Hotărârea nr. 229/2002

Hotararea nr. 229 privind revocarea Hotararii nr.188/2002 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti

HOTARAREA Nr. 229

privind revocarea Hotararii nr. 188/2002 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei Fiscale din cadrul Primariei municipiului Ploiesti, prin care se propune revocarea Hotararii nr. 188/2002 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti, privind instituirea taxei pentru folosirea domeniului public si privat al municipiului Ploiesti de catre detinatorii de retele de  gaze, electrice, de telefonie, televiziune prin cablu si internet prin cablu;

            in temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala ,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1

Revoca Hotararea nr. 188/2002 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti, privind instituirea taxei pentru folosirea domeniului public si privat al municipiului Ploiesti de catre detinatorii de retele de  gaze, electrice, de telefonie, televiziune prin cablu si internet prin cablu.

Art. 2

Serviciile de specialitate ale primariei vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 octombrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu