Hotărârea nr. 291/2002

Hotararea nr. 291 privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti domnului Fergus Cass – presedinte al Companiei Unilever South Central Europe
HOTARAREA Nr. 291

privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti

domnului Fergus Cass, presedinte al Companiei Unilever South Central Europe

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnului Emil Calota, primar al municipiului Ploiesti, si Raportul de specialitate al Directiei Scoli-Cultura-Culte, prin care se propune atribuirea titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti pentru intreaga sa activitate domnului Fergus Cass, presedinte al Companiei Unilever South Central Europe;

avand in vedere Hotararea nr. 57/1995 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti, prin care s-a aprobat Regulamentul de protocol pentru acordarea titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 126/1997;

in temeiul art. 38, litera “v”, din Legea nr. 215 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Se confera Titlul de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti domnului Fergus Cass, pentru activitatea sa deosebita consacrata dezvoltarii Companiei Unilever Romania, imbunatatirii mediului de afaceri si calitatii vietii ca si pentru implicarea in sustinerea financiara si materiala a invatamantului preuniversitar din Ploiesti si a altor initiative ale administratiei locale.

 

Data in Ploiesti, astazi, 19 decembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu