Hotărârea nr. 273/2002

Hotararea nr. 273 privind aprobarea listei spatiilor comerciale sau de prestari de servicii potrivit Legii nr. 550/2002

HOTARAREA Nr. 273

privind aprobarea listei spatiilor comerciale sau de prestari de servicii potrivit Legii nr. 550/2002

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului Consilier Dinu Savu si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat, Serviciul Valorificare Patrimoniu prin care se arata necesitatea aprobarii listei spatiilor comerciale sau de prestari de servicii proprietate privata a statului, aflate in administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiesti care urmeaza a fi vandute potrivit dispozitiilor Legii nr. 550/2002 si desemnarii reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Ploiesti in comisia pentru vanzarea spatiilor comerciale si de prestari de servicii;

luand in considerare propunerile domnilor consilieri exprimate in sedinta publica din data de 30 noiembrie 2003;

            in baza prevedereilor Legii nr. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local;

            in conformitate cu prevedereile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba lista spatiilor comerciale sau de prestari de servicii, identificate pana la data prezentei,  propuse a fi vandute potrivit dispozitiilor Legii nr. 550/2002, anexelor nr. 1 si 2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Stabileste ca, in functie de modul de aplicare a legislatiei in materie, lista sa fie modificata in mod corespunzator cu aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

Art. 2

Desemneaza reprezentantii Consiliului Local al municipiului Ploiesti in comisia pentru vanzarea spatiilor comerciale sau de prestari de servicii dupa cum urmeaza:

a)      Membrii:

-         Sorin Serioja Chivu - consilier

-         Simina Iancu       - consilier

-         Ion Gheorghe     - consilier

-         Elena Trican       - consilier

b)      Membrii supleanti

-    Daniel Nicodim        - consilier

-    Maria Grigorescu     - consilier

            Secretariatul este asigurat din executiv prin dispozitia primarului.

Art. 3

Stabileste o indemnizatie de 1 % din pretul de vanzare al spatiilor vandute, suma constituita fiind repartizata membrilor comisiei si ai secretariatului.

Art. 4

Administratia Domeniului Public si Privat, Directia Economica, Directia Fiscala si reprezentantii desemnati in comisie vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 5

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 noiembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa nr. 1

 

LISTA PRIVIND SPATIILE COMERCIALE AFLATE IN EVIDENTA

ADMINISTRATIEI DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT INTRATE IN PROPRIETATEA STATULUI

 

Nr.

Crt.

Adresa spatiu

Zona

Titular contract

   Nr. Contract / Data

Durata contractului

Suprafata

Utila

Chirie cf. contract

   

(mp)                                                                                                                                                                                                                                  

Suprafata teren aferent

(mp)

Destinatie conform contract

Mod de dobandire

Observatii

1.         

1 Mai nr. 1

SC Profipet SRL

7389/ 07.03.2002

    26.02.2002- 25.02.2003                 

40,60

 

Comert + birou

Decizia 375/1988

Legea 4/1973

Notificare conform Legii nr. 10/2001

2.         

Str. Apelor nr. 1

S.C. Mecca Plast

Service S.A.

922/ 29.05.2002

29.05.2002

28.05.2003

163

 

Depozit parter

Transfer de la I.T.L.P.P prin

Ordinul nr. 2363/ 1986

 

3.         

Str. B. P. Hasdeu nr. 28

 

69,34

 

 

Decizia 218/1960

Notificare conform Legii nr. 10/2001

4.         

Str. Bibescu Voda nr. 1

SC Emailul

83198/21.11.2001

16.11.2001 - 15.11.2002

75,92

 

Activitati comerciale

Decret 92/1950

Notificare conform Legii nr. 10/2001

5.         

Str. Bibescu Voda nr. 2

SC Vic Boss SRL

1863/23.08.2002

15.08.2002 - 14.08.2003

16

 

Prestari servicii

Decret 92/1950

Notificare conform Legii nr. 10/2001

6.         

Str. Bobalna nr. 59

Spatiu liber

67,50

 

 

Decret 92/1950

Notificare conform Legii nr. 10/2001

7.         

Str. Bobalna nr. 17

Alexiu Ion

894/15.04.1992

17.03.1992-17.03.1993

19,20

 

Prestari servicii

Decret 92/1950

Referat de acti-onare in instanta de judecata pentru recuperare de debite, reziliere contract si evacuare din spatiu

8.         

Str. Buna Vestire nr. 161

Spatiu liber

15,58

 

Farmacie

Decret 224/1950

Notificare conform Legii nr. 10/2001

9.         

Str. Buna Vestire nr. 64

SC Resaturantul Dunarea SRL

38365/23.07.2001

12.07.2001 - 11.07.2002

253,64

81.15

155.99 mp Alimentatie publica

97.65 mp subsol aferent spatiului

Transfer conf. HCM 8/1960

Decret 119/1948

Notificare conform Legii nr. 10/2001

10.      

Str. Caliman nr. 25

 

51,00

SUBSOL

 

 

Decret 92/1950

Notificare conform Legii nr. 10/2001

11.      

Str. Carpenului nr.15

Preda Marian

34335/23.07.1998

01.08.1998-01.08.2001

54,10

 

Prestari servicii

Decizia 29248/1956 transfer

Notificare conform Legii nr. 10/2001 Referat de actionare in instanta pentru reziliere contract si evacuare din spatiu

12.      

Str. Carpenului nr.6

SC Prahoveana SA

36503/ 06.07.2001

21.06.2001 - 20.06.2002

42,64

 

Birouri

Decizia 12530/1958

Transfer

Notificare conform Legii nr. 10/2001

13.      

Str. Constantei nr. 7

Spatiu liber

405,15

110

18 m.p. depozit subsol

Decizia 34/1954

Notificare conform Legii nr. 10/2001 Spatiu aprobat pentru licitatie in vederea inchirierii

14.      

Str. Cooperatiei nr.1

SC Stoica Dorilena SNC

       2795/ 19.09.2002

11.09.2002- 10.09.2003

 

74,48

45,47

Productie panificatie

Dcret 223/1974

Referat de acti-onare in instanta pentru reziliere contract si eva-cuare din spatiu

Somatie in vederea predarii spatiului

15.      

Str. Decebal nr.12

Gheorghe Aurel

13125/20.04.1999

01.04.1999-31.05.2001

49,44

 

Prestari servicii

Succesiune vacanta

 

Notificare con-form Legii nr. 10/2001 Spatiul se afla in stare de degradare avan-sata, fara tavan, invelitoare, tamplarie, nefiind posibila functi-onarea in saptiu.

16.      

Str. Democratiei nr.1, TOBOC

 

18

 

Depozit

Subsol insalubru

Decret 92/1950

Aprobat pentru licitatie in vederea inchirierii

17.      

Str. Depoului nr.4

S.C. Comagrind S.A.

83209/21.11.2001

15.11.2001 - 14.11.2002

35,53

40,40

Activitati comerciale

Depozit

Legea 119/1948

 

18.      

Str. Depoului nr.4-8

S.C. Ene Cezar S.N.C.

1876/21.01.2002

10.01.2002 - 09.01.2003

61,00

437

100 teren ocupat de constructie

Productie si comercializare de produse

Legea 119/1948

 

19.      

Str. Depoului nr.8

SC P.R.A.M. SRL

2182/17.01.2001

16.01.2001-15.01.2004

533.46

800

Birouri, depozit, spatiu productie

Legea 119/1948

 

20.      

Dr. Toma Ionescu nr.4

SC Catalin ‘93 SRL

35439/27.06.2001

15.06.2001 - 14.06.2002

238.02

30

 155.77 mp comert

82.25 mp depozit subsol acces din spatiu

Decret 92/1950

Notificare conform Legii nr. 10/2001

 

21.      

Str. Emil Zola nr.2

SC Centrotex SRL

83211/21.11.2001

21.11.2001 - 20.11.2002

59,29

 

Comert

Decret 92/1950

 

22.      

Str. Emil Zola nr.2

SC Fir de Aur SRL

1869/ 23.08.2002

15.08.2002- 14.08.2003

 

28

 

Mercerie

Decret 92/1950

Notificare conform Legii nr. 10/2001

 

23.      

Str. Emil Zola nr.2

SC Modex SRL

3307/03.10.2002

      26.09.2002- 25.09.2003

103,34

 

Comert confectii

Decret 92/1950

Notificare conform Legii nr. 10/2001

24.      

Str. Emil Zola nr.2

SC Modern SRL

       2011/27.08.2002

    16.08.2002- 15.08.2003

67,29

 

Activitati comerciale

Decret 92/1950

Notificare conform Legii nr. 10/2001

25.      

Str. Emil Zola nr.2

 

125.73

 

Depozit

Subsol

Decret 92/1950

Notificare conform Legii nr. 10/2001

26.      

Str. Erou Calin Catalin nr.5

Andreescu Ilie

14251/05.06.2002 - 31.05.2002 - 30.05.2003

5

 

Prestari servicii

Decret 92/1950

Notificare conform Legii nr. 10/2001

27.      

Str. Erou Calin Catalin nr.3

Spatiu liber

334

 

99 mp comert

235 mp depozit subsol aferent spatiului

Decret 92/1950

Notificare conform Legii nr. 10/2001

28.      

Str. Erou Calin Catalin nr.3

SC Universal GS SRL

4316/ 23.10.2002

16.10.2002- 15.10.2003

6,44

 

Optica medicala

Decret 92/1950

 

29.      

Str. Erou Calin Catalin nr.3

SC Selena SRL

5354/15.02.2002

07.02.2002 - 06.02.2003

68,10

 

Comert produse nealimentare

Decret 92/1950

 

30.      

Str. Erou Calin Catalin nr.3

SC Selena SRL

5353/15.02.2002

07.02.2002 - 06.02.2003

54,96

 

Comert produse nealimentare

Decret 92/1950

 

31.      

Str. G-ral Dragalina nr.15

SC Zepelin SRL

83199/21.11.2001

13.11.2001 - 12.11.2002

15

 

Comert alimentar

Decret 92/1950

Notificare conform Legii nr. 10/2001

32.      

Str. G-ral Dragalina nr.15

 

Spatiu liber

 

64,78

 

 

Decret 92/1950

Notificare conform Legii nr. 10/2001

33.      

Str. G-ral Dragalina nr.4

Spatiu liber

28.65

 

 

Decret 92/1950

Notificare Legea 10/2001

Aprobat pentru licitatie in vederea inchirierii

34.      

Str. Gageni nr.47

Dumitru Vasilica

111/17.03.1997

17.03.1997-31.12.1998

9,60

 

Prestari servicii

Decizia 1999/1978

Legea 4/1973

Referat de acti-onare in instanta de judecata pentru recuperare debite, reziliere contract si evacuare din spatiu

35.      

Str. George Cosbuc nr.14

SC Dumco Electric SRL

4998/ 11.11.2002

04.11.2002 - 03.11.2003

116

 

Depozit

Decret 92/1950

 

36.      

Str. Gh. Doja nr.140

Spatiu liber

17,38

 

 

Decret 92/1950

Notificare conform Legii nr. 10/2001

37.      

Str. Gheorghe Doja nr. 114

 

30.79

101

 

Decret 92/1950

Aprobat pentru licitatie in vederea inchirierii

Notificare conform Legii nr. 10/2001

38.      

Str. Gh. Doja nr.140

SC Prod Alimentara Serv La Ionesti SRL

5195/14.02.2002

07.02.2002 – 06.02.2003

79,08

 

Alimentatie publica

Decret 92/1950

Notificare conform Legii nr. 10/2001

39.      

Str. Gh. Doja nr.140

SC Cepan SRL

44569/25.09.1998

01.03.1998-01.03.1999

19,55

 

Prestari servicii – frizerie

Decret 92/1950

Referat de acti-onare in instanta de judecata pentru recuperare de debite, reziliere contract si evacuare din spatiu Notificare conform Legii nr. 10/2001

40.      

Str. Gh. Doja nr.70-72

SC Complex Comercial La Minut

1604/19.08.2002

13.08.2002 - 12.08.2003

492,30

54

241.83 mp alimentatie publica

250.47 mp depozit subsol aferent sptiului

Decret 92/1950

Notificare conform Legii nr. 10/2001

41.      

Str. Gh. Doja nr.80

SC Miky Magazin Universal SRL

15139/19.06.2002

18.06.2002 - 17.06.2003

31

 

Comert

Decret 92/1950

 

42.      

Str. Gh. Doja nr.97

SC Pantolux SRL

12145/13.04.1999

01.05.1999-01.05.2004

75,60

 

Prestari servicii- cizmarie

Decizia nr.

 342/1974 a CJ Ph.

Notificare conform Legii nr. 10/2001

43.      

Str. Gh. Doja nr. 225

S.C. Katex Impex S.R.L.

12126/29.04.2002

19.04.2002 – 18.04.2005

152,22

923

Productie

Transfer de la I.T.L.P.P. conform ordinului nr. 2363/1986

 

44.      

Str. Gh. Doja nr. 225

S.C. Clinica Veterinara S.R.L.

Act aditional nr.

1008/06.08.2002

08.08.2002- 07.08.2003

98.70

 

Clinica sanitar -veterinara

Transfer de la I.T.L.P.P. conform ordinului nr. 2363/1986

Contract de Asociere

45.      

Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.43         

SC Miss Prod Com SRL

15638/26.06.2002

19.06.2002 - 18.06.2003

112,40

200

Depozit

Decret 92/1950

Notificare conform Legii nr. 10/2001

46.      

Str. Industriei nr.2

Spatiu liber

68,30

 

 

Decret 92/1950

Aprobat pentru licitatie in vederea inchirierii

Notificare conform Legii nr. 10/2001

47.      

Str. Industriei nr. 102

SC La Trei Drumuri SRL

26/10.03.1997

01.04.1997-31.03.2002

151.33

572.88

Productie

Decizia 218/1960

Contract de asociere Referat de actionare in instanta pentru reziliere contract si evacuare din spatiu

Notificare conform Legii nr. 10/2001

48.      

Insula Gara de Sud – Modul I

SC Scarlatescu SNC

1528/15.01.2001

08.01.2001-07.01.2004

9

 

Comert produse nealimentare

In urma contractului de colaborare cu SC Calliope SRLsi SC Zado Prod SRL

 

49.      

Insula Gara de Sud – Modul II

SC Scarlatescu SNC

1529/15.01.2001

08.01.2001-07.01.2004

9

 

Comert produse nealimentare

In urma contractului de colaborare cu SC Calliope SRLsi SC Zado Prod SRL

 

50.      

Str. Iuliu Maniu nr. 13

SC Guty Construct SRL

27/10.03.1997

01.09.1997-31.08.2002

150.05

452

Productie

Decret 92/1950

Contract de asociere

51.      

Str. M. Kogalniceanu nr 36

      S.C. Art Deco SRL

Conventie nr.

         2202/02.09.2002

23.08.2002- 22.02.2003

21,93

 

Magazin de Bijuterie

Decret 92/1950

Notificare conform Legii nr. 10/2001

52.      

Str. M. Kogalniceanu nr.44

Coop. Giuvaerul

4079/17.10.2002

10.10.2002 - 09.10.2003

36,48

 

Prestari servicii

Decret 92/1950

Notificare conform Legii nr. 10/2001

53.      

Str. Marasesti nr.118

SC Donca & Co SRL

19562/30.05.2001

17.05.2001 - 16.05.2002

 

92,28

40

Comert

Decret 111-224 /1951

 

Notificare conform Legii nr. 10/2001

 

 

 

54.      

Str. Marasesti nr.173

Spatiu  liber

25,08

 

Comert produse alimentare +Depozit

Decret 92/1950

Notificare conform Legii nr. 10/2001

55.      

Str. Marasesti nr.49

SC Forestnil SRL

106/03.01.2002

13.12.2001 - 12.12.2002

48,36

 

Birouri 18.36mp

+

depozit subsol 30mp aferent spatiului

Decret 92/1950

 

56.      

Str. Marasesti nr.51

Gavrila Romulus Cosmin

2055/28.08.2002

     21.08.2002- 20.08.2003

 

41.75

 

Comert cu bunuri de folosinta indelungata

Decret 92/1950

 

57.      

Str. Marasesti nr. 11

SC Util Socom SRL

4752/04.11.2002

21.10.2002- 20.10.2003

25,84

 

Croitorie – cizmarie

Decret 92/1950

 

Notificare conform Legii nr. 10/2001

58.      

Str. Marasesti nr. 11

Spatiu liber

36,26

 

 

Decret 92/1950

Notificare conform Legii nr. 10/2001

59.      

Str. Matei Basarab nr.15

Spatiu liber

100.80

81

 

Decret 223/1974

Aprobat pentru licitatie in vede-rea inchirierii

Notificare conform Legii nr. 10/2001

60.      

Str. Mihai Bravu nr.5

Spatiu liber

163.57

80

 

Decret 92/1950

Notificare Legea 10/2001

61.      

Str. Mihai Bravu nr.89

S.C. “GEASMINE IMPEX” S.R.L.

6246/18.02.1999

15.02.1999 – 15.02.2002

266,33

 

Cofetarie

Alimentatie publica

Decret 92/1950

 

62.      

Str. Nicolae Titulescu nr. 22

SC Painea Casei SNC

2371/23.01.2002  27.12.2001 - 26.12.2002

102,14

83.12

Activitati comerciale - productie

 

Notificare conform Legii nr. 10/2001

63.      

Str. Paris nr.1

SC Vulturul BM SRL

85179/06.12.2001

28.11.2001 - 27.11.2002

22

 

Farmacie

Decret 92/1950

Notificare conform Legii nr. 10/2001

64.      

Str. Paris nr.1

Spatiu liber

71,57

 

 

Decret 92/1950

Notificare conform Legii nr. 10/2001

65.      

Parcul Strajerilor

Spatiu liber.

3.6

 

 

 

 

66.      

Str. Rafov nr.13

Spatiu liber

72.66

 

 

Cladire in stare avansata de degradare

Decret 92/1950

Notificare Legea 10/2001

67.      

Str. Republicii nr.219

Spatiu liber

68,39

168

 

Legea 4/1973

Decret 1906/1984

Notificare Legea 10/2001

68.      

Str. Romana nr.109

S.C. Petryon Com S.R.L.

12925/04.04.2001

02.04.2001 - 02.04.2004

52.75

 

Comert cu produse alimentare

Decret 92/1950

Aprobat pentru licitatie in vederea inchirierii

69.      

Str. Romana nr.32

SC Aldcom SRL

3814/04.02.2002

18.01.2002 - 17.01.2003

12

 

Comert

 

 

70.      

Str. Romana nr.37

SC Pex SRL

85168/06.12.2001

22.11.2001 - 21.11.2002

96,18

453

Comert – productie

Decret  nr. 92/ 1950

 

71.      

Str. Romana nr.73

SC Peco SA

42612/21.08.2001

09.08.2001 - 08.08.2002

5,29

70

Statie benzina

Decizie 83/1950

 

72.      

Str. Rosiori nr. 32

 

314.59

778

Atelier de productie

Spatiul nu mai este folosit

Decizie 958/1984

Transfer de la Scoala Ajutatoare

Prin Sentinta Civila nr. 4776 /02.05.2000 s-a dispus rezilierea contractului de inchiriere si evacuarea din spatiu, sentinta ce urmeaza a fi pusa in executare silita.

73.      

Str. Rudului nr.254

Vasiliu Ion

3750/26.01.2000

07.09.1999-06.09.2000

38,85

 

Comert produse alimentare

Decret 92/1950

Referat de acti-onare in instanta pentru reziliere contract si evacuare din spatiu Contract semnat cu obiectiuni

74.      

Str. Rudului nr.65

SC Dagis Com Impex SRL

2563/19.06.1996

01.06.1996 – 31.05.2001

332,84

47,25 teren ocupat de constructie

264,00 teren

264

Magazin productie

Decret 92/1950

Referat de actionare in instanta de judecata pentru reziliere contract si evacuare din spatiu

Notificare conform Legii nr. 10/2001

75.      

Str. Rudului nr.78

SC Pex SRL

105/03.01.2002

02.01.2002 - 01.01.2003

35,14

 

Farmacie

Decret 92/1950

 

76.      

Str.Stefan Cel Mare nr.2

Spatiu liber

78,40

 

Birouri

Decret 92/1950

Notificare conform Legii nr. 10/2001

77.      

Str.Stefan Cel Mare nr.2

SC Sandra SRL

13718/28.05.2002

11.06.2002 - 10.06.2003

88,23

 

Cofetarie

Decret 92/1950

Notificare conform Legii nr. 10/2001

78.      

Str.Stefan Cel Mare nr.2

SC Modisimo SRL

44554/24.09.1998

10.12.1999-09.12.2004

206,10

 

Comercializare textile, imbracaminte, incaltaminte si articole de plaja

Decret 92/1950

Notificare conform Legii nr. 10/2001

79.      

Str.Stefan Cel Mare nr.2

 

43.40

 

 

Decret 92/1950

Spatiu ocupat abuziv

Notificare conform Legii nr. 10/2001

80.      

Str.Stefan Cel Mare nr.2

 

35.65

 

 

Decret 92/1950

Spatiu ocupat abuziv

Notificare conform Legii nr. 10/2001

81.      

Str.Stefan Cel Mare nr.2

Spatiu liber

271,73

 

Depozit subsol

Decret 92/1950

Notificare conform Legii nr. 10/2001

82.      

Str.Stefan Cel Mare nr.6

Cooperativa Igiena

14542/10.06.2002

26.06.2002 – 25.12.2002

40,71

 

Prestari servicii - frizerie

Decret 92/1950

Notificare conform Legii nr. 10/2001

83.      

Str.Stefan Cel Mare nr.6A

Spatiu liber

18,24

 

Comercializare imbracaminte si incaltaminte second-hand

Decret 92/1950

Notificare conform Legii nr. 10/2001

84.      

Str.Stefan Cel Mare nr.8

SC Luceafarul SA

14248/05.06.2002

31.05.2002 - 30.05.2003

42,32

 

Librarie

Transfer

Decizia 469/1955

Notificare conform Legii nr. 10/2001

85.      

Str.Stefan Cel Mare nr.8

Spatiu liber

90,03

 

 

Transfer

Decizia 469/1965

Notificare conform Legii nr. 10/2001

86.      

Str. Toma Caragiu nr.9

Patran Cristian

19897/31.05.2001

24.05.2001 - 23.05.2002

25,75

 

Prestari servicii

Decret 92/1950

Notificare conform Legii nr. 10/2001

87.      

Str. Toma Caragiu nr.9

SC Romgeam S SRL

85004/05.12.2001

20.11.2001 - 19.11.2002

38

 

 

 

 

 

Prestari servicii

Decret 92/1950

Notificare conform Legii nr. 10/2001

88.      

Str. Torcatori nr.59

SC Donca & Co SRL

19561/30.05.2002

17.05.2001 - 16.05.2002

 

18,82

 

Comert

Decret 92/1950

Notificare conform Legii nr. 10/2001

89.      

Str. Transilvaniei nr. 40

Spatiu liber

109,70

175

 

Decret 223/1974

Notificare Legea 10/2001

90.      

Str. Valeni nr.119

S.C. VIRASOFT SRL

15637/26.06.2002

20.06.2002 - 19.06.2005

45,08

 

 

 

 

PRODUCTIE

Decret 92/1950

 

91.      

Str. Valeni nr.28

SC Rame Geam David SRL

1468/ 14.08.2002

12.08.2002- 11.08.2003

 

120,92

28.80

ocupat de constructie 

Prestari servicii

Decret 92/1950

 

92.      

Str. Valeni nr.72

SC Farmacia Fioly SRL

       1603/ 19.08.2002

 13.08.2002- 12.08.2003

69,56

 

 

Farmacie

Decret 92/1950

Notificare conform Legii nr. 10/2001

93.      

Str. Valeni nr.72

Spatiu liber

98.41

150

 

Decret 92/1950

Spatiu aprobat pentru licitatie in vederea inchirierii Notificare conform Legii nr. 10/2001

94.      

Str. Vlad Tepes nr. 37

SC Habitat SRL

9922/10.03.2000

13.03.2000-12.03.2005

170

 

Prestari servicii – comert

Decret 92/1950

 

95.      

Str. C.D. Gherea, pasaj

 

50.69

 

Spatiu degradat

 

Datorita starii avansate de degradare chiriasii au parasit spatiul din luna martie 2000

Notificare conform Legii nr. 10/2001

96.      

Str. C.D. Gherea, pasaj

 

128.22

 

Spatiu degradat

 

Datorita starii avansate de degradare chiri-asii au parasit spatiul din luna martie 2000

Notificare conform Legii nr. 10/2001

97.      

Str. C.D. Gherea, pasaj

 

162.40

 

 

 

 

Spatiu degradat

 

Datorita starii avansate de degradare chiriasii au parasit spatiul din luna martie 2000 Notificare conform Legii nr. 10/2001

98.      

Str. C.D. Gherea, pasaj

 

115.81

 

Spatiu degradat

 

In spatiu a functionat Directia Tehnica a Primariei municipiului Ploiesti.

Spatiu liber

Notificare conform Legii nr. 10/2001

99.      

Str. Romana nr. 81

 

343

765

Spatiu degradat

 

Spatiul a avut destinatia de baie publica

100.   

Str. Buna Vestire nr. 33

S.C. COLISEUM COM S.R.L.

160, din care:

parter: 98

subsol: 62

252

Productie

 

 

101.   

Str. Romana nr. 35

S.C. INSPET S.A.

4755/02.02.2000

01.03.2000 -

01.03.2003

166,24

163

Birouri +birou notarial

Decizia nr. 7767/30.04.1957

 

 

                                                                                                                                                                Anexa nr. 2

 

LISTA PRIVIND SPATIILE CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA CONSTRUITE DIN FONDURILE STATULUI

CU DESTINATIA DE ACTIVITATI COMERCIALE, PRESTARI SERVICII AFLATE IN EVIDENTA

ADMINISTRATIEI DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

 

 

Nr.

Crt.

Adresa spatiu

Zona

Titular contract

   Nr. Contract / Data

Durata contractului

 

Suprafata

Utila

 

   

(mp)                                                                                                                                                                                                                                  

Suprafata teren aferent

(mp)

Destinatie conform contract

Mod de dobandire

Observatii

1.         

Str. G-ral Vasile Milea nr.1

CITIBANK

9364/09.03.2001

09.03.2001 0 08.03.2006

271,33

 

Activitati bancare

Fond de stat

Contract de colaborare

2.         

Str. G-ral Vasile Milea nr.1

S.C. Rom Blast S.R.L.

9126/07.03.2001

19.01.2001 – 18.01.2006

90.73

 

Amenajarea unei expozitii reprezentative pentru municipiul Ploiesti cu obiecte din sticla artistica in scopul promovarii si cunoasterii acestor produse

Fond de stat

Contract de colaborare

3.         

Str. G-ral Vasile Milea nr.5

Sc Dumi SRL

101/03.01.2002

19.12.2001 – 18.12.2002

 

97,82

 

Comert electrice

Fond de stat

 

4.         

Str. G-ral Vasile Milea nr.7

SC Confex Moda

19409/06.06.2000

22.05.2000-22.05.2003

78,61

 

Comert

Fond de stat

 

5.         

Str. Gh. Lazar bl. C4

SC Amican SRL

439/23.07.2002

22.07.2002 - 21.07.2003

 

14,72

 

Prestari servicii

Alte activitati

Fond de stat

 

6.         

Str. Ghe. Lazar bl.C4,

Iliescu Dumitru

2227/03.05.1995

25.04.1995-24.04.2000

71

 

Comert produse de panificatie

Fond de stat

Referat de actionare in instanta pentru recuperare de debite, reziliere contract si evacuare din spatiu

7.         

Str.Grivitei nr.2, Bl.H

SC Extrapan SA

104/03.01.2002

19.12.2001 – 18.12.2002

66,78

 

Comert panificatie

Fond de stat

 

8.         

Str.Grivitei nr.2, Bl.4

Samoila Aurel Ion

5191/18.11.2002

12.11.2002-11.11.2003

71,80

 

Alimentatie publica deservire

Fond de stat

 

9.         

Str. M. Kogalniceanu nr.2

Spatiu liber

113

 

Depozit

Subsol

Fond de stat

Aprobat pentru vanzare prin licitatie

10.      

Str. M. Kogalniceanu nr.2

SC Dealu Mare SRL

1604/10.02.1994

01.01.1994-31.12.1998

853,75

 

Restaurant

Fond de stat

Referat de actionare in instanta pentru recuperare de debite, reziliere contract si evacuare din spatiu

11.      

Str. M. Kogalniceanu nr.2 etaj

Spatiu liber

268,56

 

Alimentatie publica

Fond de stat

Aprobat pentru vanzare prin licitatie

12.      

Str. M. Kogalniceanu nr.2

SC Disco Bar Tunel SRL

44338/23.09.1998

31.05.1998-31.05.2001

398,86

 

Alimentatie publica

Fond de stat

Referat de actionare in instanta pentru recuperare de debite, reziliere contract si evacuare din spati

13.      

Str. Malu Rosu Bl. 101

A.F. Afiliu

7188/22.06.1992

21.03.1992-28.02.1993

89,65

120

Prestari servicii

Fond de stat

Referat de actionare ininstanta pentru reziliere contract si evacuare din spatiu

14.      

P-ta Victoriei nr.1 BL. B EST

Spatiu liber

30.55

 

Depozit

Subsol

Fond de stat

Aprobat pentru licitatie in vederea inchirierii

15.      

P-ta Victoriei nr.4 Bl. CC.V

SC Braseria Continental SRL

14173/04.06.2002

27.05.2002 - 26.05.2003

469,10

 

Alimentatie publica

Fond de stat

 

16.      

P-ta Victoriei nr.5 Bl. B.EST

 

Spatiu liber

165,56

 

 

Fond de stat

Aprobat pentru vanzare cu plata in rate

17.      

P-ta Victoriei nr.5 Bl. B.EST

Spatiu liber

193.10

 

Spatiu parter

Fond de stat

Lucrari reparatii capitale incepute in anul 1996 – nefinalizate

18.      

P-ta Victoriei nr.5 Bl. A.EST

Spatiu liber

41.16

 

Depozit

Subsol

Fond de stat

Aprobat pentru licitatie in vederea inchirierii

19.      

P-ta Victoriei nr.7 Bl. A.EST

SC Proconstruct SRL

103/03.01.2002

06.12.2001 - 05.12.2002

29

 

Comert chimice

Fond de stat

 

20.      

P-ta Victoriei nr.7 Bl. A.EST

SC Speranta Bretean Import Export SNC

28/20.02.1998

01.09.1997-30.12.1997

33.35

 

Depozit

Subsol

Fond de stat

Contract de asociere

Referat de actionare in instanta de judecata pentru recuperare debite, reziliere contract si evacuare din spatiu

21.      

P-ta Victoriei nr.7 Bl. A.EST

Spatiu liber

48

 

Depozit subsol

Fond de stat

Aprobat pentru licitatie in vederea inchirierii

22.      

Str. Romana nr.32

Spatiu liber

208,22

 

 

Fond de Stat

Aprobat pentru licitatie in vederea vanzarii

23.      

Str. M. Kogalniceanu nr.2 Bl. C-MAN

Fotbal Club Petrolul

83212/21.11.2001

15.11.2001 – 14.11.2002

 

47,10

 

Activitati comerciale

Fond de stat

 

                               

 

 

LISTA PRIVIND SPATIILE CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE

 DETINUTE IN BAZA UNOR COTRACTE DE COMODAT INCHEIATE CU SPITALUL MUNICIPAL NR. 1 SI SPITALUL JUDETEAN

 

 

Nr.

Crt.

Adresa spatiu

 

Titular contract

   Nr. Contract / Data

Durata contractului

Suprafata

Utila

(mp)

Suprafata teren aferent

(mp)

Destinatie conform contract

Mod de dobandire

Observatii

1.         

Str. Baraolt bl. 44, ap. 61

Spitalul municipal nr. 1

91/03.01.2002

01.01.2002 - 31.12.2004

38,45

 

Dispensar medical

Fond de stat  

Contract de comodat

2.         

Str. Baraolt bl. 44, ap. 64

Spitalul municipal nr. 1

90/03.01.2002

01.01.2002 - 31.12.2004

38,45

 

Dispensar medical

Fond de stat

Contract de comodat

3.         

Str. Barcanesti nr. 12F ap. 40

Spitalul municipal nr. 1

97/03.01.2002

01.01.2002 - 31.12.2004

27,77

 

Dispensar medical

Fond de stat

Contract de comodat

4.         

Str. Basarabi nr. 5

Spitalul municipial nr. 1

92/03.01.2002

01.01.2002 - 31.12.2004

138,92

 

Dispensar medical

Fond de stat

Contract de comodat

5.         

Str. Brebenei nr. 2, bl. 3, sc. B, ap.40

Spitalul Judetean

83/03.01.2002

01.01.2002 - 31.12.2004

42,99

 

Dispensar medical nr. 1

Medici de familie

Fond de stat

Contract  de comodat

6.         

Str. Cameliei nr. 29, bl. 112, ap.1

Spitalul Judetean

84/03.01.2002

01.01.2002 - 31.12.2004

58,68

 

Dispensar medical nr. 4

Medici de familie

Fond de stat

Contract de comodat

7.         

Str. Constantin Brezeanu, nr. 5,    bl. 202, ap.4

Spitalul Judetean

82/03.01.2002

01.01.2002 - 31.12.2004

45,19

 

Dispensar  medical nr. 2

Medici de familie

Fond de stat

Contract de comodat

8.         

Str. Constantei nr. 7

Spitalul Judetean

87/03.01.2002

01.01.2002 - 31.12.2004

158,85

39.00

Dispensare  medicale

Medici de familie

Decret nr. 111/1951

Notificare conform Legii nr. 10/2001

Contract de comodat

9.         

Str. Cosminele nr. 4, bl.120, ap.61

Spitalul Municipal nr. 1

89/03.01.2002

01.01.2002 - 31.12.2004

39,27

 

Dispensar  medical

Fond de stat

Contract de comodat

10.      

Str. Cosminele nr. 4, bl.120, ap.62

Spitalul Municipal nr. 1

88/03.01.2002

01.01.2002 - 31.12.2004

39,27

 

Dispensar medical

Fond de stat

Contract de comodat

11.      

Str. Domnisori bl.12B, ap.3

Spitalul Municipal nr. 1

96/03.01.2002

01.01.2002 - 31.12.2004

55,32

 

Dispensar medical

Fond de stat

Contract de comodat

12.      

Str. Dr. Bagdazar nr.1

Spitalul Judetean

78/03.01.2002

01.01.2002 - 31.12.2004

124,52

210

Dispensar medical nr. 23

Medici de familie

Decret 92/1950

Notificare conform Legii nr. 10/2001

Contract de comodat

13.      

Str. Buftea nr. 6

Spitalul Municipal nr. 1

98/03.01.2002

01.01.2002 - 31.12.2004

67,80

511,03

Dispensar  medical

Medici de familie

Investitie a Primariei municipiului Ploiesti

Contract de comodat

14.      

Str. Gh. Doja bl. 34A1, ap.1

Spitalul Judetean

79/03.01.2002

01.01.2002 – 31.12.2004

110,07

 

Dispensar medical nr. 3

Medici de familie

Fond de stat

Contract de comodat

15.      

Str. Gh. Gr. Cantacuzino bl.156C, ap.2

Spitalul Municipal nr. 1

93/03.01.2002

01.01.2002 – 31.12.2004

64,91

 

Dispensar medical

Fond de stat

Contract de comodat

16.      

Str. Gh. Gr. Cantacuzino bl.156C, ap.1         

Spitalul Municipal nr. 1

94/03.01.2002

01.01.2002 – 31.12.2004

60,12

 

Dispensar medical

Fond de stat

Contract de comodat

17.      

Str. Marasesti Bl.163 C, ap. 1

Spitalul Municipal nr. 1

100/03.01.2002

01.01.2002 - 31.12.2004

118,68

 

Dispensar medical

Fond de stat

Contract de comodat

18.      

Str. Podul Inalt Bl. 4B, Ap.3

Spitalul Municipal nr. 1

99/03.01.2002

01.01.2002 - 31.12.2004

74,48

 

Dispensar medical

Fond de stat

Contract de comodat

19.      

Str. Rapsodiei nr.4 Bl.143,ap.3

Spitalul Judetean

80/03.01.2002

01.01.2002 - 31.12.2004

58,72

 

Dispensar medical nr. 4

Medici de familie

Fond de stat

Contract de comodat

20.      

Str. Republicii nr.219

        Spitalul Judetean

85/03.01.2002

01.01.2002 - 31.12.2004

103,28

 

Dispensar medical nr. 5

Medici de familie

Legea 4/1973

Decret 1906/1984

Contract de comodat

Notificare Legea 10/2001

21.      

Str. Rudului nr.10

Spitalul Municipal nr. 1

95/03.01.2002

01.01.2002 - 31.12.2004

180,47

311.20

Dispensar medical

Medici de familie

Decret 223/1974

Contract de comodat

Notificare conform Legii nr. 10/2001

22.      

Str. Trotus nr.4 Bl E8, ap.2

Spitalul Judetean

81/03.01.2002

01.01.2002 - 31.12.2004

56,37

 

Dispensar medical nr. 2

Medici de familie

Fond de stat

Contract de comodat

23.      

Str. Vitejilor nr. 7, bl. 107, ap. 21+22

Spitalul Judetean

86/03.01.2002

01.01.2002 - 31.12.2004

101,40

 

Dispensar medical nr. 6

Medici de familie

Fond de stat

Contract de comodat