Hotărârea nr. 215/2002

Hotararea nr. 215 privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Ploiesti domnului Profesor Drd Al.I.Badulescu, muzicolog si promotor al valorilor culturii

HOTARAREA Nr. 215

privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Ploiesti domnului Profesor Drd. Al. I. Badulescu, muzicolog si promotor al valorilor culturii

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar al municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Scoli-Cultura-Culte, prin care se propune atribuirea titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti pentru intreaga sa activitate Domnului Prof. Drd. Al. I. Badulescu, organizator de cultura, muzicolog si promotor al valorilor culturii;

            avand in vedere Hotararea nr. 57/1995 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti prin care s-a aprobat Regulamentul de Protocol pentru acordarea titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 126/1997;

            in temeiul art. 38, lit. v din Legea nr. 215 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Articol unic:

Se confera titlul de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti Domnului Prof.Drd. Al.I. Badulescu, pentru activitatea sa deosebita consacrata infiintarii, organizarii si coordonarii unor importante institutii de arta si cultura prahovene, ca si promovarii si afirmarii valorilor spirituale, nationale si universale.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 octombrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu