Hotărârea nr. 300/2002

Hotararea nr. 300 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti

HOTARAREA Nr. 300

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003

 al Casei de Cultura a municipiului Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploieşti si Raportul  de specialitate al Casei de Cultură a municipiului Ploiesti prin care se propune bugetul pe anul 2003 si lista de investitii;

            avand în vedere prevederile Legii nr. 631/2002 – Legea bugetului de stat pe anul 2003 si Legii nr. 189/1998 – Legea privind finantele publice locale, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

            in temeiul Legii nr. 215/2201 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Casei de Cultura a municipiului Ploiesti, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei municipiului Ploiesti si ale Casei de Cultura a municipiului Ploiesti se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 19 decembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nan Nicolae

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa nr. 1

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2003

 

in preţuri actuale (mii lei)

Capitol

Subcapitol

Art.

Denumire

capitol şi subcapitol

Program 2003

0

1

2

                              3

4

 

 

 

VENITURI TOTALE

3.300.000

 

 

 

Venituri – subvenţie

2.750.000

 

 

 

Venituri proprii

550.000

 

 

 

CHELTUIELI (A + B +C)

3.300.000

59.03

 

A + B

Cheltuieli curente

3.300.000

59.03

04

A

Cheltuieli de personal

1.444.000

 

 

10

Cheltuieli salariale

1.099.000

 

 

10-01

Salarii de bază

600.000

 

 

10-02

Salarii de merit

9.000

 

 

10-03

Indemnizaţie de conducere

60.000

 

 

10-04

Spor de vechime

80.000

 

 

10-05

Sporuri pentru condiţii de muncă

 

 

 

10-06

Salarii pentru ore suplimentare

 

 

 

10-07

Fond de premii

100.000

 

 

10-09

Convenţii civile

250.000

59.03

 

11

Cheltuieli pentru asigurări sociale

215.000

 

 

12

Cheltuieli pentru şomaj

35.000

 

 

13

Deplasări, detaşări, transferări

40.000

 

 

13.01

Deplasări, detaşări, transferări în ţară

10.000

 

 

13.02

Deplasări în străinătate

30.000

59.03

 

14

CASS

55.000

 

 

B

Cheltuieli materiale şi servicii

1.856.000

 

 

22

Hrană

 

 

 

22.01

Hrană pentru oameni – tichete de masă

 

 

 

24

Cheltuieli pentru întreţinere şi

gospodărire

866.000

 

 

24-01

Încălzit

230.000

 

 

24-02

Iluminat

60.000

 

 

24-03

Apă, canal, salubritate

14.000

 

 

24-04

Poştă, telefon, telex

100.000

 

 

24-05

Furnituri de birou

25.000

 

 

24-06

Materiale pentru curăţenie

7.000

 

 

24-07

Alte materiale şi prestări servicii

430.000

59.03

04

25

Materiale şi prestări servicii cu

caracter funcţional

 

59.03

 

26

Obiecte de mică valoare

200.000

 

 

27

Reparaţii curente

 

59.03

 

29

Cărţi şi publicaţii

370.000

29.03

04

30

Alte cheltuieli – acţiuni culturale

420.000

70

 

C

Cheltuieli de capital

 

 

                       

PLANUL CU PROGRAMELE SI PROIECTELE CULTURALE MINIMALE

 ALE CASEI DE CULTURA A MUNICIPIULUI PLOIESTI PE ANUL 2003

 

Nr.

Crt

Subsistemul

Proiecte (programe) culturale

Periodici-tate

(perioada, data)

Institutii colaboratoare

Loc de desfasura-re

Beneficiari

Conducator/

responsabil de proiect

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Universitatea Populara “DIMITRIE GUSTI”

A.      STIINTE DESPRE OM SI SOCIETATE

1. STIINTE ISTORICE

 

octombrie - iunie

Colegiul “Mihai Viteazul” Ploiesti

Casa de Cultura a Municipiului Ploiesti;

Colegiul “Mihai Viteazul” Ploiesti

Elevi, studenti, alte categorii de public

Zoica Eftimie, Prof. Dr. Gheorghe Calcan – Directorul Colegiului “Mihai Viteazul” Ploiesti

 

 

2. ECOLOGIE

2.1. Padurile Romaniei sI viitorul acestora

2.2. Chimie sI igiena alimentara

octombrie – iunie

Agentia de protectie a Mediului, Directia Silvica, Regia Apelor

Casa de Cultura a Municipiului Ploiesti

Toate categoriile de public

Zoica Eftimie, Drd. Ing. Dumitru Curelea – presedintele sectiei ecologice “F.O.S.P.”, Prof. Univ. Dr. Vladimir Iuliu Gusic

 

 

3. PSIHOLOGIE

 

octombrie - iunie

- Inspectoratul Scolar Judetean;

- Liceul “Mihai Viteazul”;

- Casa Corpului Didactic

Casa de Cultura a Municipiului Ploiesti; Colegiul “Mihai Viteazul”

Elevi, studenti, alte categorii de public

Zoica Eftimie – referent, Mariana Olariu - psiholog

 

 

4. STIINTA SI RELIGIE - FILOZOFIE

octombrie – iunie

Fundatia Oamenilor de Stiinta - filiala Prahova, Casa Corpului Didactic

Unversita-tea de Petrol si Gaze Ploiesti, Casa Corpului Didactic

Profesorii de religie, elevi, studenti

Zoica Eftimie – referent, Prof. dr. Miron Oprea

 

 

5. STIINTE JURIDICE

5.1. Drepturile omului

5.2. Colocvii juridice

5.3. Elemente de prevenire a infractionalitatii

octombrie – iunie

Universitatea de Petrol si Gaze Ploiesti, Institutiile administrative de stat locale si alte institutii abilitate in vederea acestei colaborari

Palatul Culturii, Universita-tea de Petrol si Gaze Ploiesti, Primaria Municipiului Ploiesti, Inspectora-tul Judetean de Politie Prahova

Studenti, reprezentanti ai institutiilor administratiei locale de stat, alte categorii de public

Zoica Eftimie – referent, Prof. dr. Marcela Patarlageanu, Maria Magdalena Mazilu – secretar Primaria Municipiului Ploiesti, Mioara Iacob

 

 

B. MEDICINA SI EDUCATIE SANITARA

1.1. Ecuatia umana

1.2. Gerontologie sI geriatrie

octombrie – iunie

Directia Judeteana pentru Sanatate Publica, Centrul de perfectionare a medicilor, Firme de medicamente, Spitalul Schuller Ploiesti, Comunitatea Ebraica

Spitalul Schuller Ploiesti,

Casa de Cultura a Municipiu-lui Ploiesti

- medici, cadre didactice, psihologi, alte categorii de public

Zoica Eftimie – referent, Dr. Togoreanu Eduard, Prof. Dr. Vladimir Iuliu Gusic

2.

Manifestari cultural-artistice complexe

1.1. Pregatirea unor manifestari cu ocazia unor evenimente culturale (zilele Eminescu, Caragiale, Nichita Stanescu, 24 ianuarie, 1 decembrie, Ziua Europeana a Patrimoniului s.a.)

 

in functie de zilele aniversare

Muzeul de Istorie si Arheologie Prahova, Teatrul Municipal “Toma Caragiu”, Biblioteca Judeteana “N. Iorga”, Muzeul Memorial “Nichita Stanescu”

Casa de Cultura a Municipiului Ploiesti, Muzeul Memorial “Nichita Stanescu”, Muzeul Memorial “Paul Constanti-nescu”

Elevi, studenti, publicul tanar din orasul Ploiesti

Popa Ion - referent

 

 

1.2. Pregatirea, organizarea si desfasurarea unor manifestari cultural-artistice cu ocazia sarbatorilor traditionale, folclor, obiceiuri vechi de valoare, colinde

 

 

1.3 Muzica moderna si clasica, creatii literare

trimestrial

Liceul de Muzica si Arta Plastica Ploiesti, Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiesti

Casa de Cultura a Municipiului Ploiesti, Case de Cultura din judet, Filarmoni-ca “Paul Constanti-nescu” Ploiesti, Scoala Populara de Arta, Comunitati rurale pastratoa-re de traditii

Elevi, studenti, alte categorii de public

Popa Ion – referent, Grama Gheorghe – coregraf, Mitulescu Constantin - instructor

3.

Formatii, Cercuri artistice, Cluburi, Cenacluri

D. Formatii artistice

1. Ansamblul folcloric “Prahova”

1.1. Organizarea de spectacole si turnee in tara:

-          Cornu (Campina)

-          Valenii de Munte

-          Bran

-          Busteni

1.2. Prezentarea unor spectacole in Ploiesti cu ocazia unor evenimente culturale, la cererea Primariei Ploiesti.

1.1.      2 turnee in strainatate

 

 

- repetitii saptama-nale

-spectacole cu ocazia unor aniversari, evenimen-te, concursuri, festivaluri

 

 

 

Asociatia Coregrafilor Ansamblurilor Folclorice din Romania, Asociatii si Fundatii Folclorice din tara, Centrul Judetean de Valorificare a Traditiilor Populare, Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiesti

Casa de Cultura a Municipiului Ploiesti

Toate categoriile sociale

George Grama – coregraf

 

 

2. Corala feminina “Carmen Animae”

Promovarea creatiilor corale de valoare in tara si strainatate

2.1. Spectacole prezentate cu ocazia unor evenimente culturale si la cererea Primariei.

2.2. 2 turnee in tara la schimb cultural.

2.3. 1 turneu in strainatate

Permanent

repetitii saptamana-le, concerte, concursuri, festivaluri din tara

Uniunea Compozitorilor din Romania, Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiesti, Liceul de Arta Ploiesti

Casa de Cultura a Municipiului Ploiesti

Toate categoriile sociale

Popa Ion – referent, Nae Mihai - dirijor

 

 

3. Folk, chitara clasica, orchestra de camera

3.1. Organizarea unor festivaluri, spectacole si turnee in tara si strainatate.

3.2. Organizarea si functionarea cercului de folk si chitara clasica; orchestrei de camera

 

Permanent

- repetitii, concerte, recitaluri

Liceul de Arta Ploiesti;

-Scoala Populara de Arta Ploiesti;

-Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiesti

Casa de Cultura a Municipiului Ploiesti

Elevi si tineri

Popa Ion – referent

Mitulescu Constantin – profesor, instructor

 

 

 

4. Clubul femeilor moderne “Diana”

“Femeia anului 2003”

“O zi din viata ta” – manifestare complexa cultural-artistica si de divertisment, cu ocazia zilei de 8 martie

Martie 2003

 

Salon restaurant

Membrele clubului si alti invitati – personalitati locale, politice, culturale

Teodorescu Corina - referent

 

 

5. Cenaclul literar “I.L. Caragiale”

5.1. Laborator de creatie

5.2. Organizarea de spectacole de muzica si poezie

Permanent

Uniunea Scriitorilor din Romania, Societatea Scriitorilor C. Negri

Casa de Cultura a Municipiului Ploiesti

Toate categoriile sociale

Popa Ion – referent, Victor Sterom – presedintele cenaclului

 

Manifestari cultural-artistice complexe comune

Contributia la pregatirea si organizarea manifestarii nationale de muzica folk “Festivalul Castanilor” Ploiesti - 2003

Septembrie

Teatrul Municipal “Toma Caragiu”, Filarmonica “Paul Constantinescu”

Teatrul “Toma Caragiu”

Iubitorii muzicii folk

Dragos Badea – director, Popa Ion – referent, Mitulescu constantin - profesor

 

 

Contributia la pregatirea si organizarea Concursului national de pian “Lory Wallfisch”, editia a III-a

Mai

Liceul de Arta Ploiesti, Filarmonica “Paul Constantinescu”

Filarmoni-ca “Paul Constanti-nescu”

Iubitorii muzicii de pian

Dragos Badea – director, Popa Ion - referent

 

 

Pregatirea si organizarea unor turnee cu formatiile artistice mentionate mai sus in tara si strainatate.

- in functie de invitatiile primite din tara si strainatate

- Primaria Municipiului Ploiesti;

- Directia Judeteana Pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National;

- Ministerul Culturii

- in tara;

-in strainatate

Toate categoriile sociale

Dragos Badea – director;

Popa Ion- referent;

George Grama – Referent; instructorii si dirijorii formatiilor artistice

 

 

Contributia formatiilor artistice la organizarea manifestarilor omagiale: Mihai Eminescu, Nichita Stanescu.

-pregatirea unor recitaluri de poezie si muzica

Martie

Iunie

Decembrie

 

Muzeul Memorial “Nichita Stanescu”

Casa de Cultura a Municipiului Ploiesti

Toate categoriile sociale

Dragos Badea – director, Popa Ion – referent

 

 

“Salonul de frumusete” – concurs de machiaje si coafuri, de buchetare florale, prezentare de moda, tombola distractiva

Septembrie

 

Salon restaurant

Membrele clubului si alti invitati – personalitati locale, politice, culturale

Teodorescu Corina

 

 

Dezvoltarea cursurilor tehnico-aplicative si de limbi straine prin atragerea de profesori de valoare si identificarea de noi spatii de invatamant.

anual

Consiliul Judetean Prahova

Ploiesti

Tineri defavorizati social, fara loc de munca si alte categorii

Teodorescu Corina – referent, instructori

 

 

Crearea Ansamblului Cultural-operativ al Casei de Cultura a Municipiului Ploiesti cu doua componente:

- traditionala (folclor, obiceiuri vechi de valoare, muzica si dans clasice);

- moderna (muzica, dans, creatii literare moderne)

 

Directia de Specialitate din Primaria Ploiesti

 

Filarmonica Ploiesti

 

Teatrul “Toma Caragiu”

La cererea Primariei Ploiesti sau organizato-rilor diferitelor evenimente