Hotărârea nr. 185/2001

Hotararea nr. 185 privind stabilirea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor la regimul transportului local de calatori

HOTARAREA Nr. 185

privind stabilirea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor

 la regimul transportului local de calatori

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si raportul serviciului de specialitate prin care se propune stabilirea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor la regimul transportului local de calatori;

avand in vedere prevederile Legii nr. 326/2001 cu privire la serviciile publice de gospodarie comunala;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1968 de constatare si sanctionare a contraventiilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Constituie contraventii la regimul transportului local de calatori in mijloacele de transport in comun, urmatoarele fapte, daca nu sunt considerate infractiuni:

a)      calatoria in mijloacele de transport in comun, fara legitimatie de calatorie valabila; se asimileaza cu legitimatia de calatorie valabila si biletul de suprataxa platit pe loc in mijlocul de transport;

b)      fumatul in mijloacele de transport in comun;

c)      transportul buteliilor de aragaz de orice fel, a canistrelor de benzina si a oricaror materiale inflamabile sau explozibile;

d)      transportul animalelor si pasarilor vii, cu exceptia celor acceptate de legislatia in vigoare;

e)      transportul materialelor taioase (geamuri, oglinzi, unelte agricole, ferastraie, etc.), a obiectelor urat mirositoare, a hainelor sau materialelor care murdaresc sau agata pe ceilalti calatori;

f)        deteriorarea aparatelor de taxat, a canapelelor, a instalatiilor de iluminat sau oricare alte utilitati din dotarea mijloacelor de transport;

g)      provocarea de scandal in mijloacele de transport sau incinta dispeceratelor;

h)      nerespectarea normelor de pastrare a curateniei in mijloacele de transport in comun.

Art. 2

1.      Pentru contraventiile prevazute la art. 1, lit ”a”, amenda va fi de la 200.000 lei.

2.      Pentru contraventiile prevazute la art. 1, lit. ”b”, “c”, “d”, “e” si “h” amenda va fi de la 200.000 lei la 400.000 lei.

3.      Pentru contraventiile prevazute la art. 1, lit. ”f” si “g”, amenda va fi de la 300.000 lei, la 600.000 lei.

Plata amenzii in situatia prevazuta la lit. ”f” nu exclude recuperarea prejudiciului pentru pagubele aduse utilitatilor din dotarea mijloacelor de transport in comun.

Art. 3

Constatarea contraventiilor prevazute la art. 1 din prezenta hotarare se constata de:

1.      persoanele imputernicite de primarul municipiului Ploiesti;

2.      persoane juridice agrementate de primarul municipiului Ploiesti si imputernicite prin dispozitie sa constate contraventiile.

Art. 4

Instituie biletul de suprataxa cu valoarea de 50.000 lei corespunzator art. 1, lit. ”a” din prezenta hotarare.

Biletul de suprataxa se elibereaza si se incaseaza de catre persoanele prevazute la art. 3, lit. ”b”.

Art. 5

Aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 2 se va face de catre directorul Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti sau persoana imputernicita de acesta.

Art. 6

Prevederile Legii nr. 32/1968 cu modificarile si completarile ulterioare privind procedura de constatare a contraventiilor, aplicarea sanctiunilor, exercitarea cailor de atac si executarea amenzilor, se aplica in mod corespunzator pentru contraventiile stabilite in prezenta hotarare.

Art. 7

Prevederile prezentei hotarari se aplica incepand cu data de 15 august 2001 si se va aduce la cunostinta publica.

Incepand cu data de 15 august 2001 isi inceteaza aplicabilitatea prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 67/2000.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 iulie 2001

 

Presedinte de sedinta,

Ioan Dumitrescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu