Hotărârea nr. 218/2002

Hotararea nr. 218 privind stabilirea tarifelor lunare pe mp la chiriile pentru spatiile excedentare apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza municipiului Ploiesti

HOTARAREA Nr. 218

privind stabilirea tarifelor lunare pe mp la chiriile pentru spatiile excedentare

apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza municipiului Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul Directiei Scoli Cultura Culte  prin care se propun tarifele lunare pe mp pentru spatiile excedentare apartinand unitatilor de invatamant de pe raza municipiului Ploiesti care urmeaza a fi inchiriate;

            in baza Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

            in conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind propietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in baza Legii nr. 84/1995, Legea invatamantului;

            in conformitate cu Ordonanta de Urgenta nr. 30/2000 privind modificarea si completarea art.166 a Legii invatamantutui nr. 84/1995;

            in conformitate cu Ordonanta de urgenta nr. 184/2001 privind modificarea si completarea Legii invatamantutui nr. 84/1995;

in temeiul  Hotararii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova;

            in baza Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

           

Art. 1

Aproba tarifele lunare de  baza pe mp la chiriile pentru spatiile excedentare apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza municipiului Ploiesti si care fac parte din domeniul public al acestuia in care se desfasoara alte activitati decat cele specifice conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din aceasta hotarare.

Art. 2

Tarifele de la art. 1 vor fi aplicate ca pret de pornire pentru licitatiile care se vor organiza conform legii, in vederea inchirierii spatiilor excedentare apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar.

Art. 3

Pentru spatiile excedentare apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar in care isi desfasoara activitatea tot unitati de invatamant preuniversitar de stat (gradinite, crese, scoala generala, etc) nu se va percepe chirie de catre locator.

Art. 4

Chiriile stabilite prin prezenta hotarare vor fi protejate de inflatie si devalorizarea monedei nationale, prin calcularea sumei stabilite la incheierea contractului in dolari, la cursul BNR, valabil la data ramanerii definitive a prezentei hotarari, plata facandu-se in lei la cursul BNR, valabil la data efectuarii platii.

Art. 5

Tarifele aplicate vor fi diferentiate pe patru zone de atractie, conform Hotararii nr. 69/2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti;

Art. 6

Directia Fiscala va asigura aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari, precum si difuzarea ei celor interesati.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 octombrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa nr. 1

 

LISTA CU  TARIFELE PENTRU SPATIILE EXCEDENTARE

APARTINAND UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL PLOIESTI

 

                                                                                                                                 Lei/mp/luna

Nr. crt.

 

 

Activitatea

Zone de atractie comerciala

Zona I

Zona II

Zona III

Zona IV

1.

Spatii pentru activitati de invatamant particular

33.000

32.000

31.000

30.000

2.

Spatii pentru activitati culturale

16.500

16.000

15.500

15.000

3.

Spatii pentru activitati comerciale

96.000

83.000

71.000

63.000

4.

Spatii pentru activitati productive

48.000

41.500

35.500

31.500

5.

Spatii pentru activitati desfasurate de ONG-uri

16.500

16.000

15.500

15.000

 

            x. Tarifele pentru depozitele aferente spatiului inchiriat vor reprezenta 50% din tariful spatiului deservit.

 

1.      Tarifele pentru dependinte (vestibul, antreu, oficiu, terasa, grup sanitar, spalatorie, uscatorie) aferente spatiului inchiriat vor reprezenta 40 % din tariful spatiului.

2.      Tarifele din prezenta anexa se reduc cu 50 % pentru spatiile mai mici de 10 mp, ocupate si folosite de handicapati.