Hotărârea nr. 191/2002

Hotararea nr. 191 privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti Domnului ing. Stefan Popa Popa’s, caricaturist de valoare mondiala, primul roman inscris in Guiness Book

HOTARAREA Nr. 191

privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti domnului ing. Stefan Popa Popa’s, caricaturist de valoare mondiala, primul roman inscris in Guiness Book

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar al municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Scoli-Cultura-Culte, in vederea sustinerii propunerii de atribuire a titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti pentru intreaga sa activitate domnului Ing. Stefan Popa Popa’s, caricaturist de valoare mondiala, primul roman inscris in Guiness Book, cu prilejul editiei a II-a a Concursului International de Caricatura “Libertate si Jurnalism”

            avand in vedere Hotararea nr. 57/1995 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti prin care s-a aprobat Regulamentul de protocol pentru acordarea titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 126/1997;

            in temeiul art. 38, lit.v din Legea nr. 215 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Se confera titlul de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti Domnului Ing. Stefan Popa Popa’s, pentru stralucita reprezentare a artei si culturii nationale, ca si pentru contributia exceptionala la promovarea valorilor caricaturii romanesti in circuitul international.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 septembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu