Hotărârea nr. 194/2001

Hotararea nr. 194 privind solutionarea cererii de acordare a unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale solicitate de Dumitru Pantelimon, Godin Gabor, Burtica Georgeta, Franculescu Mihai si Franculescu Florica, Dima Ecaterina, Suta Ana si Tanase Alexandru

HOTARAREA Nr. 194

privind solutionarea cererii de acordare a unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale solicitate de Dumitru Pantelimon, Godin Gabor, Burtica Georgeta, Franculescu Mihai si Franculescu Florica, Dima Ecaterina, Suta Ana si Tanase Alexandru

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand expunerea de motive a domnului primar si raportul de specialitate al Directiei Impozite si Taxe Locale care cuprind propunerea de solutionare a cererilor de inlesnire la plata formulate de Dumitru Pantelimon, Godin Gabor, Burtica Georgeta, Franculescu Mihai si Franculescu Florica, Dima Ecaterina, Suta Ana si Tanase Alexandru;

avand in vedere prevederile Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicata in 1998, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, modificata si completata prin OUG nr. 61/1998;

in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 714/1999 pentru aprobarea procedurii si competentelor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetelor locale si a Dispozitiei nr. 3/4.01.2000 privind Regulamentul de organizare a evidentei si controlului asupra modului de respectare a conditiilor stabilite de lege la acordarea inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Admite cererea formulata de Dumitru Pantelimon de scutire de la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termen a chiriei datorate pentru spatiul cu destinatia de locuinta in suma de 1.320.803 lei, cu conditia achitarii obligatiilor restante, impreuna cu cele curente, in termen de trei luni de la data comunicarii hotararii.

Art. 2

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Godin Gabor, in sensul ca aproba scutirea de la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termen a chiriei datorate pentru spatiul cu destinatia de locuinta in suma de 1.399.022 lei, cu conditia achitarii obligatiilor restante, impreuna cu cele curente, in termen de sase luni de la data comunicarii hotararii.

Art. 3

Admite cererea formulata de Burtica Georgeta, de acordare a scutirii de la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termen a chiriei datorate pentru spatiul cu destinatia de locuinta in suma de 1.154.027 lei, cu conditia achitarii obligatiilor restante, impreuna cu cele curente, in termen de patru luni de la data comunicarii hotararii.

Art. 4

Admite in parte cererea formulata de Franculescu Mihai si Franculescu Florica, in sensul ca:

a)      aproba capatul de cerere referitor la esalonarea la plata a debitului reprezentand impozit cladiri aferent perioadei 1997 – 15.06.2001 in suma de 1.196.004 lei pe o perioada de 6 luni, conform anexei la prezentul raport;  

b)      respingerea capatului de cerere referitor la scutirea de la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termen a impozitului pe cladiri datorat in suma de 525.110 lei si acordarea esalonarii la plata a sumei mentionate pe o perioada de 6 luni, conform anexei la prezentul raport.

      Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

      Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

Art. 5

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Dima Ecaterina, in sensul ca:

a)      aproba capatul de cerere referitor la esalonarea la plata a debitului reprezentand chirie locuinta aferent perioadei octombrie 1999 – iunie 2001 in suma de 2.539.230 lei pe o perioada de zece luni, conform anexei la prezenta hotarare.

      Stabileste termenul de plata al ratelor lunare data de 30 a fiecarei luni.

      Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.  

b)      aproba capatul de cerere referitor la scutirea de la plata a majorarilor de intarziere aferente chiriei datorate in suma de 2.248.747 lei.

Art. 6

Respinge cererea formulata de Suta Ana de acordare a scutirii de la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termen a chiriei datorate pentru locuinta in suma de 2.428.696 lei.

Art. 7

Respinge cererea formulata de Tanase Alexandru de acordare a scutirii de la plata a majorarilor de intarziere calculate pentru neplata la termen a chiriei datorate pentru folosinta spatiului comercial din str. G-ral Vasile Milea nr.1, in suma de 68.356.787 lei.

Art. 8

Directia Impozite si Taxe Locale a Primariei municipiului Ploiesti va aduce la indeplinire prezenta hotarare si va instiinta in scris contribuabilii despre hotararea Consiliului Local.

Art. 9

Serviciul Secretariat al Primariei municipiului Ploiesti va comunica hotararea celor interesati.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 iulie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Ioan Dumitrescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa

 

Esalonarea la plata a sumelor datorate de Franculescu Mihai, Franculescu Florica si Dima Ecaterina

 

 

Termen de plata

Rata esalonarii

Franculescu Mihai si Florica

Dima Ecaterina

debit

majorari intarziere

debit

30.08.2001

199.000

87.500

253.900

30.09.2001

199.000

87.500

253.900

30.10.2001

199.000

87.500

253.900

30.11.2001

199.000

87.500

253.900

30.12.2001

199.000

87.500

253.900

30.01.2002

201.004

87.610

253.900

28.02.2002

-

-

253.900

30.03.2002

-

-

253.900

30.04.2002

-

-

253.900

30.05.2002

-

-

254.130

TOTAL

1.196.004

525.110

2.539.230