Hotărârea nr. 212/2001

Hotararea nr. 212 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta

HOTARAREA Nr. 212

privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Raportul Expunere de Motive al Primarului Municipiului Ploiesti si al Directiei Gestionare Patrimoniu, Serviciul Valorificare Patrimoniu, prin care se propune vanzarea unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiesti;

            avand in vedere Hotararea de Guvern nr. 505/1998 privind vanzarea catre actualii detinatori a unor spatii comerciale construite din fondurile statului si aflate in administrarea consiliilor locale si a regiilor autonome de interes local de sub autoritatea acestora;

            in temeiul prevederilor art. 38 alin 2 lit. f si h si art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba vanzarea prin licitatie publica deschisa a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta nominalizate in Anexa nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Pretul de pornire al licitatiei va fi stabilit prin actualizarea rapoartelor de evaluare elaborate de evaluatorii persoane fizice sau juridice selectati prin licitatia organizata in baza Hotararii nr.124/25.09.1998 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti si va fi avizat de comisiile de specialitate nr. 1, 2 si 4 ale Consiliului Local.

Art. 3

Aproba constituirea Comisiei de licitatie a carei componenta este prevazuta in Anexa nr. 2.

Comisia prevazuta la alineatul precedent va aproba caietele de sarcini intocmite ulterior si va organiza desfasurarea licitatiilor propriu-zise.

Art. 4

Vanzarea efectiva a spatiilor nominalizate in Anexa nr.1 se va face pe baza de hotarare a Consiliului Local la pretul de adjudecare a fiecarui spatiu.

Art. 5

Directia Gestionare Patrimoniu, Directia Impozite si Taxe Locale, Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru si Directia Economica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

           

Data in Ploiesti, astazi, 5 Septembrie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Dumitrescu Ioan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa nr. 1

 

Situatia spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta

ce vor fi vandute prin licitatie publica deschisa

 

Nr.

crt.

Adresa spatiu

Suprafata spatiu

(mp.)

Destinatia initiala si fostul detinator

Situatia actuala

1.       

Emil Zola nr. 4, Bl. B1

361,43, din care:

parter – 253,9

subsol – 107,53

Activitati comerciale

SC Mercur SA

In spatiu functioneaza

SC Mercur SA, fara forme contractuale

2.       

G-ral. Vasile Milea nr. 7

68,78

Activitati comerciale

SC Muntenia Comal SA

In spatiu functioneaza

SC Muntenia Comal SA

3.       

Grivitei nr. 2, Bl. H

299,91

Activitati comerciale

SC Mercur SA

In spatiu functioneaza

SC Mercur SA, fara forme contractuale

4.       

Mhail Kogalniceanu nr. 2

143,63, din care:

subsol – 139,42

Depozit subsol

SC Robert Augustin SRL

Spatiu liber

5.       

P-ta. Victoriei nr. 4,

Bl. CC Vest

400,93, din care:

parter – 202,02

subsol – 198,91

Farmacie

Calimanescu Aurelia

In spatiu functioneaza

SC Europharm Trading 7 SA,

fara forme contractuale

6.       

P-ta. Victoriei nr. 7,

Bl. A Est

70,65

Birouri

Fundatia ECO 2001

In spatiu nu se desfasoara nici o activitate, desi spatiul nu a fost predat catre locator pe baza de proces verbal

7.       

Unirii nr. 2, Bl. MAN A

253,64, din care:

parter – 143,09

subsol – 110,55

Activitati comerciale

SC Muntenia Comal SA

In spatiu functioneaza SC Vanicos SRL in baza asocierii cu  SC Muntenia Comal SA

8.       

Unirii nr. 2, Bl. MAN A

202,19, din care:

parter – 89,71

subsol – 112,48

Activitati comerciale

SC Muntenia Comal SA

In spatiu functioneaza

SC Muntenia Comal SA

9.       

P-ta. Victoriei, Bl. B Est

153,59

Casierie Directia Impozite si Taxe Locale a Primariei municipiului Ploiesti

Spatiu liber

10.   

B-dul Republicii, Bl. 27 E

26,44

Depozit SC Logodita Scarlatescu SNC si

SC I.M.S.C. Samuil & Banu SRL

Spatiu liber

 

Anexa nr. 2

 

COMISIA DE LICITATIE

pentru vanzarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta

 

Presedinte:                    Ion Iancu – Viceprimar

 

Membrii:                       Maria Magdalena Mazalu – Secretar

Gheorghe Bratosin – Director Directia Gestionare Patrimoniu

Ion Marina – Director Directia Impozite si Taxe Locale

Simona Munteanu – Director Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru

Nicoleta Craciunoiu – Director Directia Economica

Dorina Danescu – Director Directia Tehnica

 

Secretariat:                   Luminita Gaborfi – Director Directia Administratie Publica, Juridic – Contencios

                                    Viorica Patrascu – Sef Serviciu Valorificare Patrimoniu

 

                       

Anexa nr. 3

 

SITUATIA

spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta construite din fondurile statului

 

Nr.

crt.

Adresa spatiu

Suprafata spatiu

(mp.)

Titular contract

Nr. contract/

Termen contract

Obs.

1.      

Emil Zola nr. 4, Bl.  B1

361,43, din care:

parter – 253,9

subsol – 107,53

SC Mercur SA

19988/ 08.06.1999

01.06.2000 - 01.06.2001

 

2.      

G-ral Vasile Milea nr. 7

68,78

SC Muntenia Comal SA

18709/ 31.05.1999

01.06.1999 - 01.06.2004

 

3.      

Grivitei nr.2, bl. H

299,91

SC Mercur SA

19990/ 08.06.1999

01.06.2000 - 01.06.2001

 

4.      

Mihail Kogalniceanu 2

143,63, din care:

subsol – 139,42

 

 

Spatiu liber predat de SC Robert Augustin SRL catre Primarie la data de 23.01.2001

5.      

P-ta Victoriei nr. 4

Bl. CC Vest

400,93, din care:

parter – 202,02

subsol – 198,91

Calimanescu Aurelia

 

2667/ 04.12.1996

23.11.1996 - 22.11.2001

 

6.      

P-ta Victoriei nr. 7

Bl. A Est

70,65

Fundatia

ECO 2001

106/ 12.02.1997

11.02.1997 - 10.02.2000

Termenul de inchiriere nu a mai fost prelungit

7.      

Unirii nr. 2, Bl. MAN A

253,64, din care:

parter – 143,09

subsol – 110,55

SC Muntenia Comal SA

18699/ 31.05.1999

01.06.1999 - 01.06.2004

 

8.      

Unirii nr. 2, Bl. MAN A

202,19, din care:

parter – 89,71

subsol – 112,48

SC Muntenia Comal SA

18708/ 31.05.1999

01.06.1999 - 01.06.2004

 

9.      

P-ta Victoriei, Bl. B Est

153,59

-

 

Spatiu liber. A fost folosit de Directia Impozite si Taxe Locale a Primariei municipiului Ploiesti

10.  

B-dul. Republicii,

Bl. 7 E

26,44

SC Logodita Scarlatescu SNC (10 mp), si SC I.M.S.C. Samuil &  Banu SRL (10 mp)

32490/ 27.06.2000

22.06.2000 - 21.06.2001

 

19578/ 07.06.2000

01.06.2000 - 31.05.2001

Termenul de inchiriere nu a mai fost prelun-git.

Termenul de inchirie-re nu a mai fost prelun-git.

11.  

Ansamblul Eroilor Bl. 14 F, Ap. 1

112,74

Inspectoratul de Politie

44893/ 15.09.1999

06.07.1999 - 05.07.2002

 

12.  

Cristianului nr. 14, Bl. 150 L, Ap. 3

68,15

Biblioteca Nicolae Iorga

80624/ 26.10.1999

01.05.2000 - 30.04.2003

 

13.  

Eroilor Bl. 14 E, Ap.1

112,74

Directia Sanitara Veterinara

6209/ 18.02.1999

05.12.1998 - 05.12.2003

 

14.  

Mihai Bravu nr. 214, Bl. 24 B

120,00

Directia de Sanatate Publica

36502/06.07.2001

25.06.2001 - 24.06.2002

 

15.  

M. Kogalniceanu nr. 1

32,35

Teatrul Toma Caragiu

19360/03.06.1999

01.06.1999 - 01.06.2004

 

16.  

Baraolt Bl. 44, Ap. 61

38,45

Spitalul Municipal nr. 1

84242/12.12.2000

27.11.2000 - 31.12.2001

 

17.  

Str. Baraolt Bl. 44, Ap. 64

38,45

Spitalul Municipal nr. 1

84241/12.12.2000

27.11.2000 - 31.12.2001

 

18.  

Barcanesti nr. 12F, Ap. 40

27,77

Spitalul Municipal nr. 1

84243/12.12.2000

27.11.2000 - 31.12.2001

 

19.  

Basarabi nr. 5

138,92

 

Spitalul Municipal nr. 1

84248/12.12.2000

27.11.2000 - 31.12.2001

 

20.  

Cosminele nr. 4, Bl. 120, Ap. 61

39,27

Spitalul Municipal nr. 1

84247/12.12.2000

27.11.2000 - 31.12.2001

 

21.  

Cosminele nr. 4, Bl. 120, Ap. 62

39,27

Spitalul Municipal nr. 1

84246/12.12.2000

27.11.2000 - 31.12.2001

 

22.  

Domnisori Bl. 12B, Ap. 3

55,32

Spitalul Municipal nr. 1

84238/12.12.2000

27.11.2000 - 31.12.2001

 

23.  

Gh. Gr. Cantacuzino Bl. 156 C, Ap. 1

60,12

Spitalul Municipal nr. 1

84236/12.12.2000

27.11.2000 - 31.12.2001

 

24.  

Gh. Gr. Cantacuzino Bl. 156 C, Ap. 2

64,91

Spitalul Municipal nr. 1

84244/12.12.2000

27.11.2000 - 31.12.2001

 

25.  

Marasesti Bl. 163 C, Ap.1

118,68

Spitalul Municipal nr. 1

84245/12.12.2000

27.11.2000 - 31.12.2001

 

26.  

Podul Inalt Bl. 4 B, Ap. 3

74,48

Spitalul Municipal nr. 1

84239/12.12.2000

27.11.2000 - 31.12.2001

 

27.  

Brebenei nr. 2, Bl. 3, Ap. 40

42,99

Spitalul Judetean

10600/19.03.2001

01.03.2001 - 31.12.2001

 

28.  

Cameliei nr. 29, Bl. 112, Ap. 1

58,68

Spitalul Judetean

10601/19.03.2001

01.03.2001 - 31.12.2001

 

29.  

Constantin Brezeanu Bl. 202, Ap. 4

45,19

Spitalul Judetean

10599/19.03.2001

01.03.2001 - 31.12.2001

 

30.  

Ghe. Doja Bl. 34 A 1, Ap. 2

110,07

Spitalul Judetean

10596/19.03.2001

01.03.2001 - 31.12.2001

 

31.  

Rapsodiei nr. 4, Bl. 143, Ap.3

58,72

Spitalul Judetean

10597/19.03.2001

01.03.2001 - 31.12.2001

 

32.  

Trotus nr. 4, Bl. E 8, Ap. 2

56,37

Spitalul Judetean

10598/19.03.2001

01.03.2001 - 31.12.2001

 

33.  

Vitejilor Bl. 107, Ap. 21 - 22

101,40

Spitalul Judetean

10603/19.03.2001

01.03.2001 - 31.12.2001

 

34.  

Str. Emil Zola nr. 4

174,88, din care:

 subsol - 86,20

parter - 88,68

Partidul Socialist al Muncii

10084/23.03.1999

26.02.1999 - 26.02.2004

 

35.  

G-ral.Vasile Milea nr. 1

98

Partidul Democrat

16117/13.05.1999

01.03.1999 - 01.03.2004

 

36.  

G-ral Vasile Milea nr. 1

90,56

Partidul Uniunea Fortelor de Dreapta

 2783/22.01.2001

17.01.2001 - 16.01.2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Spatiul este folosit fara forme contractuale de catre SC LICO SRL

37.  

Ghe. Lazar Bl. CC Sud

155,28

P.D.S.R.

93328/16.11.1998

07.05.1998 - 07.05.2003

 

38.  

Ghe. Lazar Bl. C4

16

P.D.S.R.

93328/16.11.1998

01.10.1998 - 01.10.2003

 

39.  

Ghe. Lazar Bl. CC Sud

192

Partidul National Liberal

95200/26.11.1998

06.10.1998 - 06.10.2003

 

40.  

Kogalniceanu nr. 1

305,10, din care:

subsol - 146,70

parter - 158,40

Partidul National Liberal

35695/04.08.1998

10.08.1998 - 10.08.2003

 

41.  

Ghe. Lazar Bl. C4

20

Partidul Ecologist Roman

32256/26.06.2000

01.03.2000 - 28.02.2005

 

42.  

Piata Victoriei nr. 15, Bl. CC Sud

156,40

Partidul Unitatii Nationale Romane

2402/05.12.1995

27.11.1995 - 26.11.2000

Termenul a fost pre-lungit pt. o perioada de un an dar nu s-au prezentat pt. sem-narea contractului

43.  

Piata Victoriei nr. 15, Bl. CC Sud

114,76

Partidul Alianta pentru Romania

32451/05.06.2001

09.05.2001 - 08.05.2004

 

44.  

Basarabi nr. 5

95

Asociatia de Sprijin a Copiilor Handicapati Fizic

83834/07.12.2000

30.11.2000 - 29.11.2001

 

45.  

Cameliei nr. 17, Bl. 24, Ap. 1

57,70

Asociatia de Locatari  PT5 Nord (28,85 mp.)

si Asociatia de Locatari PT4 Nord (28,85 mp.)

8072/27.02.2001

21.02.2001 - 20.02.2002

 

1933/04.10.1994

01.06.1994 - 31.05.1999

Termenul de inchiriere nu a mai fost prelungit;

Litigiu in instanta de judecata

46.  

Mihai Eminescu nr. 22, Bl. 6, Sc. B

31,80

Asociatia de Locatari bl. 1 - 11

81397/20.11.2000

13.11.2000 - 12.11.2001

 

47.  

Piata Victoriei Bl. B Est

213,94

Asociatia Romana de Lupta Impotriva Drogurilor

34753/21.06.2001

12.06.2001 - 11.06.2002

 

 

48.  

Stefan Greceanu nr. 10, Bl. J 5, Ap. 3

92,95

Asociatia Fostilor Detinuti Politici din Romania

16200/13.05.1999

05.05.1999 - 04.05.2004

 

 

49.  

Piata Victoriei nr. 7, bl. A  Est

114,31

subsol

Agentia Judeteana pentru Ocupare Profesionala

83928/08.12.2000

06.12.2000 - 05.12.2001

 

 

50.  

Jianu nr. 8, Ap. 37

72,29

Uniunea Artistilor Plastici (43,67mp.)

si Uniunea Artistilor Plastici (28,62mp.)

42969/01.09.1999  01.06.1999 - 31.05.2004

42968/01.09.1999  01.06.1999 - 31.05.2004

 

51.  

Jianu nr. 8, Ap. 38

50

Uniunea Artistilor Plastici

42963/01.09.1999

01.06.1999 - 31.05.2004

 

52.  

Jianu nr. 9, Ap. 74

34,74

Uniunea Artistilor Plastici

42970/01.09.1999

01.06.1999 - 31.05.2004

 

53.  

Jianu nr. 9, Aap. 75

69,29

Uniunea Artistilor Plastici (26,30 mp.) si Uniunea Artistilor Plastici

(42,99 mp.)

42977/01.09.1999

01.06.1999 - 31.05.2004

42964/01.09.1999

01.06.1999 - 31.05.2004

 

 

 

 

 

54.  

Piata Victoriei nr. 4, Bl. CC Vest

182,50

Uniunea Artistilor Plastici

42965/01.09.1999

01.06.1999 - 31.05.2004

 

55.  

Piata Victoriei nr. 4, Bl. CC Vest

196,50

R.A.D.E.F. Romania Film

923/07.01.2000

01.06.1999 - 31.05.2000

Comisia a hotarat prelungirea contrac-tului de inchiriere cu conditia achitarii debitului

56.  

Tolstoi nr. 1

52

R.A.D.E.F. Romania Film

924/07.01.2000

01.06.1999 - 31.05.2000

Comisia a hotarat prelungirea contrac-tului de inchiriere cu conditia achitarii debitului

57.  

M. Kogalniceanu nr. 2, Bl. C MAN

50,67

Fotbal Club Petrolul

82050/24.11.2000

15.11.2000 - 14.11.2001

 

58.  

G-ral Vasile Milea nr. 1

271,33, din care:

parter - 90,90

subsol - 180,43

Citibank Romania S.A.

9364/09.03.2001

09.03.2001 - 08.03.2006

 

59.  

G-ral Vasile Milea nr. 1

90,73

S.C. ROMBLAST S.R.L.

9126/07.03.2001

19.01.2001 - 18.01.2006

 

60.  

G-ral Vasile Milea nr. 1

299,28, din care:

parter - 207,53

subsol - 91,75

Nistor Ionel si Bulgaru Viorel

2237/20.05.1995

25.04.1995 - 24.04.2000

Litigiu in instanta de judecata in vederea recuperarii debitelor, rezilierii contractului si evacuarii din spatiu

61.  

G-ral Vasile Milea nr. 3

302,26, din care:

parter - 136,70

subsol - 165,56

S.C. Farmacia Terapia S.R.L.

44553/24.09.1998

13.08.1998 - 13.08.2001

Litigiu in instanta de judecata

62.  

G-ral Vasile Milea nr. 5

115,58, din care:

parter - 51,23

subsol - 61,53

Suprafata indiviza parter - 2,70

S.C. Dumi S.R.L.

35592/28.06.2001

19.06.2001 - 18.12.2001

 

63.  

G-ral Vasile Milea nr. 7

72,38, din care:

parter - 54,40

subsol - 17,98

S.C. Confex Moda S.R.L.

19409/06.06.2000

22.05.2000 - 22.05.2003

 

64.  

Ghe. Lazar Bl. C4

24,65

S.C. Amican S.R.L.

 

Litigiu - au existat contestatii in urma licitatiei pentru inchirierea spatiului

65.  

Ghe. Lazar Bl. C4

80,01

Iliescu Dumitru

2227/03.05.1995

25.04.1995 - 24.04.2000

Litigiu in instanta de judecata. Exista sentinta definitiva in vederea evacuarii neconditionate din spatiu si dosar de evacuare

66.  

Grivitei nr. 2 Bl. H

79,85

S.C. Mercur S.A.

19987/08.06.1999

01.06.2000 - 01.06.2001

Propus a se repartiza catre un beneficiar al Legii nr. 42/1990 R

67.  

Grivitei nr. 2 Bl. H

66,78

S.C. Extrapan S.A.

83927/08.12.2000

06.12.2000 - 05.12.2001

 

68.  

M. Kogalniceanu nr. 2

36

S.C. Stelco S.R.L.

37274/12.07.2001

05.07.2001 - 04.07.2002

 

69.  

M. Kogalniceanu nr. 2

963,28, din care:

parter - 791,46

subsol - 171,82

S.C. Dealu Mare S.R.L.

1604/10.02.1994

01.01.1994 - 31.12.1998

Litigiu in instanta de judecata in vederea evacuarii din spatiu

70.  

M. Kogalniceanu nr. 2

330,12, din care:

parter - 21

etaj - 192,22

terasa - 116,90

S.C. ROBANK  S.R.L.

43945/22.09.1998

01.05.1998 - 01.05.2001

Litigiu in instanta de judecata in vederea rezilierii contractului si evacuarii din spatiu

71.  

M. Kogalniceanu nr. 2

500, din care:

parter - 32

subsol - 468

S.C. Disco Bar Tunel S.R.L.

44338/23.09.1998

31.05.1998 - 31.05.2001

Litigiu in instanta de judecata in vederea rezilierii contractului si evacuarii din spatiu

72.  

Malu Rosu Bl. 101

102,23

A.F.Afiliu

7188/22.06.1992

21.03.1992 - 31.12.1999

Litigiu in instanta de judecata in vederea rezilierii contractului si evacuarii din spatiu

73.  

Piata Victoriei nr. 7,

Bl. A Est

38,50

S.C. Proconstruct S.R.L.

81.092/17.11.2000

07.11.2000 - 07.11.2001

 

74.  

Piata Victoriei nr. 7,

Bl. A Est

38,88, subsol

S.C. Speranta Bretean Import Export S.N.C.

28/20.02.1998

01.09.1997 - 30.12.1997

Litigiu in instanta de judecata in vederea rezilierii contractului si evacuarii

75.  

C.D.Gherea nr. 9 Bl. K 15

186,25

S.C. Select S.R.L.

38602/04.08.1999

01.01.2001 - 31.12.2001

Act aditional in curs de semnare. In curs de finalizare vanzarea prin negociere directa

76.  

Piata Victoriei nr. 4

Bl. CC Vest

560,86, din care:

etaj - 411,65

terasa - 104,06

casa scarii-33,75

S.C. Braseria Continental S.R.L.

44376/24.09.1998

01.05.1998 - 01.05.2001

Noul contract in curs de semnare

77.  

Piata Victoriei Bl. B Est

30,55 subsol

-

-

 

78.  

Piata Victoriei Bl. B Est

193,10

-

-

Lucrari de reparatii capitale incepute in 1996, nefinalizate

79.  

Piata Victoriei nr. 5,

Bl. A Est

50,40, subsol

-

-

 

80.  

Piata Victoriei nr. 7

Bl. A Est

104,86, subsol

-

-

Spatiul a fost repar-tizat Organizatiei LRFD care ulterior a renuntat la spatiu.

81.  

Piata Victoriei nr. 7

Bl. A Est

45,39,  subsol

-

-