Hotărârea nr. 261/2001

Hotararea nr. 261 privind casarea/declasarea unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar din patrimoniul municipiului Ploieşti care sunt amortizate integral , au durata funcţionare expirată şi nu pot fi folosite

HOTARAREA Nr. 261

privind casarea/declasarea unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar din patrimoniul municipiului Ploieşti care sunt amortizate integral , au durata funcţionare expirată  şi nu pot fi folosite

 

           Consiliul Local al municipiului Ploieşti vazând Raportul-expunere de motive al Primarului municipiului Ploieşti şi Drecţiei Economice prin care se propune casarea /declasarea unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar din  patrimoniul municipiului Ploieşti .

            In baza Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale şi în temeiul  Hotărârii de Guvern  nr. 909/1997 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994  modificată şi completată prin Ordonanţa de Guvern nr. 54/1997, precum şi în baza Hotărârii de Guvern nr. 964/1998 cu privire la duratele normate de funcţionare a mijloacelor fixe;

având în vedere prevederile Ordinului M.F. nr. 2388/1995 privind  casarea mijloacelor fixe;

în temeiul Legii nr. 215/2001 -Legea administraţiei publice locale.

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aprobă  casarea /decasarea  mijloacelor  fixe  şi a  obiectelor  de  inventar conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2

Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se va face de către toate direcţiile de specialitate ale Primăriei municipiului Ploieşti.

 

Data in Ploiesti, astazi, 4 octombrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Eugen Marinoiu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

 

 

PROCES—VERBAL DE  CASARE  A  OBIECTELOR  DE  INVENTAR

 

CAP. I .  PROPUNERE  DE  CASARE

 

Propunem  casarea  următoarelor  obiecte  de  inventar  aflate  în  gestiunea d-nei DINA MIHAELA

 

NR.

CRT

DENUMIREA

OBIECTE DE INVENTAR

U

M

CANT.

 

VAL.

(LEI)

PROVE-NIENŢA

DATA

INTRĂRII  ÎN

FUNCŢIUNE

DATA

IEŞIRII  DIN

FUNCŢIUNE

STAREA  ÎN  CARE  SE

GĂSEŞTE

CAUZELE

DEGRADĂRII

ANEXE

1.

Adaptor tip A.C. 845

Buc

1

175,00

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare îndelungată

 

2.

Album fotografii

Buc

1

12,00

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

3.

Album foto

Buc

1

472,00

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

4.

Aparat telefon

Buc

1

37.878

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

5.

Aspirator RINO

Buc

2

92.498

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

6.

Băiţă tablă

Buc

1

85,00

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

7.

Bănci lenm

Buc

1

43,00

Achiziţie

 

 

putrezite

Utilizare

Îndelungată

 

8.

Bănci lemn

Buc

1

42,00

Achiziţie

 

 

putrezite

Utilizare

Îndelungată

 

9.

Birou comun 1 corp

Buc

3

442,00

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

10.

Birou dactilograf

Buc

2

317,00

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

11.

Brizbrizuri naylon

Buc

8

74,00

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

12.

Brizbrizuri naylon

Buc

1

123,00

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

13.

Brizbrizuri naylon Casa căsătoriilor

Buc

5

24,00

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

14.

Brizbrizuri naylon

Buc

2

25,00

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

15.

Brizbrizuri saten

Buc

2

59,00

Achiziţie

 

 

degradată

 

 

16.

Călimară şi tampon bronz

Buc

1

138,00

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

17.

Canciog

Buc

1

11,00

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

18.

Capac maşină scris

Buc

4

99,25

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare îndelungată

 

19.

Carpetă românească

Mp

2

185,00

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

20.

Carpetă pluşată

Buc

1

492,00

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

21.

Carpetă pluşată

Buc

1

495,00

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

22.

Carpetă pluşată

Buc

1

420,00

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

23.

Carpetă pluşată

Buc

1

275,00

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

24.

Carpetă pluşată

Buc

1

275,00

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

25.

Carpetă pluşată

Buc

1

275,00

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

26.

Casetă metalică OB

Buc

3

248,00

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

27.

Cearceafuri

Buc

10

65,90

Achiziţie

 

 

degradată

 

 

28.

Cântar bucătărie

Buc

1

175,00

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

29.

Ciocan 400 gr

Buc

1

8,00

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

30.

Ciocan 500 gr

Buc

1

29,00

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

31.

Ciocan 500 gr

Buc

1

25,00

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

32.

Cleşte mops

Buc

1

24,00

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

33.

Cleşte patent

Buc

1

24,00

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

34.

Cleşte patent

Buc

1

42,00

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

35.

Cleşte pt cuie

Buc

1

7,00

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

36.

Cleşte pt cuie

Buc

1

30,00

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

37.  

Cleşte rapid

Buc

1

78,00

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

38.

Coarbă cu cric

Buc

1

88,00

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

39.

Coş hârtie

Buc

1

684,00

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

40.

Coş hârtie

Buc

45

19,80

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

41.

Coş hârtie

Buc

7

455,00

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

42.

Covor iută

Buc

5

441,66

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

43.

Covor iută

Buc

1

441,70

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

44.

Covor iută

Buc

6

328,00

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

45.

Cratiţă

Buc

1

295,00

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

46.

Creion tensiune

Buc

1

35,00

Achiziţie

 

 

degradată

 

Utilizare

Îndelungată

 

47.

Cuier lemn pom

Buc

23

70,21

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

48.

Cuier lemn pom

Buc

1

70,17

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

49.

Cuier pom din lemn

Buc

2

61,00

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

50.

Cuier pom lemn

Buc

10

61,00

Achizitie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

51.

Cutie metal pt.evidentă

Buc

485

37,00

Achizitie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

52.

Cutie tablă pt.nisip

Buc

1

40,00

Achizitie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

53.

Dălţi diferite

Buc

5

10,20

Achizitie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

54.

Desfundător

Buc

1

20,00

Achizitie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

55.

Desfundător

Buc

1

20,34

Achizitie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

56.

Desfundător

Buc

2

20,33

Achizitie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

57.

Dulap pt.planuri

Buc

1

112

Achizitie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

58.

Făraş tablă

Buc

3

12

Achizitie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

59.

Făraş

Buc

3

176

Achizitie

 

 

degradată

Utilizare

îndelungată

 

60.

Filtru cafea Ufesa

Buc

1

597.000

Achizitie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

61.

Foarfecă

Buc

1

35

Achizitie

 

 

degradată

Utilizare

 

62.

Foarfeci

Buc

2

41

Achizitie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

63.

Foto color

Buc

28

164,24

Achizitie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

64.

Foto color

Buc

1

164,28

Achizitie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

65.

Găleată

Buc

1

25

Achizitie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

66.

Găleţi

Buc

3

24,70

Achizitie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

67.

Găleţi

Buc

1

24,65

Achizitie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

68.

Găleţi

Buc

6

587

Achizitie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

69.

Halate

Buc

2

792

Achizitie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

70.

Instalaţie pom iarnă

Buc

1

5.900

Achiziţie

 

 

degradată

Utilizare

Îndelungată

 

71.

Instinctoare

Buc

2

148,50

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

72.

Lacăte

Buc

25

16,23

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

73.

Lacăt

Buc

1

16,25

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

74.

Lampă birou

Buc

2

56

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

75.

Lampă birou

Buc

1

178

Achizitie

 

 

degradata

Utlizare

Indelungata

 

76.

Letcon

Buc

1

5

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

77.

Lighean

Buc

1

21

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

78.

Linoleum

mp

50

62,94

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

79.

Lopeţi

Buc

1

8

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

80.

Lupă cu mâner

Buc

1

64

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

81.

Lupă cu mâner

Buc

1

70

Achizitie

 

 

dagradata

Utilizare

Indelungata

 

82.

Mapă birou

Buc

1

145

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

83.

Mape birou

Buc

6

52,50

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

84.

Masă cu 2 sertare

Buc

1

285

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

 

85.

Masă diferită

Buc

7

78

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

86.

Masă lemn pt.telefon

Buc

1

80

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

87.

Masă pick-up

Buc

1

50

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

88.

Masă rotundă

Buc

1

117

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

89.

Mese cu 1 sertar

Buc

3

50

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

90.

Mese cu 2 sertare

Buc

1

312,34

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

91.

Mese rotunde

Buc

10

258,55

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

92.

Mese rotunde

Buc

1

258,50

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

93.

Metru din lemn

Buc

1

10

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

94.

Mouse

Buc

1

43.920

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

95.

Mouse genius

Buc

1

72.570

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

96.

Pad pt. mouse

Buc

1

9.760

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

97.

Pahare

Buc

8

8

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

98.

Pahare

Buc

30

134

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

99.

Pahare apă

Buc

27

139,36

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

100.

Pahar apă

Buc

1

139,28

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

101.

Parafe(ST.CIVILĂ)

Buc

10

24,91

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

102.

Parafe(ST.CIVILĂ)

Buc

1

24,90

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

103.

Pături diferite

Buc

2

190,50

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

104.

Pături lână

Buc

1

190

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

105.

Pături lână

Buc

2

156

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

106.

Perdele naylon

Buc

6

99,86

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

107.

Perdele naylon

Buc

1

99,84

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

 

108.

Perdele naylon

Buc

40

306,25

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

109.

Perdele protectoare

soare

Buc

32

157

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

110.

Perdele terilenă

Buc

47

295

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

111.

Perforatoare

Buc

12

40,25

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

112.

Perle (şirag)

Buc

1

65

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

113.

Perne fulgi

Buc

1

40

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

114.

Piatră ulei pt. ascuţit

Buc

1

22

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

115.

Piedestal flori

Buc

1

9

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

116.

Pile diferite

Buc

5

6,60

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

117.

Planşete

Buc

3

286

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

118.

Preşuri iută

Buc

77

87,25

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

119.

Preşuri iută

Buc

1

87,75

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

120.

Prosoape pluşate

Buc

2

29

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

121.

Pubelă pt.gunoi

Buc

1

286

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

122.

Fier călcat Rubin

Buc

1

2.483

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

123.

Radiator electric

Buc

1

120

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

124.

Raft lemn

Buc

3

916

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

125.

Rindea

Buc

1

67

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

126.

Ruletă 15 M

Buc

1

161

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

127

Ruletă 5M

Buc

1

161

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

128.

Rulete

Buc

3

25

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

129.

Scaun

Buc

12

57

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

130.

Scaun

Buc

6

57,96

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

 

131.

Scaun

Buc

1

255

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

132.

Scaun

Buc

4

78,15

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

133.

Scaune diferite

Buc

1

70,27

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

134.

Scaune tapisate

Buc

1

251,55

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

135.

Scaune tapisate

Buc

2

195

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

136.

Scaune tapisate

Buc

50

252

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

137.

Scaune tapisate vinilin

Buc

2

455

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

138.

Scrumiere

Buc

12

6,69

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

139.

Scrumiere

Buc

1

6,72

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

140.

Scrumiere

Buc

2

906

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

141.

Scrumiere aluminium

Buc

1

162,12

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

142.

Şpaclu

Buc

1

10

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

143.

Ştampile cauciuc

Buc

5

16,60

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

144.

Stilzor

Buc

1

204

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

145.

Şurubelniţe

Buc

5

12

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

146.

Şurubelniţe

Buc

1

10

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

147.

Tastatură

Buc

2

175.000

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

148.

Tastatură AT-BTC

Buc

1

110.507

Achizite

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

149.

Tăvi material plastic

Buc

1

11

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

150.

Telefoane

Buc

4

2.572

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

151.

Telefon

Buc

4

300

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

152.

Telefon Sigma 1

Buc

3

143.960

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

153.

Trusă Rotring

Buc

1

358.891

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

 

154.

Fată pernă şifon

Buc

2

32

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

155.

Vază pt. flori

Buc

5

57,60

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

156.

Ventilatoare

Buc

2

210

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

157.

Vitrină lemn

Buc

1

421

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

158.

Cântar terizie 10kg

Buc

1

150

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

159.

Fotografii diferite

Buc

236

17,09

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

160.

Husă pt. Maşină cusut

Buc

1

34

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

161.

Laifăr faleză

ML

71,50

F.V.

 

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

162.

Poarta de sus intrare(p.f.l.)

Buc

2

20

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

163.

Riglă etalon

Buc

1

200

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

164.

Sobă godin uzată 100%

Buc

1

289

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

165.

Covor motiv naţional

ML

80

47,43

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

166.

Pânză DINA motiv naţional

ML

55

42,50

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

167.

Cozi lemn pt. drapel

Buc

88

51

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

168.

Greutăţi cântar

Buc

4

6,75

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

169.

Greutăti 10 gr oţel

Buc

1

4

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

170.

Greutăţi 5 gr oţel

Buc

1

4

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

171.

Greutăţi 50 gr oţel

Buc

1

5

Achizitie

 

 

degradata

Utilizare

Indelungata

 

 

PRIMĂRIA  PLOIEŞTI

SERV.RESURSE UMANE ŞI AD-TIV

 

PROCES—VERBAL DE  CASARE  A  OBIECTELOR  DE  INVENTAR

CAP. I .  PROPUNERE  DE  CASARE

                                

Propunem  casarea  următoarelor  mijloace fixe  aflate  în gestiunea d-rei  DINA MIHAELA

 

NR.

CRT

DENUMIREA

MIJLOACELOR

FIXE

U/

M

CANT

VAL.

LEI

PROVE

NIENŢA

DURATA

DE

SERVICIU

DATA

INTRĂRII  ÎN

FUNCŢIUNE

DATA

IEŞIRII 

DIN

FUNCŢ

STAREA  ÎN  CARE  SE

GĂSEŞTE

CAUZELE

DEGRA-DĂRII

1.

Aparat uscat fotografii

Buc

1

520

Achizitie

10 ani

1962

1972

Degradată

Utilizare îndelungată

2.

Aparat mărit Krocus

Buc

1

1.800

Achizitie

10 ani

1962

1972

Degradată

Utilizare îndelungată

3.

Electromotor

Buc

1

1375

Achizitie

15 ani

1969

1984

Degradată

Utilizare îndelungată

4.

Motor electric

Buc

1

10.000

Achizitie

15 ani

1986

2001

Degradată

Utilizare

îndelungată

5.

Tablou cu 16 circuite

Buc

1

510

Achizite

15 ani

1970

1985

Degradată

Utilizare

îndelungată

6.

Tablou cu 43 elemenţi

Buc

1

1.603

Achizitie

15 ani

1969

1984

Degradată

Utilizare îndelungată

7.

Cântar decimal

Buc

1

850

Achizitie

10 ani

1955

1965

Degradată

Utilizare îndelungată

8.

Aspirator IDEAL

Buc

3

800

Achizitie

10 ani

1972

1982

Degradată

Utilizare

îndelungată

9.

Covoare iută uzate 100%

Buc

2

552

Achizitie

10 ani

1989

1999

Degradată

Utilizare îndelungată

10.

Panouri cu animale din P.F.L.

Buc

11

754

Achizitie

10 ani

1966

1976

Degradată

Utilizare îndelungată

11.

Maşină de cusut ILEANA

Buc

1

2.335

Achizitie

10 ani

1964

1974

Degradată

Utilizare

Îndelungată

12.

Podium metalic

Buc

1

13.280

Achizitie

10 ani

1960

1970

Degradată

 

 

13.

Amplificator 40w

Buc

1

9.000

Achizitie

6 ani

1978

1984

Degradată

 Uzat moral

 

14.

Aparat filmat MAEOPTA

Buc

1

1.550

Achizitie

10 ani

1970

1980

Degradată

Uzat

Moral

15.

Platformă orientab.

Buc

4

37.230

Achizitie

6 ani

1977

1983

Degradată

Utilizare

16.

Cameră obiect.variabil

Buc

4

62.000

Achizitie

6 ani

1977

1983

Deteriorată

Uzat

Moral

17.

Carcasă protecţie

Buc

4

7.980

Achizitie

6 ani

1977

1983

Deterorată

Utilizare îndelungată

18.

Corector cablu coaxial

Buc

6

7.660

Achizitie

6 ani

1978

1984

Degradată

Utilizare îndelungată

19.

Distribuitor video 5/5

Buc

1

75.300

Achizitie

6 ani

1978

1984

Deteriorată

Utilizare îndelungată

20.

Ecran protecţie

Buc

1

600

Achizitie

10 ani

1970

1980

Deteriorată

Utilizare îndelungată

21.

Microfon

Buc

2

1.265

Achizitie

10 ani

1979

1989

Deteriorată

Utilizare îndelungată

22.

Monitor 44 cm

Buc

6

23.500

Achizitie

6 ani

1978

1984

Degradată

Utilizare îndelungată

23.

Pupitru comandă

Buc

4

2.160

Achizitie

6 ani

1978

1984

Deteriorată

Utilizare îndelungată

24.

Suporţi susţinere cameră luat vederi

Buc

3

3.230

Achizitie

6 ani

1978

1984

Deteriorată

Utilizare îndelungată

25.

Nivelă NI 025/400

Buc

1

4.454

Achizitie

10 ani

1979

1989

Deteriorată

Uzat

moral

26.

Aparat debimetru

Buc

1

7.300

Achizitie

10 ani

1977

1987

Deteriorată

Utilizare

îndelungată

27.

Aparat foto Zorky

Buc

1

1.700

Achizitie

5 ani

1971

1976

Deterirată

Uzat

Moral

28.

Aparat proiectie

Buc

1

1.950

Achizitie

5 ani

1970

1975

Deteriorată

Utilizare

îndelungată

29.

Magnetofon

Buc

1

2.270

Achizitie

6 ani

1970

1976

Deteriorată

Utilizare

îndelungată

30.

Auto Dacia 1310L

1.PH.136

Buc

1

1.393.159

 

5 ani

1993

1998

Deteriorată

 

31.

Auto Dacia 1310

6.PH.5672

Buc

1

75.605

 

5 ani

1991

1996

Deteriorată

Staţionare

îndelungată

32.

Tachimetru Teodolit

Buc

1

9.182

Achizitie

10 ani

1979

1989

Deteriorată

Utilizare

îndelungată

33.

Aparat radio "MAMAIA"

Buc

1

1.440

Achizitie

6 ani

1964

1970

Deteriorată

Utilizare

îndelungată

34.

Biblioteci din lemn

Buc

3

857

Achizitie

15 ani

1956

1971

Deteriorată

Utilizare

îndelungată

35.

Covoare pluşate

Buc

14

1.858

Achizitie

10 ani

1960

1970

Deteriorată

Utilizare

îndelungată

36.

Masă maşină scris metal

Buc

2

900

Achizitie

15 ani

1955