Hotărârea nr. 94/2001

Hotararea nr. 94 privind masurile de imbunatatire a activitatii de protectie civila in municipiului Ploiesti

HOTARAREA  Nr. 94 

privind masurile de imbunatatire a activitatii de protectie civila in municipiului Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Raportul-expunere de motive al  Primarului municipiului Ploiesti, seful Protectiei Civile, prin care se propune adoptarea hotararii privind masurile de imbunatatire a activitatii  de protectie civila in municipiul Ploiesti;

            in conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 106/1996, privind protectia civila in Romania si a art. 29 din Legea nr. 124/1995, privind apararea impotriva dezastrelor;

            in temeiul Legii nr. 69/1991 privind administratia publica locala, republicata,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba Programul de masuri privind imbunatatirea activitatii de protectie civila in municipiului Ploiesti, conform anexei nr. 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Primarul municipiului Ploiesti, ca sef al Protectiei Civile si Inspectoratul municipal de Protectie Civila, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 2 mai 2001

 

Preşedinte de sedinta,

Nicolae Oprea

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

 

Anexa nr. 1

 

PROGRAM DE MASURI

privind imbunatatirea activitatii de protectie civila in municipiul Ploiesti in anul 2001

 

1.      Actualizarea Planului de aparare impotriva dezastrelor (pe tipuri de dezastre) si avizarea planurilor intocmite de agentii economici si institutiilor publice.

Raspunde:  - seful Inspectoratului municipal de Protectie Civila;

                  Termen:      - permanent.

 

2.      Studierea posibilitatilor de organizare a formatiunilor comunitare de protectie civila (retribuite sau voluntare). Organizarea, pregatirea si dotarea acestor formatiuni pentru a fi in masura sa intervina in situatii de dezastre sau razboi.

Raspund:   - seful protectiei civile;

     - seful Inspectoratului municipal de Protectie Civila;

Termen:     30.09.2001.

 

3.      Actualizarea documentelor operative de la Inspectoratul municipal de Protectie Civila, dupa aplicarea Ordonantei de Urgenta nr. 291/29.12.2000, privind stabilirea de masuri referitoare la organizarea si functionarea unor ministere.

Raspunde:   - seful Inspectoratului municipal de Protectie Civila;

Termen:       - 30.12.2001.

 

4.      Pregatirea si desfasurarea in conditii foarte bune a Aplicatiei de comandament cu transmisiuni in teren “Vrancea 2001”, condusa de Comandamentul Protectiei Civile.

Raspunde:  - seful Inspectoratului municipal de Protectie Civila;

                  - inspectorii de protectie civila de la agentii economici;

                        Termen:      - noiembrie 2001.

 

5.      Achizitionarea de aparatura si mijloace de protectie pentru dotarea Comisiei municipale de Aparare ~mpotriva Dezastrelor.

Raspunde: - Comisia municipala de Aparare ~mpotriva Dezastrelor;

                        Termen:     - 30.12.2001.

 

6.      Incheierea contractelor pentru interventie in situatii de dezastre, intre Primaria municipiului Ploiesti si cei 15 agentii economici stabiliti.

Raspund:   - seful protectiei civile;

     - seful Inspectoratului municipal de Protectie Civila;

Termen:     - 30.06.2001.

 

7.      Igienizarea, inlocuirea tubulaturii instalatiilor de filtro-ventilatie si montarea motoarelor electrice in 20 adaposturi de protectie civila; darea lor in folosinta cetatenilor, prin intermediul asociatiilor de proprietari.

Raspunde:  - seful Inspectoratului municipal de Protectie Civila;

                        Termen:      - 30.12.2001.

 

8.      Verificarea si intretinerea (repararea) sistemului de instiintare-alarmare si completarea acestuia cu:

-         una centrala de alarmare de 40 linii;

-         una statie radiotelefon mobila pentru autospeciala de interventie;

-         doua radiotelefoane portabile;

-         zece acumulatori pentru radiotelefoane portabile.

Raspunde:  - seful Inspectoratului municipal de Protectie Civila;

                        Termen:      - 30.06.2001.

 

9.      Imbunatatirea activitatii de pregatire a elevilor din scoli pe linie de protectie civila.

Raspunde:  - seful Inspectoratului municipal de Protectie Civila;

                  - inspectorii de protectie civila din unitatile de invatamant;

                        Termen:      - permanent.

 

10.  Editarea a 10 000 de pliante pentru pregatirea populatiei privind regulile de comportare in diferite situatii de dezastre si distribuirea acestora institutiilor publice, agentilor economici si populatiei (prin asociatiile de proprietari, retelele de difuzare a presei) si afisarea in locurile publice.

Raspunde: - seful Inspectoratului municipal de Protectie Civila;

                        Termen:     - 30.12.2001.