Hotărârea nr. 283/2001

Hotararea nr. 283 privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 8,00 mp. teren, defalcat pe zone în 9 staţii de autobuz, tramvai şi troleibuz, către Regia Autonomă de Transport Public Ploieşti în vederea amplasării panourilor de afişaj electronic pentru informarea călătorilor

HOTĂRÂREA Nr. 283

privind atribuirea în folosinţă gratuită  a suprafeţei de 8,00 mp. teren, defalcat pe zone în 9 staţii de autobuz, tramvai şi troleibuz, către Regia Autonomă de Transport Public Ploieşti  în vederea amplasării panourilor de afişaj electronic pentru informarea călătorilor

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

văzând Raportul - expunere de motive, al Primarului municipiului Ploieşti şi al Direcţiei Gestionare Patrimoniu, prin care se propune la solicitarea Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti, atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 8,00 m.p defalcată pe zone în 9 staţii de autobuz şi tramvai necesae amplasării panourilor de afişaj electronic pentru informarea călătorilor;

ìn temeiul art. 12 alin. (1), (2), (3) şi art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

ìn temeiul art. 38 literele f, g, m din Legea nr. 215/23.04.2001 – Legea administraţiei publice locale.

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1

Aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către R.A.T.P.Ploieşti a suprafeţei totale de 8,00 m.p. teren, defalcat pe zone în cele 9 staţii de autobuz, tramvai şi troleibuz, identificate conform Anexei 1, în vederea amplasării panourilor de afişaj electronic pentru informarea călătorilor.

Art. 2

Direcţia Gestionare Patrimoniu si Regia Autonoma de Transport Public Ploiesti va aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 octombrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Eugen Marinoiu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa 1

 

 

Nr.

Crt.

Amplasament

Suport pe care se

fixează panoul

Suprafaţa teren

pe care o va ocupa /(m.p.)

1.

Gara de Sud – capăt traseul 101,103, 106.

Stâlpi metalici din ţeavă

1,08

2.

Gara de Vest – capăt traseul 102, 103.

Stâlpi metalici din ţeavă

1,08

3.

Restaurant Ciocârlia – staţie traseu 30, 1, 44.

Stâlpi metalici din ţeavă

2,16

4.

Omnia – staţie traseu  35, 35 barat.

Stâlpi metalici din ţeavă

1,08

5.

Complex Nord – staţie traseu 101,102, 103, 30.

Stâlpi  beton armat pentru susţinerea reţelei electrice-tramvai

0,50

6.

Str. George Coşbuc – staţie traseu 101, 103 (spre Sud).

Stâlpi  beton armat pentru sustinerea reţelei electrice-tramvai

0,50

7.

Str. George Coşbuc – staţie traseu 101, 103 (spre Nord).

Stâlpi  beton armat pentru susţinerea reţelei electrice-tramvai

0,50

8.

Armoniei – staţie traseu 28, 104, 106.

Stâlpi  beton armat pentru susţinerea reţelei electrice-tramvai

0,50

9.

P.T.T.R. – staţie traseu 1, 2, 30, 44

(Spre Gara de Sud)

Stâlpi metalici pentru susţinerea reţelei electrice- troleibuz

0,50

 

TOTAL : 8,00 m.p.