Hotărârea nr. 59/2001

Hotararea nr. 59 privind asocierea Consiliului Local al municipiului Ploiesti cu Consiliul Judetean Prahova si Consiliul Local Blejoi in vederea realizarii documentatiei “Cartierul de Dezvoltare Rezidentiala” in partea de nord a municipiului Ploiesti (Zona Carino)

HOTARAREA Nr. 59

privind asocierea Consiliului Local al municipiului Ploiesti cu Consiliul Judetean Prahova

si Consiliul Local Blejoi in vederea realizarii documentatiei “Cartierul de Dezvoltare Rezidentiala” in partea de nord a municipiului Ploiesti (Zona Carino)

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

            vazand Raportul – Expunere de motive al domnului viceprimar Nicolae Oprea, in calitate de consilier, si al Serviciilor de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti, prin care se propune asocierea  Consiliului Local al municipiului Ploiesti cu Consiliul Judetean Prahova si Consiliul Local Blejoi in vederea realizarii proiectului “Cartierul de Dezvoltare Rezidentiala in partea de nord a municipiului Ploiesti (Zona Carino);

            in baza prevederilor art.12 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

            in temeiul art. 20, lit. “v” din Legea nr. 69/1991, republicata in 1996, privind Administratia Publica Locala;

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba asocierea Consiliului Local al municipiului Ploiesti cu Consiliul Judetean Prahova si Consiliul Local Blejoi in vederea realizarii documentatiei pentru edificarea unui cartier rezidential - CARINO - in zona de nord a municipiului Ploiesti

Art. 2

Imputerniceste Primarul municipiului Ploiesti sa negocieze si sa semneze contractul de asociere. 

Art. 3

Directia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru din cadrul Primariei municipiului Ploiesti va duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 4

Serviciul Administratie Publica din cadrul Primariei municipiului Ploiesti va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 martie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Ion Iancu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu