Hotărârea nr. 19/2002

Hotararea nr. 19 privind solutionarea cererii de acordare a unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale solicitate de Craciun Florica, Dobre Gigel, Stancu Alexandru, Serban Ana, Tudorancea Stefan si Florica, Aldea Viorica, Nae Dobra, Petre Bogdan si Ghita Crisanta Maria

HOTARAREA Nr. 19

privind solutionarea cererii de acordare a unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale solicitate de Craciun Florica, Dobre Gigel, Stancu Alexandru, Serban Ana, Tudorancea Stefan si Florica, Aldea Viorica, Nae Dobra, Petre Bogdan si Ghita Crisanta Maria

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei Impozite si Taxe Locale care cuprind propunerea de solutionare a cererilor de inlesnire la plata formulate de Craciun Florica, Dobre Gigel, Stancu Alexandru, Serban Ana, Tudorancea Stefan si Florica, Aldea Viorica, Nae Dobra, Petre Bogdan si Ghita Crisanta Maria;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicata in 1998, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, modificata si completata prin OUG nr. 61/1998;

            in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 714/1999 pentru aprobarea procedurii si competentelor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetelor locale si a Dispozitiei nr. 3/4.01.2000 privind Regulamentul de organizare a evidentei si controlului asupra modului de respectare a conditiilor stabilite de lege la acordarea inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Craciun Florica, in sensul ca:

a)      aproba capatul de cerere referitor la esalonarea la plata a debitului reprezentand chirie locuinta aferent perioadei mai 1999 – noiembrie 2001 in suma de 4.176.430 lei pe o perioada de14 luni, conform anexei la prezentul raport.

  Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

b)      aproba capatul de cerere referitor la scutirea de la plata a majorarilor de intarziere aferente chiriei datorate in suma de 4.079.515 lei.

Art. 2

Admite cererea formulata de Dobre Gigel de acordare a scutirii de la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termen a chiriei datorate pentru spatiul avand destinatia de locuinta in suma de 1.854.200 lei, cu conditia achitarii debitului restant, impreuna cu obligatiile curente in termen de 6 luni de la data comunicarii prezentei.

Art. 3

Respinge cererea formulata de Stancu Alexandru de acordare a scutirii de la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termen a chiriei datorate pentru spatiul avand destinatia de locuinta in suma de 4.029.616 lei.

Art. 4

Admite in parte cererea formulata de Serban Ana, in sensul ca:

a)      aproba capatul de cerere referitor la esalonarea la plata a sumei de 964.472 lei, reprezentand impozit pe cladire aferent perioadei 15.03.1999 – 15.09.2001 pe o perioada de 6 luni, conform anexei la prezentul raport;

b)      respinge capatul de cerere referitor la scutirea de la plata a majorarilor de intarziere aferente debitului datorat in suma de  412.644 lei si acorda esalonarea la plata a sumei mentionate pe o perioada de 6 luni, conform anexei la prezentul raport;

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

Art. 5

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Tudorancea Stefan si Florica, in sensul ca:

a)      aproba capatul de cerere referitor la esalonarea la plata a sumei de 1.366.536 lei, reprezentand impozit pe cladire aferent perioadei 1996 - 2001 pe o perioada de 5 luni, conform anexei la prezentul raport;

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

b)      aproba capatul de cerere referitor la scutirea de la plata a majorarilor de intarziere aferente debitului datorat in suma de 650.234 lei.

Art. 6

Admite in parte cererea de inlesnire la plata formulata de Aldea Viorica, in sensul ca:

a)      respinge capatul de cerere referitor la acordarea esalonarii la plata a sumei de 1.314.303 lei, reprezentand impozit pe cladire aferent perioadei 15.09.1999 – 15.12.2001 si taxa auto corespunzatoare perioadei 15.03.2000 – 15.12.2001 pe o perioada de 12 luni si acordarea esalonarii la plata a sumei mentionate pe o perioada de 6 luni, conform anexei la prezentul raport;

  Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

b)      aproba capatul de cerere referitor la scutirea de la plata a majorarilor de intarziere aferente debitelor datorate in suma de 352.108 lei.

Art. 7

Admite cererea formulata de Nae Dobra de acordare a scutirii de la plata a sumei de 300.000 lei reprezentand amenda contraventionala.

Art. 8

Admite cererea formulata de Petre Bogdan de acordare a scutirii de la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termen a chiriei datorate pentru spatiul avand destinatia de locuinta in suma de 3.130.665 lei, cu conditia achitarii debitului restant, impreuna cu obligatiile curente in termen de 4 luni de la data comunicarii prezentei.

Art. 9

Admite cererea formulata de Ghita Crisanta Maria, in sensul ca:

a)      respinge capatul de cerere referitor la esalonarea la plata pe o perioada de 12 luni a sumei de 1.631.541 lei, reprezentand impozit pe cladire aferent perioadei 1999 - 2001 si acorda esalonarea la plata a sumei mentionate pe o perioada de 6 luni, conform anexei la prezentul raport;

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

b)      aproba capatul de cerere referitor la scutirea de la plata a majorarilor de intarziere aferente debitului datorat in suma de 752.508 lei.

Art. 10

Directia Impozite si Taxe Locale a Primariei municipiului Ploiesti va aduce la indeplinire prezenta hotarare si va instiinta in scris contribuabilii despre hotararea Consiliului Local.

Art. 11

Serviciul Secretariat al Primariei municipiului Ploiesti va comunica hotararea celor interesati.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 decembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Ion Stan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 


Anexa

 

Esalonarea la plata a sumelor datorate de

Craciun Florica, Serban Ana, Tudorancea Stefan si Florica, Aldea Viorica si Ghita Crisanta Maria

 

 

 

Nr. crt.

 

 

Termen de plata

Rata esalonarii

Craciun Florica

Serban Ana

Tudorancea Stefan si Florica

Aldea Viorica

Ghita Crisanta

debit

debit

majorari

 

debit

debit

Impozit cladire

Taxa auto

1

28.02.2002

298.000

160.500

68.500

273.000

181.500

37.500

271.500

2

30.03.2002

298.000

160.500

68.500

273.000

181.500

37.500

271.500

3

30.04.2002

298.000

160.500

68.500

273.000

181.500

37.500

271.500

4

30.05.2002

298.000

160.500

68.500

273.000

181.500

37.500

271.500

5

30.06.2002

298.000

160.500

68.500

274.536

181.500

37.500

271.500

6

30.07.2002

298.000

161.972

70.144

-

181.803

37.500

274.041

7

30.08.2002

298.000

-

-

-

 

 

 

8

30.09.2002

298.000

-

-

-

 

 

 

9

30.10.2002

298.000

-

-

-

 

 

 

10

30.11.2002

298.000

-

-

-

 

 

 

11

30.12.2002

298.000

-

-

-

 

 

 

12

30.01.2003

298.000

-

-

-

 

 

 

13

28.02.2003

298.000

-

-

-

 

 

 

14

30.03.2003

302.430

-

-

-

 

 

 

TOTAL

4.176.430

964.472

412.644

1.366.536

1.089.303

225.000

1.631.541