Hotărârea nr. 20/2001

Hotararea nr. 20 privind aprobarea deplasarii in Statele Unite ale Americii a domnului primar Emil Calota pentru a participa la o vizita de studii pe tema dezvoltarii structurilor asociative

HOTARAREA Nr. 19

privind aprobarea deplasarii in Statele Unite ale Americii a domnului primar Emil Calota

pentru a participa la o vizita de studii pe tema dezvoltarii structurilor asociative

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti,

vazand Raportul-expunere de motive al domnului viceprimar Nicolae Oprea in calitate de consilier, si al secretarului municipiului Ploiesti prin care se propune aprobarea deplasarii in Statele Unite ale Americii a domnului primar Emil Calota pentru a participa la o vizita de studii pe tema dezvoltarii structurilor asociative, ca urmare a invitatiei primite in cadrul Programului de Asistenta pentru administratia publica locala din Romania, implementat de Research Triangle Institute;

in baza hotararii de Guvern nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, modificata si completata prin Hotararea de Guvern nr. 420/1998;

in temeiul Legii nr. 69/1991 republicata in 1996, privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba deplasarea in S.U.A. a domnului primar Emil Calota pentru a participa la o vizita de studii pe tema dezvoltarii structurilor asociative.

Art.2

Imputerniceste pe domnul viceprimar Nicolae Oprea sa semneze mandatul privind deplasarea in S.U.A. a domnului primar Emil Calota.

Art.3

Serviciul Administratie Publica Locala al Primariei municipiului Ploiesti va aduce la cunostinta prevederile prezentei hotarari celor interesati.

 

Data in Ploiesti, astazi, 26 ianuarie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Ileana Roman

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu