Hotărârea nr. 2/2001

Hotararea nr. 2 privind validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant

HOTARAREA Nr. 2

privind validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

luand act de incetarea inainte de termen a mandatului de consilier a domnului SANIUTA MARIAN FLORIAN ca urmare a incompatibilitatii calitatii de consilier cu functia de prefect;

vazand raportul comisiei de validare in care se consemneaza legalitatea mandatului urmatorului membru supleant ales pe lista de candidati a Partidului Democratiei Sociale din Romania la alegerile locale din data de 04.06.2000 si in consecinta se propune validarea mandatului acestuia;

avand in vedere prevederile art. 17, alin. 1, din Legea  nr.69/1991, republicata in 1996, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Ia act de incetarea mandatului domnului consilier SANIUTA MARIAN FLORIAN.

Art. 2

Valideaza mandatul domnului consilier DUMITRESCU IOAN – Partidul Democratiei Sociale din Romania.

 

Data in Ploiesti, astazi, 26 ianuarie 2001,

 

Presedinte de sedinta,

Ileana Roman

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu