Hotărârea nr. 45/2001

Hotararea nr. 45 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 140/2000 referitoare la reorganizarea comisiei care va analiza si va repartiza spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta

HOTARAREA Nr.  45

privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 140/2000            referitoare la reorganizarea Comisiei care va analiza si va repartiza spatiile                                cu alta destinatie decat aceea de locuinta

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Raportul expunere de motive al primarului municipiului Ploiesti si al Serviciului de specialitate al Primariei municipiului Ploiesti prin care se propune modificarea si completarea componentei comisiei constituita potrivit Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 140/2000, ca urmare a modificarilor de personal;

in temeiul Legii nr. 69/1991 republicata in 1996, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba modificarea si completarea comisiei care sa analizeze si sa propuna in conditiile legii repartizarea directa, colaborarea sau inchirierea spatiilor cu alta destinatie aflate in patrimoniul municipiului Ploiesti, care va avea urmatoarea componenta:

-         presedinte – Dinu Savu – consilier

-         membrii:

o       Marculescu Catalin – consilier

o       Marinoiu Eugen – consilier

o       Grigorescu Maria – consilier

o       Pitic Emanuel – consilier

o       Mitu Augustin – consilier

o       Gradisteanu Gheorghe – consilier

-         secretariatul tehnic:

o       Bratosin Gheorghe

o       Fulgeanu Anca

Art. 2

Prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 140/2000 se modifica corespunzator prezentei.

Art. 3

Serviciul Administratie Publica va aduce la cunostinta publica prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 februarie 2001,

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu