Hotărârea nr. 317/2001

Hotararea nr. 317 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Casei de Culturã Ploiesti

HOTARAREA  Nr. 317

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001
al Casei de Culturã Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

            vazand Raportul-expunere de motive al primarului municipiului Ploiesti si al Directiei Economice privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Casei de Culturã Ploiesti;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, Ordonantei Guvernului nr. 61/1999 de completare a Legii nr. 189/1998 si Legii nr. 216/2001 - Legea bugetului de stat pe anul 2001;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Casei de Culturã Ploiesti, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei municipiului Ploiesti si ale Casei de Culturã Ploiesti se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 13 decembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Nemes Constantin

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa nr. 1

 

BUGET RECTIFICAT

 

Buget aprobat initial prin Hotararea

nr. 267 / 30 octombrie 2001

Influente

(+)                      (-)

Buget rectificat

Cap.

Sub-cap.

Art.

Denumire

capitol si subcapitol

Program 2001

 

 

 

 

 

 

VENITURI TOTALE

2.750.000.000

35.000.000

 

2.785.000.000

 

 

 

Venituri – subventie

2.600.000.000

 

 

2.600.000.000

 

 

 

Venituri proprii

150.000.000

35.000.000

 

185.000.000

 

 

 

CHELTUIELI (A + B  C)

2.750.000.000

35.000.000

 

 

2.785.000.000

59.03

04

A  B

Cheltuieli curente

2.556.926.000

44.000.000

9.000.000

2.591.926.000

59.03

04

A

Cheltuieli de personal

1.437.000.000

 

 

1.437.000.000

 

 

10

Cheltuieli salariale

1.067.000.000

 

 

1.067.000.000

 

 

10-01

Salarii de baza

510.000.000

 

 

510.000.000

 

 

10-02

Salarii de merit

8.000.000

 

 

8.000.000

 

 

10-03

Indemnizatie de conducere

39.000.000

 

 

39.000.000

 

 

10-04

Spor de vechime

122.000.000

 

 

122.000.000

 

 

10-05

Sporuri pentru conditii de munca

 

 

 

 

 

 

10-06

Salarii pentru ore suplimentare

 

 

 

 

 

 

10-07

Fond de premii

68.000.000

 

 

68.000.000

 

 

10-09

Conventii civile

320.000.000

 

 

320.000.000

59.03

 

11

Cheltuieli pentru asigurari sociale

240.000.000

 

 

240.000.000

 

 

12

Cheltuieli pentru somaj

41.000.000

 

 

41.000.000

 

 

13

Deplasari, detasari, transferari

10.000.000

 

 

10.000.000

 

 

13.

01

Deplasari, detasari, transferari în tara

10.000.000

 

 

10.000.000

 

 

13.

02

Deplasari în strainatate

 

 

 

 

-

59.03

 

14

CASS

79.000.000

 

 

79.000.000

 

 

B

Cheltuieli materiale si servicii

1.119.926.000

44.000.000

9.000.000

1.154.926.000

 

 

22

Hrana

105.000.000

 

 

105.000.000

 

 

22.

01

Hrana pentru oameni, tichete de masa

105.000.000

 

 

105.000.000

 

 

24

Cheltuieli pentru intretinere si gospodarire

439.926.000

4.000.000

 

443.926.000

 

 

24-01

Incalzit

30.000.000

 

 

30.000.000

 

 

24-02

Iluminat

20.000.000

 

 

20.000.000

 

 

24-03

Apa, canal, salubritate

13.000.000

 

 

13.000.000

 

 

24-04

Posta, telefon, telex

140.000.000

 

 

140.000.000

 

 

24-05

Furnituri de birou

10.000.000

3.000.000

 

13.000.000

 

 

24-06

Materiale pentru curatenie

2.000.000

1.000.000

 

3.000.000

 

 

24-07

Alte materiale si prestari servicii

224.926.000

 

 

 

224.926.000

59.03

04

25

Materiale si prestari servicii cu caracter functional

 

 

 

 

59.03

04

26

Obiecte de mica valoare

140.000.000

40.000.000

 

180.000.000

 

 

27

Reparatii curente

55.000.000

 

 

55.000.000

59.03

04

29

Carti si publicatii

10.000.000

 

 

10.000.000

29.03

04

30

Alte cheltuieli – actiuni culturale

370.000.000

 

9.000.000

361.000.000

70

 

C

Cheltuieli de capital

193.074.000

 

 

193.074.000