Hotărârea nr. 192/2002

Hotararea nr. 192 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2002 + anexa

HOTARAREA  Nr. 192

privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2002

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

            vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Economice privind necesitatea rectificarii bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2002,

            avand in vedere prevederile Legii nr. 743/2001 – Legea bugetului de stat pe anul 2002, prevederile O.G.nr. 42/2002 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2002 si Legii nr. 189/1998 Legea privind finantele publice locale, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2002, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 septembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

 

Anexa la Hotărârea nr. 192/2002

 

BUGET RECTIFICAT

 

 

DENUMIREA  INDICATORILOR        

COD

Buget cf. HCL 177/28.08.2002

Influente             +/-

Buget rectificat

1

VENITURI  - TOTAL

0001

1266110241

22318000

1288428241

2

VENITURI PROPRII - TOTAL

4802

326616433

0

326616433

3

I. VENITURI CURENTE

0002

260840000

0

260840000

4

A. VENITURI FISCALE

0003

194640000

0

194640000

5

 A1. IMPOZITE DIRECTE

0004

185620000

0

185620000

6

IMPOZITUL PE PROFIT

0102

12500000

0

12500000

7

IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE

0302

72620000

0

72620000

8

Impozitul pe veniturile liber- profesionistilor, meseriasilor si ale altor persoane fizice independente si asociatii familiale

030201

50000

 

50000

9

Impozitul pe cladiri si terenuri de la persoane fizice

030202

52000000

 

52000000

10

Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice

030203

9500000

 

9500000

11

Impozitul pe veniturile din inchirieri, subinchirieri, locatii de gestiune si arendari

030204

50000

 

50000

14

Impozitul pe veniturile persoanelor fizice nesalariate

030208

20000

 

20000

15

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice

030209

10000000

 

10000000

16

Alte impozite si taxe de la populatie

030230

1000000

 

1000000

17

TAXA PENTRU FOLOSIREA TERENURILOR PROPRIETATE DE STAT

0402

2000000

 

2000000

18

IMPOZITUL PE CLADIRI SI TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE

0502

79000000

0

79000000

19

Impozitul pe cladiri de la persoane juridice

050201

75000000

0

75000000

20

Impozitul pe terenuri de la persoane juridice

050202

4000000

 

4000000

21

ALTE IMPOZITE DIRECTE

0802

19500000

0

19500000

22

Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice

080205

16000000

 

16000000

23

Impozitul pe terenul agricol

080206

0

 

0

24

Alte încasari din impozite directe

080230

3500000

 

3500000

25

A2. IMPOZITE INDIRECTE

1300

9020000

0

9020000

26

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

1502

1000000

 

1000000

27

ALTE IMPOZITE INDIRECTE

1702

8020000

0

8020000

28

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licente si autorizatii de funct.

170203

6000000

0

6000000

30

Taxe extrajudiciare de timbru

170213

2000000

0

2000000

31

Alte încasari din impozite indirecte

170230

20000

0

20000

32

B. VENITURI NEFISCALE

2000

66200000

0

66200000

33

VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME

2002

4700000

0

4700000

34

VARSAMINTE DE LA INSTIT. PUBLICE

2102

7650000

0

7650000

35

Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice

210206

7000000

0

7000000

36

Venituri di incasarea lucrarilor de combatere a daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal de la centrele locale pentru protectia plantelor

210207

 

 

0

41

Contributii datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor social

210214

150000

 

150000

42

Alte venituri de la instit. publice

210230

500000

0

500000

43

DIVERSE VENITURI

2202

53850000

0

53850000

44

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

220202

400000

 

400000

45

Venituri din amenzile aplicate potrivit dispozitiilor legale

220203

5000000

 

5000000

46

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti

220205

4000000

0

4000000

47

Venituri din concesiuni

220207

43000000

0

43000000

 

Penalitati pt. nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe

220208

1000000

0

1000000

48

Incasari din valorif. bunurilor confiscate potrivit legii

220212

100000

0

100000

50

Incasari din alte surse

220230

350000

0

350000

51

II. VENITURI DIN CAPITAL

3000

25841591

0

25841591

52

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI

3002

25841591

0

25841591

53

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

300201

       
               

 
20003000

0

20003000

54

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

300203

 

 

0

55

Venituri din privatizare

300204

5838591

0

5838591

56

III. VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA

3100

39934842

0

39934842

57

VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA

3102

39934842

0

39934842

58

Taxe speciale

310201

12206192

 

12206192

62

Venituri din fondul pentru locuinte

310205

24000000

0

24000000

65

Donatii si sponsorizari

310208

2000000

 

2000000

66

Sume acordate de persoane juridice si fizice in vederea participarii la finantarea unor actiuni de interes public

310209

1728650

0

1728650

70

IV. PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT

3200

866598808

22318000

888916808

71

COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII

3202

0

 

0

 

SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU BUGETELE LOCALE

3302

314506100

 

314506100

72

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII

3402

552092708

22318000

574410708

73

Cote defalcate din impozitul pe venit

340201

464986708

0

464986708

74

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

340202

24000000

0

24000000

75

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrata populatiei

340203

58106000

22318000

80424000

76

Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale

340204

5000000

 

5000000

77

VI. SUBVENTII

3700

72895000

0

72895000

78

SUBVENTII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT

3702

71180000

0

71180000

79

Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe

370203

71180000

 

71180000

82

SUBVENTII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE

3902

1715000

0

1715000

 

Subventii primite de la Ministerul Industriei ptr. retehnologizare statii pompare

390205

1715000

 

1715000

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 septembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu