Hotărârea nr. 203/2002

Hotararea nr. 203 privind stabilirea taxei speciale de ACORD UNIC si a tarifelor de prestari servicii pentru obtinere avize de construire + anexa 2

HOTARAREA Nr. 203

privind stabilirea taxei speciale de ACORD UNIC si a tarifelor de prestari servicii

pentru obtinere avize de construire

 

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti, domnul Emil Calota si Raportul Directiei Generale de Dezvoltare Urbana si Oficiului Public Proiect prin care se propune stabilirea taxei speciale de acord unic si a tarifelor de prestari servicii pentru obtinere de avize;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 453/2001 privind modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor art.4, alin (2);

            in temeiul Legii nr. 189/1998, art. 44, privind finantele publice locale;

            avand in vedere HCL nr. 255/04.10.2001 si HCL nr. 316/13.02.2001;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba taxa speciala de Acord unic prevazuta de Legea  nr. 453/2001 conform Anexei 1 ce face parte integranta din  prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba tarifele de prestari servicii pentru obtinere de avize de construire conform Anexei 2 ce face parte integranta din prezenta  hotarare.

Art. 3

Taxa speciala stabilita la Art. 1  se va face venit la bugetul local al municipiului Ploiesti si va fi utilizata pentru cheltuieli de capital  specifice domeniului de activitate.

Art. 4

Contravaloarea serviciilor prestate pentru obtinere de avize se va  constitui venit propriu al Oficiului Public Proiect. Actualizarea tarifelor se va realiza semestrial cu indicele de inflatie  comunicat de Directia Generala de Statistica.

Art. 5

Se scuteste de achitarea taxei speciale de ACORD UNIC Primaria  municipiului Ploiesti si structurile bugetare subordonate Consiliului  Local al municipiului Ploiesti.

Art. 6

Prezenta HCL intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2003. Cu aceeasi data isi inceteaza valabilitatea  Art. 3 al HCL nr. 255/2001si Art. 1 al HCL nr. 316/2001.

Art. 7

Directia Generala de Dezvoltare Urbana si Oficiul Public Proiect  vor  aduce la indeplinire prevederile prezentei Hotarari.

Art. 8

Directia Administratie Publica, Juridic - Contencios va aduce la cunostinta  publica aceasta hotarare si va comunica serviciilor de specialitate  interesate.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 septembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa 2 la Hotararea nr. 203/2002

 

TARIFE PENTRU OBTINEREA DE AVIZE  SI ACORDURI PRIVIND :

 

1. UTILITATI URBANE SI INFRASTRUCTURA

 

NR.

CRT

FURNIZOR DE UTILITATI URBANE

TIP DE AVIZE

TARIFE PRESTARI SERVICII OBTINERE AVIZE (LEI)

PERS. FIZICE

PERS. JURIDICE

1

S.C.APA NOVA PLOIESTI S.R.L.

-alimentare cu apa

-canalizare

50.000 lei

75.000 lei

2

S.C. DISTRIGAZ SUD  S.A.  BUCURESTI –SUCURSALA PLOIESTI

-alimentare cu gaze naturale

50.000 lei

75.000 lei

3

CONEL – S.E. ELECTRICA S.A. BUCURESTI – SUC.  DISTRIBUTIE PLOIESTI

- alimentare cu energie electrica

50.000 lei

75.000 lei

4

S.N.Tc. ROMTELECOM S.A. DIRECTIA DE TELECOMUNICATII PH.

-telecomunicatii

50.000 lei

75.000 lei

5

REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE - PLOIESTI

-alimentare cu energie termoficare

50.000 lei

75.000 lei

6

COMISIE COORDONARE RETELE EDILITARE

 -aviz in cazul   extinderilor de retele

50.000 lei

75.000 lei

7

ADMINISTRATIA DOMENIULUI  PUBLIC

 -aviz pentru  

  bransamente

50.000 lei

75.000 lei

8

Regia Autonoma de transpot public Pl.

-aviz transport 

  circulatie

50.000 lei

75.000 lei

 

ALTI FURNIZORI DE UTILITATI

                                                                        

1

SNP PETROM SA BUCURESTI

SUCURSALA PETROTRANS  PLOIESTI

-transport prin conducte produse petroliere

75.000 lei

100.000 lei

2

S.C. CONPET SA PLOIESTI

-transport  prin conducte  titei

 

75.000 lei

100.000 lei

3

SNTGN TRANSGAZ  PLOIESTI -

SUCURSALA MEDIAS

-transport prin conducte magistrale gaze naturale

75.000 lei

100.000 lei

4

S.C. TERMOELECTRICA SA –SUCURSALA ELECTROCENTRALE Pl.

-retele de termoficare

75.000 lei

100.000 lei

5

COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE “ C.F.R. “- S.A. REGIONALA CF BUCURESTI

-linii de cai ferate

75.000 lei

100.000 lei

 

2.      AVIZE SI ACORDURI  ALE INSTITUTIILOR DESCENTRALIZATE

 

NR.

CRT

INSTITUTIA AVIZATOARE

TIP DE AVIZE

 

 

1

GRUPUL DE POMPIERI “ SERBAN CANTACUZINO” - PRAHOVA

-aviz P.S.I.

100.000 lei

150.000 lei

2

INSPECTORATUL DE  PROTECTIE CIVILA – PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

-aviz aparare civila

100.000 lei

150.000 lei

3

INSPECTORATUL DE PROTECTIE CIVILA – CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA

-aviz aparare civila

100.000 lei

150.000 lei

4

INSPECTORATUL  DE PROTECTIE A MEDIULUI - PLOIESTI

-acord de mediu

100.000 lei

150.000 lei

5

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA PRAHOVA

-aviz sanitar

100.000 lei

150.000 lei

6

DIRECTIA SANITAR – VETERINARA PLOIESTI

-aviz  sanitar

100.000 lei

 150.000 lei

7.

INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

- aviz constructie

100.000 lei

150.000 lei

8.

INSPECTORATUL DE CULTURA PH.

- aviz monumente

100.000 lei

150.000 lei

 

3.  AVIZE DE LA ORGANISME CENTRALE

 

NR.

CRT

INSTITUTIA AVIZATOARE

 

 

1

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

200.000 lei

300.000 lei

2

MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE , TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

200.000 lei

300.000 lei

3

MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

200.000 lei

300.000 lei

4

MINISTERUL AGRICULTURII ,

ALIMENTATIEI SI PADURILOR

200.000 lei

300.000 lei

5

MINISTERUL APARARII NATIONALE –

STATUL MAJOR GENERAL

200.000 lei

300.000 lei

6

MINISTERUL DE INTERNE

200.000 lei

300.000 lei

7

SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII

200.000 lei

300.000 lei

 

NOTA : Tarifele de prestari servicii pentru obtinere avize includ TVA.

                                                                                                      

Data in Ploiesti, astazi, 27 septembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu