Hotărârea nr. 276/2002

Hotararea nr. 276 privind completarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 143/31 iulie 2002

HOTARAREA Nr. 276

privind completarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 143/31 iulie 2002 

 

 

            Consiliul Local al municipiului Ploieşti:

            vazand Expunerea de motive a domnului consilier Nicolae Nan si Raportul de specialitate al Directiei Lucrari Publice, prin care se propune completarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 143/31 iulie 2002 privind interzicerea accesului si circulatiei vehiculelor cu tractiune  animala pe unele drumuri publice din municipiul Ploiesti;

            in conformitate cu prevederile Decretului nr. 328/1966,  republicat,  privind  circulatia  pe  drumurile  publice si  Regulamentului  pentru  aplicarea  Decretului  nr. 328/1966  privind  circulatia  pe  drumurile  publice  si  pentru  stabilirea  si  sanctionarea  contraventiilor  in  acest  sector  (cu  modificarile  ulterioare); 

in baza Legii  nr. 105/2000  pentru  aprobarea  Ordonantei  Guvernului  nr. 44/1997  privind  transporturile  rutiere; 

luand in considerare prevederile Ordonanţei  nr. 2/2001  privind  regimul  juridic  al  contraventiilor, aprobata prin Legea nr. 180/2002 si ale Legii nr. 98/1999, privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate, cu modificarile si completarile ulterioare;

            in temeiul  Legii  nr. 215/2001 privind  administratia  publica  locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba completarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 143/31 iulie 2002 privind interzicerea accesului si circulatiei vehiculelor cu tractiune  animala pe unele drumuri publice din municipiul Ploiesti dupa cum urmeaza:

Prin exceptie de la prevederile alineatul precedent se permite accesul si circulatia vehiculelor cu tractiune animala pe unele drumuri publice din municipiul Ploiesti potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotarare, in perioada 01.12.2002 – 30.04.2003.

Art. 2

Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 143/31 iulie 2002 raman neschimbate.

Art. 3

Regia Autonoma de Transport Public Ploiesti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 4

Directia Administratie Publica, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta publica prevederile  prezentei  hotărâri. 

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 noiembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

 

 

LISTA  STRAZILOR DIN  MUNICIPIUL  PLOIESTI

PE  CARE  ESTE  PERMISA  CIRCULATIA  VEHICULELOR CU TRACTIUNE ANIMALA

 

Strada

Zona  permisă  circulaţiei  vehiculelor  cu tracţiune animală

RUDULUI

intre intersecţia cu str. Depoului şi intersecţia cu str. V.Boerescu

VASILE BOERESCU

integral

ANA IPĂTESCU

intre intersecţia cu str. Hanibal şi intersecţia cu str. Colţei

COLŢEI

integral

BOBÂLNA

intre intersecţia cu str.Colţei  şi intersecţia cu str.Depoului

DEPOULUI

intre intersecţia cu str. Rudului  şi intersecţia cu str. Bobâlna

MIMIULUI

de  la  Podul  de  lemn până  la   intersecţia cu str. Fabricilor

FABRICILOR

intre intersecţia cu str. Mimiului  şi intersecţia cu str. Petrolului

PETROLULUI

intre intersecţia cu str. Fabricilor  şi intersecţia cu str. Râfov

RÂFOV

intre intersecţia cu str. Petrolului  şi  inters. cu str. Corlăteşti

BUNA-VESTIRE

intre intersecţia cu str. Simionrnuţiu şi intersecţia cu str. Tinerimii

TINERIMII

intre inters. cu str.Buna-Vestire şi intersecţia cu str. Pictor Iscovescu

PICTOR ISCOVESCU

intre intersecţia cu str. Tinerimii şi intersecţia cu str. Mircea celtrân

CORLĂTEŞTI

integral

PICTOR ROSENTHAL

intre intersecţia cu str. Corlăteşti  până  la  int. cu str. Mircea cel Batran

MIRCEA CEL BĂTRÂN

intre intersecţia cu  str. Pictor Rosenthal şi intersecţia cu str. Roşiori

GHICA

intre intersecţia cu  str.Roşiori şi intersecţia cu str.Grădinari

GRĂDINARI

intre intersecţia cu  str.Ghica şi intersecţia cu str. Mihai Bravu

CHIMIEI

intre intersecţia cu  str. Mihai Bravu şi intersecţia cu str. Matei Basarab

MATEI BASARAB

integral

CARPENULUI

intre intersecţia cu str. Matei Basarab şi intersecţia cu str. Stadionului

STADIONULUI

intre intersecţia cu str. Carpenului şi intersecţia cu str. Sportului

SPORTULUI

integral

MUNCII

integral

POŞTEI

intre intersecţia cu str. Buzăului şi intersecţia cu str. Ghe. Doja

BUZĂULUI

integral

NEAGOE BASARAB

intre intersecţia cu str. Buzăului şi intersecţia cu str. Ghe. Doja

TRANSILVANIEI

integral

VĂLENI

intre inters. cu  str.Transilvaniei  şi intersecţia cu  str. Alex. Depărăţeanu

ALEX. DEPĂRĂŢEANU

intre intersecţia cu str. Văleni  şi intersecţia cu str. Radu de la Afumaţi

RADU DE LA AFUMAŢI

integral

POIENITEI

integral

GH. TITEICA

integral

TABLA BUTII

integral

Mr. SONTU

integral

CALOMFIRESCU

integral

GH. DOJA

intre intersecţia cu str. Calomfirescu  şi  intersecţia cu str. Ştrandului

ŞTRANDULUI

intre intersecţia cu str. Gh. Doja  şi intersecţia cu str. Apelor

OBORULUI

integral

APELOR

integral

MIHAI  BRAVU

de  la  str. Grădinari până  la  limita  oraşului, ieşirea  din  Teleajen