Hotărârea nr. 44/2001

Hotararea nr. 44 privind necesitatea consultarii populatiei municipiului Ploiesti in legatura cu construirea unui nou stadion de fotbal, precum si in problema cainilor fara stapan

HOTARAREA Nr.  44

privind necesitatea consultarii populatiei municipiului Ploiesti in legatura cu                    construirea unui nou stadion de fotbal, precum si in problema cainilor fara stapan

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Ion Eparu si Ioan Dobrescu precum si Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publica prin care se propune consultarea populatiei in legatura cu construirea unui nou stadion de fotbal in municipiul Ploiesti, precum si in legatura cu masurile ce trebuie luate referitor la cainii fara stapan;

in temeiul Legii nr. 69/1991 republicata in 1996, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba actiunea de consultare a populatiei municipiului Ploiesti in legatura cu construirea in municipiul Ploiesti a unui nou stadion de fotbal, precum si cu masurile privind cainii fara stapan.

Art. 2

Imputerniceste primarul municipiului Ploiesti sa selecteze modalitatile de consultare a populatiei in conditii de eficienta si cu costuri minime, cu avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 1, 3 si 6.

Art. 3

Actiunea de consultare a populatiei se va derula in cursul lunii martie 2001.

Art. 4

Stabileste ca in sedinta Consiliului Local din luna aprilie a.c., primarul municipiului Ploiesti sa comunice Consiliului Local rezultatul consultarii populatiei in legatura cu problemele prevazute la art. 1 din prezenta hotarare si sa prezinte propuneri in consecinta.

Art. 5

Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la cunostinta publica.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 februarie 2001,

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu