Hotărârea nr. 200/2002

Hotararea nr. 200 privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru imobilele ce vor fi expropriate in vederea reamenajarii Paraului Dambu + anexa

HOTARAREA Nr. 200

privind  aprobarea rapoartelor de evaluare pentru imobilele ce vor fi expropriate

in vederea reamenajarii Paraului Dambu

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti :

            vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti, Emil Calota si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat – Serviciul Urmarire si evidenta patrimoniu, prin care se propune aprobarea preturilor stabilite prin raportul de evaluare a unor imobile pe strazile Valeni si Romana, in vederea executarii lucrarii de investitii “Regularizare si reprofilare parau Dambu in municipiul Ploiesti”;

            avand in vedere Hotararea Consiliului Judetean Prahova Nr. 42/20.10.2002, prin care se declara de utilitate publica de interes local lucrarea “Regularizare si reprofilare parau Dambu in municipiul Ploiesti”

            in baza prevederilor Legii nr. 33/1994, privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica;

            in temeiul Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba valoarea de despagubire conform Anexei, punctul 2 si 3, stabilita prin raportul de evaluare a unor imobile propuse spre expropriere, pentru executarea lucrarii de investitii “Regularizare si reprofilare parau Dambu in municipiul Ploiesti”, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Imputerniceste Administratia Domeniului Public si Privat sa notifice proprietarilor imobilelor propuse spre expropriere oferta de despagubire ce va reiesi dupa refacerea raportului de expertiza - pentru punctul 1 din Anexa - cu avizul Comisiilor 1 si 4.

Art. 3

Administratia Domeniului Public si Privat, Directia Lucrari Publice, Directia Economica,  vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 septembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil-Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

 

Anexa la Hotararea nr. 200/2002

 

Nr. Crt.

 

 

Proprietar imobil, Adresa

Tip constructie

 

Valoarea constructiei rezultata din evaluare

 

Valoarea de despagubire propusa

1

S.C. Comcereal Prahova S.A.,

Str. Valeni, Nr. 137

 

Teren

 

 

Imprejmuire

 

24.249.701 lei

761 USD

 

108.021.000 lei

3.285 USD

 

25.000.000 lei

765 USD

 

110.000.000 lei

3.285 USD

 

2

S.C. Autotrans Taxi Marfa S.A. Ploiesti

Str. Romana, Nr.150

 

Teren

 

 

Imprejmuire

 

3.500.000 lei

110 USD

 

5.005.000 lei

155 USD

 

3.500.000 lei

110 USD

 

5.005.000 lei

155 USD

 

3

Tomescu Chiriachita,

Str. Valeni, Nr. 139

 

Casa

 

 

Imprejmuire

 

87.000.000 lei

2.650 USD

 

9.930.000 lei

305 USD

 

87.000.000 lei

2.650 USD

 

9.930.000 lei

305 USD

 

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 septembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil-Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu