelor de masurare apartinand S.C. Hale si Piete S.A. de catre producatori si societati comerciale este urmatorul:

-         pentru balanta semiautomata ca cadran de 10 kg = 50.000 lei/zi

-         pentru balanta compusa (tirizii) 5, 10, 20 kg        = 25.000 lei/zi

 

Nota:

1.      Se va acorda reducere de 10% in cazul in care suma va fi achitata anticipat in prima luna pentru un an calendaristic.

2.      Pentru folosirea temporara a depozitelor frigorifice, a lifturilor, precum si pentru prestarile de servicii asigurate pentru solicitantii ocazionali (transport, salubritate, cazare, etc.) tarifele  vor fi stabilite de catre Consiliul de Administratie.

            Consiliul de Administratie va stabili si tarifele pentru folosirea temporara a meselor destinate comercializarii de carne si branza de catre producatorii particulari ocazionali.

            Consiliul de Administratie va stabili si tarifele pentru activitatea de publicitate ce face obiectul de activitate al S.C. Hale si Piete S.A.