Hotărârea nr. 210/2002

Hotararea nr. 210 privind completarea Hotararii Consiliului Local nr.110/2002, referitor la folosirea terenurilor pentru organizarea de jocuri recreative de paintball in incinta Parcului Memorial “Constantin Stere”

HOTARAREA Nr. 210

privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 110/2002

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Administratiei Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiesti, prin care se propune completarea Hotararii Consiliului Local 110/2002;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 27/1994, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, valabila pentru anul 2002, precum si Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale valabila incepand cu anul 2003;

            in conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1998 privind finantele publice locale, si ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu Hotararea Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova si a municipiului Ploiesti;

            in baza Hotararii Consiliului Local nr.109/28.06.2002, prin care se aproba infiintarea Serviciului Public de interes local Administratia Parcului Memorial „Constantin Stere „ Ploiesti;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba completarea articolului 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 110/28.06.2002 dupa cum urmeaza :

-         folosirea terenurilor pentru organizarea de jocuri recreative de paintball in incinta Parcului Memorial “Constantin Stere” – 100.000 lei/zi/persoana

Art. 2

Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 01.10.2002 si va fi adusa la indeplinire de Administratia Parcului Memorial “Constantin Stere”.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 septembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu