Hotărârea nr. 171/2002

Hotararea nr. 171 privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata solicitate de S.C. Disco Bar Tunel S.R.L. si Asociatia de Proprietari Bl. 151

HOTARAREA Nr. 171

privind solutionarea cererii de acordare a unor inlesniri la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local solicitate de SC Disco Bar Tunel SRL si Asociatia de proprietari bl. 151

 

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Dinu Savu, Rusu Ioan, Dinu Ioan, Oneata Nastase si Mitu Augustin si Raportul de specialitate al Directiei Impozite si Taxe Locale care cuprind propunerea de solutionare a cererilor de inlesnire la plata formulate de SC Disco Bar Tunel SRL si Asociatia de proprietari  a blocului 151;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, modificata si completata prin OUG nr. 61/1998;

            in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 714/1999 pentru aprobarea procedurii si competentelor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetelor locale si a Dispozitiei nr. 3/4.01.2000 privind Regulamentul de organizare a evidentei si controlului asupra modului de respectare a conditiilor stabilite de lege la acordarea inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Respinge cererea formulata de SC DISCO BAR TUNEL SRL de acordare a esalonarii la plata pe o perioada de 12 luni a sumelor reprezentand obligatii de plata calculate pana la data de 09.04.2002 aferente chiriei pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta.

Art. 2

Respinge cererea de acordare a scutirii de la plata sumei de 9.000.000 lei reprezentand amenzi contraventionale formulata de Asociatia de proprietari a blocului 151, din str. Iezerului, nr. 9 si acorda esalonarea acestei sume pe o perioada de 4 luni, conform anexei la prezenta hotarare.

Art. 3

Directia Impozite si Taxe Locale a Primariei municipiului Ploiesti va aduce la indeplinire prezenta hotarare si va instiinta in scris contribuabilii despre Hotararea Consiliului Local.

Art. 4

Serviciul Secretariat al Primariei municipiului Ploiesti va comunica hotararea celor interesati.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 iulie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

 

Anexa

 

 

Esalonarea la plata a sumelor datorate de 

Asociatia de proprietari a blocului 151

 

 

 

 

 

 

Termen de plata

Rata esalonarii

 

Asociatia de proprietari bl. 151

 

Amenzi contraventionale

30.08.2002

2.250.000

 

30.09.2002

2.250.000

 

30.10.2002

2.250.000

 

30.11.2002

2.250.000

 

Total

9.000.000