Hotărârea nr. 268/2002

Hotararea nr. 268 privind aprobarea proceselor-verbale de negociere si instrainarea unor terenuri aferente spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta

HOTARAREA Nr. 268

 privind aprobarea  proceselor  verbale de negociere  si instrainarea unor terenuri aferente spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Marinoiu Eugen, Marculescu Catalin, Gradisteanu Gheorghe si Iancu Simina - membri in Comisia de negociere a  pretului de vanzare a terenurilor aferente spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta constituita conform Hotararii nr. 85/2002 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat - Serviciul Valorificare Patrimoniu prin care se propune instrainarea terenurilor aferente spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta care au fost vandute in baza Hotararii Guvernului nr. 505/1998;

in baza Hotararii Guvernului nr. 505/1998 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 389/1996 privind transmiterea unor spatii comerciale aflate in administrarea consiliilor locale si a regiilor autonome catre actualii detinatori si pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia;

avand in vedere Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 85/27.05.2002 privind evaluarea terenurilor aferente spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta vandute conform Hotararii Guvernului nr. 505/1998, in vederea vanzarii acestora prin negociere directa;

in baza proceselor verbale incheiate in data de 28.10.2002 si 04.11.2002 ca urmare a negocierilor purtate intre Comisia de negociere si proprietarii spatiilor, in vederea instrainarii terenurilor aferente spatiilor comerciale care au fost vandute conform Hotararii Guvernului nr. 505/1998;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

            in temeiul Legii nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba procesele verbale de negociere pentru terenurile  aferente spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta vandute conform Hotararii Guvernului nr. 505/1998 anexate la prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba instrainarea terenurilor aferente spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta vandute conform Hotararii Guvernului nr. 505/1998, catre persoanele fizice sau juridice care detin in proprietate spatiile vandute in baza Hotararii Guvernului nr. 505/1998, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Imputerniceste Primarul municipiului Ploiesti sa semneze contractele de vanzare  - cumparare pentru terenurile  aferente spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta vandute conform Hotararii Guvernului nr. 505/1998, in conditiile si la pretul prevazut la art. 1 si 2 din prezenta hotarare.

Art. 4

Administratia Domeniului Public si Privat, Directia Economica si Directia Fiscala vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 noiembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Anexa nr. 1

 

Nr. crt.

Cumparator

Adresa terenului aferent spatiului comercial

Suprafata

(mp.)

Pret minim de negociere, fara T.V.A.

(U.S.D./mp.)

Pret de vanzare       fara T.V.A.

(U.S.D./mp.)

Pret total

de vanzare teren aferent

(U.S.D.)

Modalitate de plata

1.       

 

S.C. MED-CONS S.R.L.

 

Str. G-ral Vasile Milea nr. 9,

bl. B4

 

15,34

 

118

 

118

 

1.810,12

50% din pret pana la data de 31.12.2002, iar diferenta in 4 rate lunare (ianuarie - aprilie 2003)

2.       

 

P.F. Canache Gheorghe - Optica Medicala

 

Piata Victoriei nr. 4, bl. CC Vest

 

2,07

 

118

 

118

 

244,26

50% din pret pana la data de 31.12.2002, iar diferenta in 4 rate lunare (ianuarie - aprilie 2003)

3.       

 

S.C. GLOBUS IONESCU S.R.L.

 

Str. Unirii nr. 2, bl. MAN

 

 

126,87

 

118

 

118

 

14.970,66

50% din pret pana la data de 31.12.2002, iar diferenta in 4 rate lunare (ianuarie - aprilie 2003)

4.       

 

S.C. NOVA TRADE S.A.

 

Piata Victoriei nr. 7, bl. A Est

 

64,69

 

118

 

118

 

7.633,42

50% din pret pana la data de 31.12.2002, iar diferenta in 4 rate lunare (ianuarie - aprilie 2003)

5.       

S.C. STELCO  S.R.L.

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 2, bl. C

8,38

118

118

988,84

50% din pret pana la data de 31.12.2002, iar diferenta in 4 rate lunare (ianuarie - aprilie 2003)

6.       

S.C. POLL MARK  S.R.L.

Piata Victoriei nr. 4, bl. CC Vest parter

3,58

118

118

422,44

Integral - in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului de vanzare - cumparare

7.       

S.C ROBERT AUGUSTIN S.R.L.

Str. Unirii nr. 2, bl. MAN

7,96

118

118

939,28

50% din pret pana la data de 31.12.2002, iar diferenta in 4 rate lunare (ianuarie - aprilie 2003)

8.       

CRACIUN BOGDAN ADELIN COSTIN, BORCAN OCTAVIAN, STANCIU DANIEL CRISTIAN

Piata Victoriei nr. 7, bl. C3 parter

30,80

118

118

3634,4

50% din pret pana la data de 31.12.2002, iar diferenta in 4 rate lunare (ianuarie - aprilie 2003)

 

                   NOTA:                La pretul de vanzare se va adauga T.V.A. in conformitate cu prevederile legale in vigoare.