Hotărârea nr. 308/2002

Hotararea nr. 308 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al municipiului Ploiesti

HOTARAREA Nr. 308

privind  aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului  propriu de specialitate

al Consiliului Local al municipiului Ploiesti

                       

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Raportul de specialitate si Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti, prin care se propune aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului propriu de specialitate al consiliului local al municipiului;

            avand in vedere prevederile art. 7 al Hotararii Guvernului nr. 775/1998 cu privire la metodologia de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru personalul angajat in structura administratiei publice locale, care stipulează ca odată cu organigrama si statul de functii se aproba de consiliile locale si fisele de evaluare ale posturilor;

            in temeiul art. 38 lit. e din Legea nr. 215/2001 cu privire la administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba organigrama si statul de functii cuprinzand un numar de 250 de posturi al aparatului propriu al Consiliului Local al municipiului Ploiesti, conform anexelor 1 si 2  ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Prevederile prezentei hotarari se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2003.

Art. 3

Hotararea Consiliului Local nr. 119/2002 isi incetează aplicabilitatea.

Art. 4

Directia Economica si Serviciul Resurse Umane si Administrativ vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 19 decembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nan Nicolae

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

           

S T A T   D E   F U N C T I I

 

 

 

 

 

 

Denumire Compartiment

Cate-goria

Clasa

Grad

Functia de executie

Functia de conducere

CONDUCERE

 

 

 

primar

 

viceprimar

viceprimar

consilier juridic

secretar

DIRECTIA ECONOMICA

A

I

1

consilier

director

BUGET, ANALIZA

A

I

1

consilier

sef serviciu

A

I

3

consilier

 

C

I

1

inspector

C

I

1

inspector

CONTABILITATE

A

I

1

consilier

sef serviciu

A

I

3

consilier

 

C

I

1

inspector

C

I

1

inspector

C

I

1

inspector

FINANCIAR-CASIERIE

A

I

1

consilier

sef serviciu

A

I

1

consilier

 

A

I

2

consilier

A

I

2

consilier

C

I

1

inspector

C

I

1

inspector

C

I

1

inspector

C

I

2

inspector

C

I

2

inspector

C

I

2

inspector

C

II

1

inspector

 

I

0

casier

 

I

0

casier

 

I

0

casier

 

I

0

casier

 

I

0

casier

 

I

0

casier

 

I

0

casier

 

I

0

casier

DIRECTIA FISCALA

A

I

1

consilier

director

DIRECTOR ADJUNCT

A

I

1

consilier

director adjunct

STABILIRE TAXE SI IMPOZITE

A

I

1

consilier

sef serviciu

STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE

A

I

1

consilier

sef birou

A

I

3

consilier

 

C

I

1

inspector

C

I

1

inspector

C

I

1

inspector

C

I

1

inspector

C

I

1

inspector

C

I

1

inspector

C

I

1

inspector

C

I

2

inspector

C

I

2

inspector

C

I

2

inspector

STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

A

I

1

consilier

sef birou

B

I

1

referent de specialitate

 

C

I

1

inspector

C

I

1

inspector

C

I

1

inspector

C

I

1

inspector

C

I

1

inspector

C

I

1

inspector

C

I

1

inspector

C

I

1

inspector

C

I

1

inspector

INFORMATICA FISCALA

A

I

1

consilier

sef serviciu

A

I

3

consilier

 

B

I

2

referent de specialitate

CONTROL, FACILITATI, CONTESTATII

A

I

1

consilier

sef serviciu

A

I

3

consilier

 

C

I

1

inspector

C

I

1

inspector

C

I

1

inspector

CONTROL FISCAL

A

I

1

consilier

sef birou

A

I

1

consilier

 

A

I

2

consilier

A

I

2

consilier

A

I

2

consilier

A

I

3

consilier

A

I

3

consilier

A

I

3

consilier

A

I

3

consilier

C

I

2

inspector

C

I

2

inspector

REGISTRATURA

 

I

0

inspector

 

 

I

0

inspector

INCHIRIERI SI TVA

A

I

1

consilier

sef birou

A

I

1

consilier

 

C

I

1

inspector

C

I

1

inspector

URMARIRE VENITURI

A

I

1

consilier

sef serviciu

A

I

1

consilier

 

A

I

3

consilier

B

I

1

referent de specialitate

C

I

1

inspector

C

I

1

inspector

C

I

1

inspector

C

I

2

inspector

SECHESTRE SI VALORIFICARE

A

I

1

consilier

sef birou

A

I

1

consilier

 

A

I

2

consilier

LIBERA PRACTICA

A

I

1

consilier

sef birou

C

I

1

inspector

 

C

I

1

inspector

INFORMATICA

A

I

1

consilier

sef serviciu

A

I

1

consilier

 

A

I

1

consilier

A

I

2

consilier

C

I

1

inspector

C

I

1

inspector

DIRECTIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA

A

I

1

consilier

arhitect sef

DIRECTOR ADJUNCT

A

I

1

consilier

director adj.

AUTORIZATII CONSTRUCTII

A

I

1

consilier

sef serviciu

A

I

1

consilier

 

A

I

1

consilier

A

I

1

consilier

A

I

2

consilier

B

I

1

referent de specialitate

B

I

1

referent de specialitate

C

I

1

inspector

CONTROL CONSTRUCTII

A

I

1

consilier

sef serviciu

A

I

1

consilier

 

B

I

1

referent de specialitate

B

I

2

referent de specialitate

C

I

1

inspector

C

I

1

inspector

SERVICIUL MARKETING URBANISM

A

I

1

consilier

sef serviciu

A

I

1

consilier

 

B

I

1

referent de specialitate

DEZVOLTARE LOCUIRE REZIDENTIALA

A

I

1

consilier

sef serviciu

A

I

1

consilier

 

A

I

1

consilier

A

I

2

consilier

PLANIFICARE URBANA

A

I

1

consilier

sef serviciu

A

I

1

consilier

 

A

I

2

consilier

A

I

2

consilier

B

I

1

referent de specialitate

AVIZE DOCUMENTATII URBANISM

B

I

1

referent de specialitate

sef birou

B

I

1

referent de specialitate

 

C

I

1

inspector

CADASTRU

A

I

1

consilier

sef serviciu

A

I

3

consilier

 

B

I

1

referent de specialitate

C

I

1

inspector

C

I

2

inspector

C

I

2

inspector

BIROUL G.I.S.

A

I

2

consilier

sef birou

C

I

1

inspector

 

C

I

1

inspector

C

I

1

inspector

DIRECTIA PROGRAME COOPERARE

A

I

1

consilier

director

SERVICIUL PROGRAME COOPERARE

A

I

1

consilier

sef serviciu

A

I

2

consilier

 

A

I

3

consilier

RELATII EXTERNE

A

I

1

consilier

sef serviciu

A

I

1

consilier

 

C

I

1

inspector

DEZVOLTARE DURABILA

A

I

1

consilier

sef serviciu

A

I

1

consilier

 

A

I

2

consilier

AGENDA 21

A

II

1

inspector de specialitate

A

II

1

inspector de specialitate

DIRECTIA SCOLI CULTURA SPORT

A

I

1

consilier

director

DIRECTOR ADJUNCT

A

I

1

consilier

director adjunct

PATRIMONIU SCOLI

A

I

1

consilier

sef serviciu

A

I

2

consilier

 

C

I

1

inspector

TEHNIC SCOLI

A

I

1

consilier

sef serviciu

A

I

1

consilier

 

A

I

1

consilier

CULTURA,TINERET SI SPORT

A

I

1

consilier

sef serviciu

A

I

1

consilier

 

C

I

1

inspector

DIRECTIA CONTROL,COMUNICARE

A

I

1

consilier

director

SERVICIUL CONTROL

A

I

1

consilier

sef serviciu

A

I

1

consilier

 

A

I

1

consilier

C

I

1

inspector

C

I

1

inspector

PROTECTIE CIVILA SI PROTECTIA MUNCII

 

I-A

0

inspector

sef birou

 

I

0

inspector

 

COMUNICARE

A

I

1

consilier

sef serviciu

A

I

2

consilier

 

C

I

1

inspector

C

I

1

inspector

RESURSE UMANE SI ADMINISTRATIV

A

I

1

consilier

sef serviciu

C

I

1

inspector

 

C

I

1

inspector

ADMINISTRATIV

 

I-A

0

inspector

sef birou

 

I

0

inspector(magazioner)

 

 

I

0

inspector

 

I

0

inspector

 

I

0

muncitor

centrala telefonica

BIROUL REGLEMENTARE-ORGANIZARE

A

I

1

consilier

sef birou

A

I

1

consilier

 

A

I

3

consilier

AUDITARE INTERNA

A

I

1

auditor

sef serviciu

A

I

1

auditor

 

A

I

1

auditor

A

I

2

auditor

A

I

2

auditor

CONTROL FINANCIAR INTERN

A

I

1

consilier

sef birou

A

I

1

consilier

 

A

I

2

consilier

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS

A

I

1

consilier-juridic

director

SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

 

I-A

0

inspector

sef serviciu

 

I-A

0

inspector

 

 

I-A

0

inspector

 

I

0

inspector

 

I

0

inspector

 

I

 

inspector

 

I

0

arhivar

 

I

0

curier

RELATII CU CONSILIUL LOCAL

A

I

1

consilier

sef serviciu

A

I

2

consilier

 

C

I

1

inspector

C

I

1

inspector

STARE CIVILA

A

I

1

consilier

sef serviciu

A

I

1

consilier

 

A

I

1

consilier

A

I

1

consilier

C

I

1

referent

C

I

1

referent

C

I

1

referent

C

I

1

referent

C

I

1

referent

C

I

1

referent

C

I

1

referent

C

I

1

referent

C

I

1

inspector

AUDIENTE RELATII CU PUBLICUL

A

I

1

consilier

sef serviciu

A

I

2

consilier

 

C

I

1

referent

 

I-A

0

inspector

RELATII CU ASOCIATII DE PROPRIETARI

A

I

1

consilier

sef birou

A

I

2

consilier

 

A

I

2

consilier

A

I

2

consilier

C

I

1

inspector

C

I

1

inspector

FOND FUNCIAR

B

I

1

referent de specialitate

sef serviciu

C

I

1

inspector

 

C

I

1

inspector

C

I

2

inspector

JURIDIC CONTENCIOS

A

I

1

consilier juridic

sef serviciu

A

I

2

consilier juridic

 

A

I

2

consilier juridic

A

I

2

consilier juridic

A

I

2

consilier juridic

A

I

2

consilier juridic

JURIDIC CONTENCIOS SI LEGISLATIE SPECIALA

A

I

1

consilier juridic

sef serviciu

A

I

1

consilier

 

A

I

2

consilier

A

I

2

consilier

C

I

1

inspector