Hotărârea nr. 46/2001

Hotararea nr. 46 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 139/2000 referitoare la reorganizarea comisiei sociale care sa analizeze cererile si sa propuna repartizarea locuintelor disponibile din fondul locativ si repartizarea locuintelor sociale

HOTARAREA Nr.  45

privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 139/2000            referitoare la reorganizarea Comisiei sociale care sa analizeze cererile si sa propuna repartizarea locuintelor disponibile din fondul locativ si repartizarea locuintelor sociale

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Raportul expunere de motive al primarului municipiului Ploiesti si al Serviciului de specialitate al Primariei municipiului Ploiesti prin care se propune modificarea componentei comisiei constituita potrivit Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 139/2000, ca urmare a ultimelor modificari din cadrul Consiliului Local;

avand in vedere prevederile Legii nr. 114/1996, Legea locuintei, cu modificarile si completarile ulterioare, si Hotararii Guvernului nr. 446/1997 privind normele metodologice pentru punerea in aplicare a Legii nr. 114/1996;

in temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991 republicata in 1996, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba modificarea Anexei nr. 1 din art. 1 al Hotararii Consiliului Local nr. 139/2000, care va avea urmatorul continut:

Anexa 1

Comisia sociala care propune si analizeaza cererile si propune repartizarea locuintelor disponibile din fondul locativ de stat si locuintelor sociale:

-         presedinte – dl. Draghici Costica – consilier

-         vicepresedinte – dl. Lungulescu Nicu - consilier

-         membrii:

o       dna. Marinescu Maria – consilier

o       dl. Chivu Sorin – consilier

o       dl. Moraru Gheorghe – consilier

-         secretariatul comisiei va fi asigurat de urmatorii reprezentanti ai executivului:

o       Capuz Doina – sef Serviciu Relatii cu publicul

o       Boscornea Elena – sef Serviciu Fond imobiliar

Art. 3

Serviciul Administratie Publica va aduce la cunostinta publica prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 februarie 2001,

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu