Hotărârea nr. 35/2001

Hotararea nr. 35 privind conferirea titlului de „Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti” doamnei Emilia Comisel

HOTARAREA Nr.  35

privind conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Ploiesti”                      doamnei Emilia Comisel

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Raportul – Expunere de motive al Primarului municipiului Ploiesti si a Serviciului Culte, Cultura, Invatamant, Tineret, Sport, Societate Cvila prin care se propune conferirea titlului de „Cetatean de onoare al municipiului Ploiesti” doamnei profesor universitar Emilia Comisel;

avand in vedere Hotararea nr. 57/1995 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti prin care s-a aprobat „Regulamentul de Protocol pentru acordarea titlului de cetatean de onoare al municipiului Ploiesti”, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 126/1997;

in temeiul art. 20 lit. „u” din Legea nr. 69/1991 republicata privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E:

 

Articol unic

Confera titlul de „Cetatean de onoare al municipiului Ploiesti” doamnei Emilia Comisel, profesor universitar, pentru contributia sa la dezvoltarea culturii romanesti.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 februarie 2001,

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu