Hotărârea nr. 213/2002

Hotararea nr. 213 privind conferirea Titlului de “Cetatean de Onoare al Municipiului Ploiesti post-mortem, dirijorului Ion Baciu

HOTARAREA Nr. 213

privind conferirea Titlului de “Cetatean de Onoare al Municipiului Ploiesti post-mortem

 Dirijorului Ion Baciu

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnului primar al municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al DirectieiScoli-Cultura-Culte”, prin care se propune conferirea Titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Ploiesti, post-mortem, pentru intreaga sa activitate, domnului Ion Baciu, profesor si dirijor de orchestra, promotor al valorilor muzicii si factor activ al afirmarii filarmonicii ploiestene;

avand in vedere Hotararea nr. 57/1995 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti prin care s-a aprobat Regulamentul de Protocol pentru acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Ploiesti, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 126/1997;

in temeiul art. 38 lit. V din Legea nr. 215 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Articol unic:

Confera Titlul de Cetatean de Onoare al Municipiului Ploiesti, post-mortem, Dirijorului Ion Baciu, pentru stralucita activitate desfasurata in domeniul afirmarii filarmonicii ploiestene si promovarii valorilor muzicale, romanesti si universale.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 octombrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu