Hotărârea nr. 231/2001

Hotararea nr. 231 privind trecerea imobilelor bloc 85-86 aflate in curs de executie si a terenului aferent catre Agentia Nationala a Locuintei

HOTARAREA Nr. 231

privind trecerea imobilelor bloc 85-86 aflate in curs de executtie si a terenului aferent catre Agentia Nationala a Locuintei

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Raportul expunere de motive a primarului municipiului Ploieti si al Directiei Tehnice prin care se propune trecerea la Agentia Nationala a Locuintei a constructiilor blocurilor 85 si 86 Ansamblul 9 Mai si a terenului aferent, pe perioada executiei avand ca scop finantarea acestora din fonduri aleAgentia Nationala a Locuintei si realizarea de locuinte pentru tineret;

            in conformitate cu prevederile Legii 243/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinte prin Agentia Nationala a Locuintei;

            in conformitate cu Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba transferul fara plata  pe perioada executiei, a terenului in suprafata de 750,00 mp. aferent blocurilor 85 – 86 Ansamblul 9 Mai catre Agentia Nationala a Locuintei, conform documentatiei Anexa nr. 1.

Art. 2

Aproba trecerea la stadiul fizic actual al blocurilor 85 - 86 Ansamblul 9 Mai catre Agentia Nationala a Locuintei pana la finalizarea lucrarilor conform Anexei nr. l.

Art. 3

Imputerniceste primarul municipiului Ploiesti sa semneze conventia cu Agentia Nationala a Locuintei potrivit art. 1 si 2 din prezenta hotarare.

 

Data in Ploiesti, astazi, 14 septembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Eugen Marinoiu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu