Hotărârea nr. 288/2002

Hotararea nr. 288 privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti domnului Mihai Ionescu – fosta glorie a echipei de fotbal Petrolul Ploiesti
HOTARAREA Nr. 288

privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti

domnului Mihai Ionescu, fosta glorie a Echipei Petrolul

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnului Emil Calota, Primar al municipiului Ploiesti, si Raportul de specialitate al Directiei Scoli-Cultura-Culte, prin care se propune atribuirea titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti pentru intreaga sa activitate domnului Mihai Ionescu, in calitatea sa de fosta glorie a Echipei Petrolul si a fotbalului românesc;

avand in vedere Hotararea nr. 57/1995 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti, prin care s-a aprobat Regulamentul de protocol pentru acordarea titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 126/1997;

in temeiul art. 38, litera “v”, din Legea nr. 215 privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E:

 

Articol unic:

Se confera titlul de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti domnului Mihai Ionescu, pentru activitatea sa deosebita consacrata afirmarii echipei Petrolul Ploiesti si cresterii prestigiului fotbalului românesc, cât si pentru abnegatia si atasamentul cu care s-a implicat in formarea tinerelor talente si dezvoltarea activitatii competitionale in municipiul Ploiesti si judetul Prahova.

 

Data in Ploiesti, astazi, 19 decembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu