Hotărârea nr. 344/2001

Hotararea nr. 344 privind instrainarea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, Piata Victoriei numarul 4, bloc CC Vest cu destinatia de farmacie

HOTARAREA Nr. 344

cu  privire  la  instrainarea  spatiului  cu  alta  destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, Piata Victoriei  numarul  4,  bloc  CC  Vest  cu   destinatia  de  farmacie

 

          Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Raportul - expunere de motive al primarului municipiului Ploiesti si al Directiei Gestionare patrimoniu, Serviciul Valorificare patrimoniu cu privire la instrainarea  spatiului  cu  alta  destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, Piata Victoriei numarul  4,  bloc  CC  Vest  cu   destinatia  de  farmacie;

avand in vedere procesul verbal de adjudecare incheiat in data de 21.12.2001 cu ocazia licitatiei organizate in vederea vanzarii spatiului  cu  alta  destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, Piata Victoriei numarul 4,  bloc  CC  Vest  cu   destinatia  de  farmacie;

            avand in vedere prevederile Hotararii nr. 305/27.11.2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a spatiului cu destinatia de farmacie situat in Piata Victoriei nr. 4, bloc CC Vest;

            in baza Hotararii Guvernului Romaniei nr. 505/1998 pentru modificarea Hotararii Guvernului Romaniei nr. 389/1996 privind transmiterea unor spatii comerciale aflate in administrarea consiliilor locale si a regiilor autonome catre actualii detinatori si pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a acesteia;

            in conformitate cu prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale si Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

                                               

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba vanzarea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, Piata Victoriei nr. 4, bloc CC Vest cu destinatia de farmacie, prevazut in anexa nr. 1 din prezenta hotarare, catre ofertantul declarat castigator la pretul de adjudecare, la care se adauga cota legala de 19 % TVA, reiesit din procesul verbal de adjudecare anexat la prezenta hotarare.

Art. 2

Imputerniceste primarul municipiului Ploiesti sa semneze contractul de vanzare-cumparare a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta in conditiile si la pretul prevazut la art. 1 din prezenta hotarare.

Art. 3

Directia Gestionare patrimoniu, Directia Economica si Directia Impozite si taxe locale vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 decembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Constantin Nemes

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                Anexa nr. 1

 

Nr. crt.

Adresa spatiului comercial  si destinatia

Elemente de identificare dupa fostul detinator

Suprafata construita

(mp.)

 

Pret de pornire a licitatiei, fara T.V.A.

lei

Pret de adjudecare, fara T.V.A.

lei

 

Ofertant castigator

 

1.

 

Piata Victoriei nr.4, bloc CC Vest

FARMACIE

 

 

Farmacie

SC "Europharm Trading 7" SA

Total - 403,92 din care;

Parter  - 205,02

Subsol - 198,90

 

2.859.200.000

 

2.909.200.000

 

S.C. "GLOBAL PHARMACEUTICALS Ltd."  S.R.L.

 

NOTA: La pretul de vanzare al spatiului  comercial se va aplica cota legala de  T.V.A.

               Modalitate de plata: INTEGRAL