Hotărârea nr. 177/2001

Hotararea nr. 177 privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti domnului Arthur Hoffmann

HOTARAREA Nr. 177

privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti                           domnului Arthur Hoffmann

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

avand in vedere propunerile domnilor consilieri Ioan Dobrescu si Ionescu Dan Grigore facute in sedinta Consiliului Local al municipiului Ploiesti din data de 2 iulie 2001 si insusite de toti membrii consiliului prezenti, precum si raportul de specialitate al Serviciului Culte, Cultura, Invatamant, Tineret, Sport, Societate Civila, prin care se propune conferirea titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti domnului Arthur Hoffmann, profesor, sculptor, antrenor emerit;

avand in vedere Hotararea nr. 57/1995 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti prin care s-a aprobat Regulamentul de protocol pentru acordarea titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local nr.126/1997;

in temeiul art. 38, lit. ”v” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Articol unic:

Confera titlul de “Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti” domnului ARTHUR HOFFMANN, profesor, sculptor, antrenor emerit, pentru merite deosebite in promovarea handbalului ploiestean si romanesc.

 

Data in Ploiesti, astazi, 2 iulie 2001

 

Preşedinte de sedinta,

Ioan Dumitrescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu