Hotărârea nr. 154/2002

Hotararea nr. 154 privind inchirierea cãtre Regia Autonomă de Termoficare si Servicii Publice a unui autoturism proprietatea municipiului Ploieşti

HOTÃRÂREA Nr. 154

privind  inchirierea  cãtre  Regia  Autonomã  de  Termoficare si Servicii Publice a  unui  autoturism  proprietatea  municipiului Ploiesti

 

Consiliul  Local  al  municipiului  Ploiesti:

vãzând  Expunerea  de  motive  a  domnului  primar  Emil  Calotã  si  Raportul  de  specialitate  al  Serviciului Resurse  Umane  si  Administrativ  prin  care se  propune  inchirierea  cãtre  Regia  Autonomã  de  Termoficare  si  Servicii  Publice Ploiesti  a  unui  autoturism  propietatea  municipiului  Ploiesti;

având  in  vedere prevederile  art.  5 coroborate  cu  cele  ale  art.  8  din  Ordonanta  Guvernului  80/2001 privind  stabilirea  unor  normative  de  cheltuieli  pentu autoritãtile  si  institutiile  publice

in temeiul art. 38, lit. "h" din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicã localã,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã  inchirierea  unui  autoturism marca  Dacia  Berlina  cu  numãr  de  inmatriculare  PH 16 PMP  cãtre  Regia  de  Termoficare si  Servicii  Publice.

Art. 2

Inputeniceste pe  domnul  primar  Emil  Calotã sã  negocieze  si    semneze  contractul  de  inchiriere.                

Art. 3

Prevederile  Hotãrârii  Consiliului  Local  nr. 91/2001 privind darea  in administrarea  Regiei  Autonome de  Transport  Public  Ploiesti  a  autoturismelor  proprietatea  privatã  a municipiului  Ploiesti se  modificã  in mod  corespunzãtor .

Art. 4

Aproba tariful de inchiriere de 1.000.020 lei/luna.

Art. 5

Regia  Autonomã  de  Transport  Public  Ploiesti  si  Regia  Autonomã  de  Termoficare  si  Servicii  Publice  vor  duce  la  indeplinire  prevederile  prezentei  hotãrâri .

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 iulie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu