Hotărârea nr. 139/2002

Hotararea nr. 139 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice de investitii "Bloc locuinte 33 U1 U2 - Ansamblul Republicii II/5K"

HOTÃRÂREA Nr. 139

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice de investitii

"Bloc locuinte 33U1U2 - Ansamblul Republicii II/5K"

 

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vãzând Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Expunerea de motive a domnului Primar Emil Calota prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii "Bloc locuinte 33U1U2 - Ansamblul Republicii II/5K",

            având in vedere prevederile art. 16 alin. 5, 6 si 9 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,

            in temeiul art. 38 lit. m) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publicã localã,

 

 

H O T A R A S T E:

 

Articol unic:

Aprobã documentatia tehnico-economicã a obiectivului de investitii "Bloc locuinte 33U1U2 - Ansamblul Republicii II/5K", indicatorii tehnico-economici ai acestuia si continuarea lucrãrilor pentru executia blocului cu S.C. CONSTIL S.A., conform  anexelor.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 iulie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu