Hotărârea nr. 286/2002

Hotararea nr. 286 privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti domnului Nicolae Napoleon Antonescu – profesor universitar doctor inginer – Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti

HOTARAREA Nr. 286

privind conferirea Titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti,                                                                    domnului profesor universitar doctor inginer NICULAE NAPOLEON ANTONESCU                                                          de la Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti, cu prilejul sarbatoririi a 35 de ani de existenta                                                        in invatamantul superior romanesc a acestei institutii

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnului Primar al municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Invatamant, Cultura, Culte, in vederea sustinerii propunerilor de atribuire a Titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti pentru intreaga activitate domnului Niculae Napoleon Antonescu stralucita personalitate a invatamantului superior prahovean si romanesc;

            avand in vedere Hotararea nr. 57/1995 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti prin care s-a aprobat Regulamentul de protocol pentru acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti modificata  si completata prin H.C.L. nr. 126/1997 ;

            in temeiul art. 38, lit. v din Legea nr. 215 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Articol unic:

Se confera Titlul de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti, domnului Niculae Napoleon Antonescu, profesor universitar doctor inginer, pentru activitatea remarcabila consacrata afirmarii invatamantului superior prahovean si romanesc, pentru stralucita activitate de cercetare in domeniul industriei petroliere la nivel national  si international, pentru abnegatia, consecventa si dragostea cu care se implica in formarea viitorilor specialisti ai domeniului.

 

Data in Ploiesti, astazi, 19 decembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu