Hotărârea nr. 173/2002

Hotararea nr. 173 privind conferirea titlului de “Cetatean de Onoare al Municipiului Ploiesti” Domnului Nicolae Radulescu-Lemnaru, profesor si scriitor

HOTARAREA Nr. 173

privind conferirea titlului de “Cetatean de Onoare al Municipiului Ploiesti”  Domnului Nicolae Radulescu-Lemnaru, profesor si scriitor

 

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnului primar al municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei “Scoli-Cultura-Culte”, prin care se propune acordarea titlului de „Cetatean de Onoare al Municipiului Ploiesti”, pentru intreaga sa activitate, domnului Nicolae Radulescu-Lemnaru, profesor si scriitor, indrumator si formator al tinerelor talente literare;

avand in vedere Hotararea nr. 57/1995 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti prin care s-a aprobat Regulamentul de Protocol pentru acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Ploiesti, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 126/1997;

in temeiul art. 38 lit. „v” din Legea nr. 215 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Articol unic:

Confera titlul de „Cetatean de Onoare al Municipiului Ploiesti” domnului Nicolae Radulescu Lemnaru, pentru deosebita sa activitate de promovare a valorilor culturii si literaturii, de descoperire a talentelor creative din randul tinerei generatii, precum si pentru contributia la imbogatirea literaturii nationale de inspiratie istorica.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 august 2002

 

Presedinte de sedinta,

Sorin Chivu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu