Hotărârea nr. 287/2002

Hotararea nr. 287 privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti domnului Mircea Dridea – fosta glorie a echipei de fotbal Petrolul Ploiesti
HOTARAREA Nr. 287

privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti

domnului Mircea Dridea, fosta glorie a Echipei Petrolul

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnului Emil Calota, Primar al municipiului Ploiesti, si Raportul de specialitate al Directiei Scoli-Cultura-Culte, prin care se propune atribuirea titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti, pentru intreaga sa activitate, domnului Mircea Dridea in calitatea sa de fosta glorie a Echipei Petrolul si a fotbalului romanesc;

avand in vedere Hotararea nr. 57/1995 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti, prin care s-a aprobat Regulamentul de protocol pentru acordarea titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 126/1997;

in temeiul art. 38, litera  v”, din Legea nr. 215, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Articol unic:

Se confera titlul de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti, domnului Mircea Dridea, pentru activitatea sa deosebita consacrata afirmarii echipei Petrolul Ploiesti si cresterii prestigiului fotbalului romanesc, cat si pentru abnegatia si atasamentul cu care s-a implicat in formarea tinerelor talente si dezvoltarea activitatii competitionale in municipiul Ploiesti si judetul Prahova.

 

Data in Ploiesti, astazi, 19 decembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu