Hotărârea nr. 287/2001

Hotararea nr. 287 cu privire la solutionarea cererii de acordare a unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale solicitate de Lupu Elisabeta, Preda Ioan Stelian, Popescu Constantin si Popescu Mariana, Bucur Monica Nicoleta, A.F.”Chronos” B.D. si Nicolae Elena

HOTARAREA Nr. 287

cu privire la solutionarea cererii de acordare a unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale solicitate de Lupu Elisabeta, Preda Ioan Stelian, Popescu Constantin si Popescu Mariana, Bucur Monica Nicoleta, A.F.”Chronos” B.D. si Nicolae Elena

 

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si raportul de specialitate al Directiei Impozite si Taxe Locale care cuprind propunerea de solutionare a cererilor de inlesnire la plata formulate de Lupu Elisabeta, Preda Ioan Stelian, Popescu Constantin si Popescu Mariana, Bucur Monica Nicoleta, A.F.”Chronos” B.D. si Nicolae Elena;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 27 / 1994 privind impozitele si taxele locale, republicata in 1998, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 189 / 1998 privind finantele publice locale, modificata si completata prin OUG nr. 61 / 1998;

            ìn conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 714/1999 pentru aprobarea procedurii si competentelor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetelor locale si a Dispozitiei nr. 3 / 4.01.2000 privind Regulamentul de organizare a evidentei si controlului asupra modului de respectare a conditiilor stabilite de lege la acordarea inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local;

            ìn temeiul Legii nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Respinge cererea formulata de Lupu Elisabeta de acordare a scutirii de la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termen a chiriei datorate pentru locuinta in suma de 758.008 lei.

Art. 2

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Preda Ioan Stelian, in sensul ca:

a)      aproba capatul de cerere referitor la esalonarea la plata a debitului reprezentand chirie locuinta aferent perioadei  iunie 2000 – august 2001 in suma de  2.470.320 lei pe o perioada de 6 luni, conform anexei; 

  Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

 Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

b)      aproba capatul de cerere referitor la scutirea de la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termen a debitelor datorate in suma de 1.954.023 lei.

Art. 3

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Popescu Constantin si Popescu Mariana, in sensul ca:

a)      aproba capatul de cerere referitor la esalonarea la plata a debitului reprezentand impozit cladiri aferent perioadei  15.03.1999 – 15.09.2001 in suma de  889.276 lei pe o perioada de 12 luni, conform anexei;  

  Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

 Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

b)      aproba capatul de cerere referitor la scutirea de la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termen a debitelor datorate in suma de 392.806 lei.

Art. 4

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Bucur Monica Nicoleta, in sensul ca:

a)      aproba capatul de cerere referitor la esalonarea la plata a debitului reprezentand chirie locuinta aferent perioadei  iulie 1999 – august 2001 in suma de  4.213.753 lei pe o perioada de 24 luni, conform anexei;  

  Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

 Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

b)      aproba capatul de cerere referitor la scutirea de la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termen a debitelor datorate in suma de 3.669.724 lei.

Art. 5

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Asociatia Familiala “ Chronos” B.D., in sensul ca:

a)      aprobarea capatului de cerere referitor la scutirea de la plata a sumei de 1.581.975 lei ( echivalent 52,65 USD ) reprezentand chirie restanta spatiu comercial;

b)      aprobarea capatului de cerere referitor la scutirea de la plata a majorarilor de intarziere aferente chiriei datorate in suma de 2.425.611 lei.

Art. 6

Admite in parte cererea de inlesnire la plata depusa de Nicolae Elena, in sensul ca:

a)      respinge capatul de cerere referitor la esalonarea la plata a debitului reprezentand chirie locuinta aferent perioadei ianuarie 2000 – august 2001 in suma de 3.636.375 lei pe o perioada de 24 luni si acorda esalonarea la plata a sumei mentionate pe o perioada de 12 luni, conform anexei la prezenta hotarare;

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

b)      aproba capatul de cerere referitor la scutirea de la plata a majorarilor de intarziere aferente chiriei datorate in suma de 3.118.449 lei.

Art. 7

Directia Impozite si Taxe Locale a Primariei municipiului Ploiesti va aduce la indeplinire prezenta hotarare si va instiinta in scris contribuabilii despre hotararea Consiliului Local.

Art. 8

Serviciul Secretariat al Primariei municipiului Ploiesti va comunica hotararea celor interesati.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30octombrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Eugen Marinoiu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa

 

 

 

Esalonarea la plata a sumelor datorate de

Preda Ioan Stelian, Popescu Constantin si Popescu Mariana, Bucur Monica Nicoleta si Nicolae Elena

 

 

 

Termen de plata

Rata esalonarii

Preda Ioan Stelian

Popescu Constantin si Popescu Mariana

Bucur Monica Nicoleta

Nicolae Elena

debit

debit

debit

debit

30.11.2001

411.500

74.100

175.500

303.000

30.12.2001

411.500

74.100

175.500

303.000

30.01.2002

411.500

74.100

175.500

303.000

28.02.2002

411.500

74.100

175.500

303.000

30.03.2002

411.500

74.100

175.500

303.000

30.04.2002

412.820

74.100

175.500

303.000

30.05.2002

-

74.100

175.500

303.000

30.06.2002

-

74.100

175.500

303.000

30.07.2002

-

74.100

175.500

303.000

30.08.2002

-

74.100

175.500

303.000

30.09.2002

-

74.100

175.500

303.000

30.10.2001

-

74.176

175.500

303.000

30.11.2002

-

-

175.500

303.375

30.12.2002

-

-

175.500

-

30.01.2003

-

-

175.500

-

28.02.2003

-

-

175.500

-

30.03.2003

-

-

175.500

-

30.04.2003

-

-

175.500

-

30.05.2003

-

-

175.500

-

30.06.2003

-

-

175.500

-

30.07.2003

-

-

175.500

-

30.08.2003

-

-

175.500

-

30.09.2003

-

-

175.500

-

30.10.2003

-

-

177.253

-

TOTAL

2.470.320

889.276

4.213.753

3.939.375