Hotărârea nr. 311/2002

Hotararea nr. 311 privind aprobarea continuarii si extinderii programului Ieftin si Bun

HOTARAREA Nr. 311

privind aprobarea continuarii si extinderii programului Ieftin si Bun

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Constantin Draghici, Ioan Dumitrescu, Eugen Marinoiu, Dragos Dinu, Gheorghe Gradisteanu, Gheorghe Ioan si Petre Sentenai, precum si  Raportul de specialitate intocmit de S.C. Hale si Piete S.A. prin care se propune continuarea si extinderea programului social Ieftin si Bun;

in baza Legi Finantelor Publice Locale nr. 189/1998 cu modificarile si completarile sale ulterioare;

in temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 469/16.05.2002, Ordonatei Guvernului nr. 1216/2002;

in baza legii administratiei publice locale nr. 215/2001,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba completarea H.C.L. nr. 73 din 23 aprilie 2002 in sensul ca stabileste continuarea si extinderea programului Ieftin si Bun, program de tip economat, in spatiile cu aceasta destinatie din interiorul Halelor Centrale si in toate pietele municipiului Ploiesti pe perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2003.

Art. 2

Stabileste ca aprobarea spatiilor comerciale si amplasamentelor pentru derularea programului prevazut la art. 1 sa se faca de catre Comisiile nr. 2 si nr. 5 ale Consiliului Local al municipiului Ploiesti in colaborare cu S.C. Hale si Piete S.A.

Art. 3

Initiatorii prezentei hotarari, in colaborare cu S.C. Hale si Piete S.A., vor supune aprobarii Consiliului Local al municipiului Ploiesti in termen de cel mult 30 de zile regulamentul de desfasurare a programului Ieftin si Bun.

Art. 4

Prevederile H.C.L. nr. 9 din ianuarie 2002 si H.C.L. nr. 73 din 23 aprilie 2002  se completeaza cu prevederile prezentei hotarari.

Art. 5

Directia Administratie Publica - Juridic, Contencios va aduce la cunostinta publica prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 19 decembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nan Nicolae

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu