Hotărârea nr. 283/2002

Hotararea nr. 283 privind deplasarea in strainatate a unei delegatii de consilieri, in Croatia

HOTARAREA Nr. 283

privind deplasarea in strainatate a unei delegatii de consilieri in Croatia

 

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei Programe, Cooperare Internationala, prin care se propune aprobarea deplasarii in strainatate a unei delegatii compusa din 3 consilieri, pentru a reprezenta municipiul Ploiesti la Ziua Orasului Osijek, Croatia, corespunzator invitatiei primite;

luand in considerare propunerile domnilor consilieri exprimate in sedinta publica din data de 30 noiembrie 2003;

avand in vedere adresele de invitatie din care rezulta necesitatea si scopul deplasarii in străinătate;

in temeiul Legii nr. 215/2001, legea administratiei publice locale,

 

H O T A R A S T E:

 

Articol unic:

Aproba deplasarea in Croatia, in perioada 01 – 03 decembrie 2002, a unei   delegatii compusa din 3 consilieri, avand urmatoarea componenta:           

                         1. Nan Nicolae

                         2. Oneata Nastase

                         3. Raluca Petrescu

Cheltuielile de deplasare de 3.600.000 lei vor fi suportate din bugetul local.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 noiembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu