Hotărârea nr. 290/2002

Hotararea nr. 290 privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti domnului Ilarion Ionescu-Galati, violonist, dirijor si profesor

HOTARAREA Nr. 290

privind conferirea Titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti

domnului ILARION IONESCU-GALATI, violonist, dirijor si profesor

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului Primar al municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Scoli-Cultura-Culte, in vederea sustinerii propunerii de atribuire a titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti pentru intreaga sa activitate domnului Ilarion Ionescu-Galati, violonist, dirijor si profesor;

            avand in vedere Hotararea nr. 57/1995 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti, prin care s-a aprobat Regulamentul de protocol pentru acordarea titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 126/1997;

            in temeiul art. 38, lit. „v” din Legea nr. 215 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Articol unic:

Se confera titlul de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti domnului Ilarion Ionescu-Galati, pentru indelungata sa activitate, consacrata promovarii valorilor creatiei muzicale romanesti si universale, precum si pentru statornicia si inaltul profesionalism cu care s-a dedicat cresterii prestigiului orchestrei simfonice ploiestene si afirmarii ei in viata comunitatii.

 

Data in Ploiesti, astazi, 19 decembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu