Hotărârea nr. 3/2001

Hotararea nr. 3 privind alegerea unui viceprimar ca urmare a vacantarii postului

HOTARAREA Nr. 3

privind alegerea unui viceprimar ca urmare a vacantarii postului

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand raportul comisiei de validare constituita potrivit Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 125/23.06.2000 prin care de consemneaza numarul de voturi exprimate pentru alegerea unui viceprimar al municipiului Ploiesti ca urmare a numirii domnului viceprimar SANIUTA MARIAN FLORIAN in functia de prefect al judetului Prahova si din care reiese ca domnul IANCU ION a intrunit un numar de 20 voturi;

avand in vedere prevederile art. 20, alin. 2, lit. “a” si art. 47, alin. 1 din Legea nr.69/1991, republicata in 1996, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Articol unic

Alege in functia de viceprimar al municipiului Ploiesti pe domnul consilier IANCU ION.

 

Data in Ploiesti, astazi, 26 ianuarie 2001,

 

Presedinte de sedinta,

Ileana Roman

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu