Hotărârea nr. 151/2001

Hotararea nr. 151 privind infiintarea serviciului de interes local denumit “PUBLIC PROIECT” – Oficiul municipal pentru proiectare in constructii, urbanism si evaluari imobiliare – initiata de domnul Primar.

HOTARAREA Nr.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 151

Privind infiintarea serviciului  de interes local denumit “PUBLIC PROIECT”

- Oficiul municipal pentru proiectare in constructii, urbanism si evaluari imobiliare

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

Vazand Raportul de specialitate si Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota, prin care se propune infiintarea serviciului public de interes local denumit  “PUBLIC PROIECT”- Oficiul municipal pentru proiectare in constructii, urbanism si evaluari imobiliare si

In temeiul Art. 38, lit.i. Art.87 si Art. 88 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Infiintarea serviciului public de interes local denumit “PUBLIC PROIECT” - Oficiul municipal pentru proiectare in constructii, urbanism, evaluari imobiliare;

Art. 2

Aproba Regulamentul de organizare si functionare al  serviciului “PUBLIC PROIECT” conform Anexei nr.5 ce face parte   integranta  din prezenta hotarare;

Art. 3

Aproba organigrama ( Anexa nr.1), statul de functii si numarul de  personal (Anexa nr.2),  pentru serviciul public ce fac parte integranta din prezenta  hotarare, incepand cu 01.07.2001

Art. 4

Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe perioada 01.07.- 01.12.2001 conform Anexei nr. 3 ce face parte integranta  din prezenta hotarare;

Art. 5

Aproba tarifele pentru  serviciile prestate conform Anexei nr. 4 ce  face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 6

Dotarea cu mijloace fixe si obiecte de inventar necesare inceperii activitatii se va asigura prin redistribuire din patrimoniul municipiului Ploiesti prin transfer in administrare  in mod gratuit.

Art. 7

Abiliteaza Primarul Municipiului Ploiesti sa numeasca pe perioada determinata Directorul Serviciului  public “PUBLIC PROIECT”  si sa organizeze concurs pentru ocuparea postului, in conditiile legii.

Art. 8

Directia Administratie Publica, Juridic, Relatii cu Publicul, Serviciul  Resurse Umane si Directia Economica vor aduce la  indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

Data in Ploiesti, astazi, 19 iunie 2001

 

Preşedinte de sedinta,

Ioan Dumitrescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anexa nr. 2

OFICIUL “PUBLIC PROIECT”

 

STATUL DE FUNCŢII

 

Marca

PozF

Studii

Cat.

Clasa

NUME COMPARTIMENT

FUNCTIA

10

1

S

I-A

 

DIRECTOR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

20

3

S

I

 

RESURSE UMANE

INSPECTOR DE SPECIALITATE

30

3

M

 

I

RESURSE UMANE

INSPECTOR

40

5

S

I

 

JURIDIC

CONSILIER JURIDIC

50

5

S

I

D

JURIDIC

CONSILIER JURIDIC

60

7

S

I-A

 

FINANCIAR-CONTABILITATE

INSPECTOR DE SPECIALITATE

70

7

S

I

 

FINANCIAR-CONTABILITATE

INSPECTOR DE SPECIALITATE

80

7

S

I

 

FINANCIAR-CONTABILITATE

INSPECTOR DE SPECIALITATE

90

7

M

 

I

FINANCIAR-CONTABILITATE

INSPECTOR

100

7

M

 

I

FINANCIAR-CONTABILITATE

CASIER

110

9

S

I-A

 

MARKETING,RELATII CU PUBLICUL

INSPECTOR DE SPECIALITATE

115

9

S

I

 

MARKETING,RELATII CU PUBLICUL

INSPECTOR DE SPECIALITATE

120

9

S

I

 

MARKETING,RELATII CU PUBLICUL

INSPECTOR DE SPECIALITATE

130

9

M

 

I

MARKETING,RELATII CU PUBLICUL

INSPECTOR

140

9

M

 

I

MARKETING,RELATII CU PUBLICUL

REFERENT

150

9

M

 

I

MARKETING,RELATII CU PUBLICUL

REFERENT

160

10

M

 

I

SECRETARIAT,REGISTRATURA,ARHIVA,

APROVIZIONARE,PROTECTIA MUNCII

ARHIVAR

170

10

M

 

I

SECRETARIAT,REGISTRATURA,ARHIVA,

APROVIZIONARE,PROTECTIA MUNCII

STENODACTILOGRAF

180

10

M

 

I

SECRETARIAT,REGISTRATURA,ARHIVA,

APROVIZIONARE,PROTECTIA MUNCII

MAGAZIONER

190

10

M

 

I

SECRETARIAT,REGISTRATURA,ARHIVA,

APROVIZIONARE,PROTECTIA MUNCII

FUNCTIONAR

193

10

 

 

 

SECRETARIAT,REGISTRATURA,ARHIVA,

APROVIZIONARE,PROTECTIA MUNCII

CURIER

195

10

 

 

 

SECRETARIAT,REGISTRATURA,ARHIVA,

APROVIZIONARE,PROTECTIA MUNCII

CURIER

200

11

S

I-A

 

AVIZE,ACORDURI,AUTORIZATII

INSPECTOR DE SPECIALITATE

210

11

S

I

 

AVIZE,ACORDURI,AUTORIZATII

INSPECTOR DE SPECIALITATE

220

11

S

I

 

AVIZE,ACORDURI,AUTORIZATII

INSPECTOR DE SPECIALITATE

230

11

S

I

 

AVIZE,ACORDURI,AUTORIZATII

INSPECTOR DE SPECIALITATE

240

11

S

I

 

AVIZE,ACORDURI,AUTORIZATII

INSPECTOR DE SPECIALITATE

250

11

M

 

I

AVIZE,ACORDURI,AUTORIZATII

INSPECTOR

260

11

M

 

I

AVIZE,ACORDURI,AUTORIZATII

INSPECTOR

270

11

M

 

I

AVIZE,ACORDURI,AUTORIZATII

INSPECTOR

280

13

S

I-A

 

IMOBILIAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

290

15

S

I-A

 

DOCUMENTATII CADASTRALE

INSPECTOR DE SPECIALITATE

300

15

S

I

 

DOCUMENTATII CADASTRALE

INSPECTOR DE SPECIALITATE

310

15

S

I

 

DOCUMENTATII CADASTRALE

INSPECTOR DE SPECIALITATE

320

15

M

 

I

DOCUMENTATII CADASTRALE

INSPECTOR

330

15

M

 

I

DOCUMENTATII CADASTRALE

INSPECTOR

340

17

S

I-A

 

CONSULTANTA IMOBILIARA

CONSILIER

350

17

S

I

 

CONSULTANTA IMOBILIARA

CONSILIER

360

17

S

I

 

CONSULTANTA IMOBILIARA

CONSILIER

370

17

S

I

 

CONSULTANTA IMOBILIARA

CONSILIER

380

19

S

I-A

 

PROIECTARE

INSPECTOR DE SPECIALITATE

390

19

S

I

 

PROIECTARE

INSPECTOR DE SPECIALITATE

400

19

S

I

 

PROIECTARE

INSPECTOR DE SPECIALITATE

410

19

S

I

 

PROIECTARE

INSPECTOR DE SPECIALITATE

420

19

S

I

 

PROIECTARE

INSPECTOR DE SPECIALITATE

430

19

S

I

 

PROIECTARE

INSPECTOR DE SPECIALITATE

440

19

S

I

 

PROIECTARE

INSPECTOR DE SPECIALITATE

450

19

S

I

 

PROIECTARE

INSPECTOR DE SPECIALITATE

460

19

SSD

I-A

 

PROIECTARE

REFERENT DE SPECIALITATE

470

19

M

 

I

PROIECTARE

INSPECTOR

480

19

M

 

I

PROIECTARE

INSPECTOR

490

19

M

 

I

PROIECTARE

INSPECTOR


Anexa nr. 3

 

OFICIUL “PUBLIC PROIECT”

 

BUGETUL VENITURI SI CHELTUIELI ANUL 2001

 

Nr. crt

Denumire

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

TOTAL        mii lei

0

1

2

3

4

5

6

1.

Venituri totale (A+B)

 

 

 

 

 

2.

A. Venituri curente

 

 

 

 

 

3.

Venituri din activitatea de baza

 

 

 

 

 

4.

B. Alocatii bugetare

 

 

 

 

 

5.

Cheltuieli totale (A+B)

 

 

 

 

 

6.

A. Cheltuieli curente (I +II)

 

 

 

 

 

7.

Titlul I

02. Cheltuieli de personal

 

 

 

 

 

8.

10.Cheltuieli cu salariile

 

 

 

 

 

9.

10.01. Salarii de baza

 

 

 

 

 

10.

10.02. Salarii de merit

 

 

 

 

 

11.

10.03. Indemnizatii de conducere

 

 

 

 

 

12.

10.04. Spor vechime

 

 

 

 

 

13.

10.05. Spor conditii de munca

 

 

 

 

 

14.

10.06. Salarii platite cu ora

 

 

 

 

 

15.

10.07. Fond premiere

 

 

 

 

 

16.

10.08. Alte drepturi salariale

 

 

 

 

 

17.

10.09.Conventii civile

 

 

 

 

 

18.

11. C.A.S.

 

 

 

 

 

19.

12. Somaj

 

 

 

 

 

20.

13. Sanatate

 

 

 

 

 

21.

14. Deplasari,  detasari

 

 

 

 

 

22.

TITLUL II

20. Cheltuieli materiale si de servicii

 

 

 

 

 

23.

22. Hrana

 

 

 

 

 

24.

22.03. Tichete de masa

 

 

 

 

 

25.

24.Cheltuieli intret. si gospod.

 

 

 

 

 

26.

24.01. Incalzire

 

 

 

 

 

27.

24.02. Iluminat

 

 

 

 

 

28.

24.03. Apa canal

 

 

 

 

 

29.

24.04. Posta,   telefon , fax

 

 

 

 

 

30.

24.05. Furnituri birou

 

 

 

 

 

31.

24.06. Materiale pentru curatenie

 

 

 

 

 

32.

24.07. Alte materiale si prestari servicii

 

 

 

 

 

33.

25. Materiale si prestari servicii cu caracter functional

 

 

 

 

 

34.

26. Obiecte de inventar si echipament

 

 

70 000

10 000

80 000

35.

26.02. Echipament

 

 

 

 

 

36.

26.03. Alte obiecte de inventar

 

 

 

 

 

37.

27.Reparatii curente

 

 

 

 

 

38.

28.Reparatii capitale

 

 

 

 

 

39.

29.Carti si publicatii

 

 

4 000

2 000

6 000

40.

30. Alte cheltuieli

 

 

 

 

 

41.

30.01. Calificari, perfectionari

 

 

30 000

30 000

60 000

42.

30.02. Protocol

 

 

2 000

1 000

3 000

43.

30.03. Protectia muncii

 

 

6 000

    -

6 000

44.

30.07. Alte cheltuieli conform legii

 

 

30 000

20 000

50 000

45.

TITLUL VII

 

 

 

 

 

46.

B. 70. Cheltuieli de capital

 

 

1 250 000

455 000

1 705 000

47.

74. Investitii ale institutiei publice autofinantata

 

 

1 250 000

455  000

 1 705 000

 

Anexa nr. 4

 

OFICIUL “PUBLIC PROIECT”

 

TARIFE APROBATE IN CONSILIUL LOCAL PLOIESTI

VALABILE LA 1 IUNIE 2001

 

Nr.

crt

DENUMIREA SERVICIULUI

UM

TARIF EXISTENT

(  lei )

1.

TARIFARE  PROIECTARE

LEI/ora

30.000

2.

TARIFARE CONSULTANTA IMOBILIARA SI INTOCMIRE EVALUARI

LEI/ora

50.000

3.

URMARIRE EXECUTIE PENTRU PROIECTE INTOCMITE

%

20% din valoarea proiectului tehnic

4.

OBTINERE AVIZE

%

10% din valoarea totala perceputa de emitentii de avize, dar nu mai putin de 100.000 lei

5.

LEGATORIE

DOSAR SINA

HARTIE XEROX A 4

HARTIE XEROX A 3

CALC

EDITARE PLOTTER

 

LEI/BUC

LEI/BUC

LEI/BUC

LEI/MP

LEI/MP

  

  1500.00

     210.00

     370.00

  35000.00

150000.00

       

       Tarifele nu contin TVA.

 

NOTA DE FUNDAMENTARE PENTRU TARIFELE PROPUSE

 

La constituirea tarifelor pentru proiectare au fost respectate prevederile Ordinului nr.11N/1994 aprobate de MLPAT si incadrarile salariale ale personalului angajat in aparatul propriu al Primariei municipiului Ploiesti.

Tarifele vor fi actualizate pe parcursul activitatii conform legislatiei si se vor reglementa ca si cuantum pe parcursul desfasurarii activitatii.

Tarifele propuse au fost prevazute in functie si de tarifele percepute de diverse institutii cu acest gen de activitate ( CONSPROIECT, persoane autorizate, O.J.C.G.C. Prahova, societati comerciale de prestari servicii, etc.), cat si costurile calculate de Serviciul Contabilitate pentru caiete de sarcini intocmite in cadrul DUATC.

 

Anexa nr. 5

 

OFICIUL “PUBLIC PROIECT”

 

REGULAMENT

de organizare si functionare ca unitate bugetara cu Personalitate juridica

in subordinea Primariei municipiului Ploiesti a serviciului “PUBLIC PROIECT”

- Oficiu municipal pentru proiectare in constructii, urbanism si evaluari imobiliare

 

Capitolul I. PREVEDERI GENERALE

 

 Articolul 1

Serviciul public de interes local denumit “PUBLIC PROIECT”- Oficiul municipal pentru proiectare in constructii, urbanism si evaluari imobiliare este infiintat prin Hotararea Consiliului Local nr 151/19 iunie 2001.  

 

Articolul 2

Oficiul “Public Proiect” este unitate bugetara cu personalitate juridica in subordinea Consiliului Local si gestioneaza mijloacele fixe si obiectele de inventar primite in folosinta sau le achizitioneaza din fondurile proprii, in scopul realizarii activitatii sale.

 

Articolul 3

Oficiul “PUBLIC PROIECT” isi desfasoara activitatea pe baza de programe de buget de venituri si cheltuieli proprii, aprobat anual de Consiliul Local si organizeaza si conduce evidenta contabila, atat a veniturilor pe domenii si pe feluri de activitati, cat si a platilor de casa si a cheltuielilor efective pe domenii de activitate si categorii de activitati, iar in cazul acestora, pe articole si alineate prevazute in clasificatia functionala si economica, potrivit bugetului aprobat in conformitate cu prevederile pct. nr.160 si 168 din Regulamentul privind aplicarea Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata in 2001 aprobat prin HGR 704/1993.

 

Articolul 4

Finantarea cheltuielilor curente de exploatare ale Oficiului se asigura diferentiat pe domenii si feluri de activitati prevazute la articolul de mai jos, din urmatoarele surse:

a)       venituri extrabugetare – realizate din activitatea proprie desfasurata – prestari servicii pentru care se incaseaza tarife si taxe legal stabilite, aprobate prin hotarare de Consiliu Local;

b)       transferuri din bugetul Consiliului Local Ploiesti

Aceste transferuri se acorda numai in cazul in care costurile prevazute in bugetul Oficiului depasesc veniturile estimate, calculate pe baza tarifelor aprobate in Consiliu Local.

Pentru efectuarea si controlul operatiunilor financiar – banesti privind incasarea veniturilor si achitarea datoriilor proprii, Oficiul are cont propriu disponibil la Trezoreria municipiului Ploiesti.

 

Articolul 5

Finantarea cheltuielilor de capital necesare dezvoltarii si functionarii Oficiului “PUBLIC PROIECT” se asigura de catre Consiliul Local Ploiesti, in limita fondurilor aprobate in bugetul propriu de venituri si cheltuieli.

 

Articolul 6

Excedentele rezultate din executia bugetului propriu se regularizeaza la sfarsitul anului cu bugetul local, in limita sumelor primite de la acesta.

 

Articolul 7

In cazul in care finantarea se asigura integral din venituri extrabugetare, soldurile anuale rezultate din executia bugetului propriu raman la dispozitia oficiului urmand a fi folosite cu aceeasi destinatie, raportandu-se in anul urmator.

 

Articolul 8

In cazul in care Oficiul “Public Proiect” realizeaza venituri mai mari decat cheltuielile, la 31 decembrie excedentul poate ramane in proportie de 30% la dispozitia acestuia, pentru cheltuielile immediate ale anului urmator.

 

Articolul 9

In cursul exercitiului financiar se pot face rectificari ale bugetului de venituri si cheltuieli si in cazul aparitiei de goluri de casa se pot acorda subventii din bugetul local, acestea urmand a se regulariza ulterior, pana la inchiderea exercitiului financiar respectiv.

 

Articolul 10

Contabilitatea patrimoniului oficiului, a veniturilor si cheltuielilor acestuia, organizata si condusa pana la nivel de dare de seama inclusiv, este parte componenta a contabilitatii generale a Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

Corespunzator celor de mai sus, Oficiul intocmeste si preda serviciului buget – contabilitate:

-         lunar - balanta de verificare a conturilor sintetice;

-         trimestrial, cumulat de la inceputul anului si anual - contul de executie cu anexele prevazute de normele aprobate de Ministerul Finantelor pentru institutiile publice finantate din bugetul local si din venituri extrabugetare.

 

Articolul 11

Oficiul “PUBLIC PROIECT” este condus de un director numit prin hotarare de Consiliu Local, la propunerea primarului, in urma sustinerii unui concurs organizat confom Legii nr.30/1990 privind angajarea personalului pe baza de competenta, HG nr.281/1993,precum si prevedrile Legii nr.154/1998 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Articolul 12

Sediul  Oficiului “PUBLIC PROIECT “ este situat in municipiul Ploiesti, str. Stefan Greceanu nr.9

 

CAPITOLUL II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL OFICIULUI  “PUBLIC PROIECT”

        

Articolul 13                         

Obiectul de activitate al Oficiului “PUBLIC PROIECT” include  urmatoarele :

 

COD CAEN

DENUMIRE:

752

Obtinerea avizelor ce stau la baza autorizatiei de construire de la  toti emitentii de avize ;

742

Elaborarea documentatiilor anexe la cererea pentru eliberarea acordului unic;

742

Intocmirea documentatiilor specifice pentru eliberarea autorizatiilor de functionare a unitatilor productive sau prestatoare de servicii;

752

Obtinerea avizelor de la emitentii de avize pe baza documentatiilor  intocmite conform punctului 3;

7420

Intocmirea documentatiilor de urbanism

7420

Intocmirea proiecte tehnice de executie in constructii;

7012

Intocmirea documentatiilor cadastrale pentru cartea funciara si alte documentatii specifice activitatii de cadastru

703

Evaluari proprietati imobiliare

7414

Consultanta in domeniul tranzactiilor imobiliare;

742

Studii de prefezabilitate, fezabilitate in domeniul constructiilor;

7420

Studii de impact asupra mediului pe baza obtinerii acreditarilor prevazute de legislatia in vigoare pentru acest tip de activitate;

7483

Alte activitati in domeniu.

7483

Activitati de multiplicare, copiere.

 

CAPITOLUL III. STRUCTURA ORGANIZATORICA, SARCINILE, ATRIBUTIILE SI RASPUNDERILE

                              CONDUCATORILOR

 

         Corespunzator obiectului de activitate prevazut in Articolul 8, precum si a sarcinilor si atributiilor ce revin conducatorilor de activitati functionale, Oficiul “PUBLIC PROIECT” este organizat structural in compartimente functionale (birouri si servicii).

 

 Articolul 14

ATRIBUTIILE  DIRECTORULUI

Directorul conduce activitatea curenta si reprezinta Oficiul in relatiile cu alte institutii publice locale, agenti economici si alte persoane juridice si fizice.           Din punct de vedere administrativ directorul este subordonat direct primarului municipiului Ploiesti.

Directorul are dreptul sa semneze actele de angajare, de cheltiueli curente, comenzi, contracte si conventii, dispozitii de plata in numerar din contul disponibil deschis la Trezoreria Ploiesti precum si documentele si actele privind veniturile proprii ale Oficiului.

Semnarea de catre director a actelor in cauza va fi facuta numai daca acestea au fost verificate si avizate pentru controlul financiar preventiv de

catre seful serviciului contabilitate – financiar al Oficiului.

 

Principalele atributii, sarcini si raspunderi ale directorului Oficiului  “PUBLIC PROIECT” sunt urmatoarele:

a)      intocmeste proiectul programului anual de activitati pe sectoarele prevazute la articolul 13 si pe ansamblu;

b)      intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli propriu corelat cu proiectul bugetului de venituri si cheltuieli  al municipiului in vederea supunerii lui spre aprobarea Consiliului Local de catre primar;

c)      coordoneaza defalcarea programului de activitati si bugetul aferent pe trimestre pentru fiecare activitate in parte si stabileste masurile necesare indeplinirii acestora, transmitandu-le ca sarcini conducatorilor de compartimente functionale ;

d)      stabileste masurile necesare asigurarii integritatii bunurilor matreriale administrate, inclusiv in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, controleaza modul in care acestea sunt indeplinite si ia masurile ce se impun potrivit legii impotriva personalului subordonat aflat in culpa;

e)      aproba graficele de activitate lunara ale serviciilor si asigura aprovizionarea materialelor, pieselor, obiectivelor de inventar, carburantilor, etc., necesare desfasurarii activitatii si controleaza zilnic modul lor de aplicare;

f)        organizeaza predarea lucrarilor si serviciilor la Consiliul Local si la terti, intocmirea documentelor legale in vederea incasarii C/V acestora si urmareste zilnic stadiul realizarii veniturilor pe care fiecare activitate in parte;

g)      urmareste respectarea normelor de protectie si securitate a muncii si stabileste masuri specifice avtivitatii prprii de productie si securitate ;

h)      supravegheaza modul de folosire a timpului efectiv de lucru al pesonalului angajat al Oficiului si controleaza modul de aplicare a prevederilor Codului Muncii si a prezentului Regulament pentru asigurarea disciplinei in munca precum si a celorlalte reglementari legale privind respectarea drepturilor salaiatilor;

i)        impreuna cu seful Biroului Personal organizeaza concursuri pentru ocuparea posturilor vacante in limita organigramei aprobate;

j)        aproba avansarea pe grade (trepte) profesionale si gradatii, premierea personalului in conformitate cu normele legale;

k)      analizeaza lunar executia bugetului de venituri si cheltuieli pe baza datelor din contabilitate si dispune masuri suplimentare in vederea cresterii eficientei economice a activitatii Oficiului, ridicarea calitatii serviciilor prestate si reducerea cheltuielilor;   

 

Articolul 15

Compartimentele prevazute in preambulul art. 15 au atributii stabilite dupa cum urmeaza :

 

15.1          Biroul Resurse Umane ( 1+1)

Intocmeste Statul de functii cuprinand posturile pe categorii de personal, in limita numarului de posturi aprobat prin hotarare de Consiliul Local.

Intocmeste si tine evidenta la zi a Contractelor individuale de Munca ale angajatilor.

Contractele individuale de munca vor fi semnate de directorul Oficiului.

Intocmeste si pastreza Carnetele de munca si opereaza in aceste toate modificarile intervenite in situatia angajatilor.

Intocmeste, cu respectarea prevederilor legale si aprobarea directorului Oficiului, toate documentele necesare:

-         angajarii;

-         pensionarii;

-         transferului;

-         incetarii activitatii

Organizeaza  concursurile pentru ocuparea posturilor vacante in conformitate cu prevederile legale in vigoare, precum si concursurile sau examenele, dupa caz, de avansare ale angajatilor.

Pentru angajarea personalului de conducere, va organiza concursul, iar comisia de verificare a cunostintelor de specialitate va fi numita prin dispozitia primarului municipiului.

Comisia de verificare a cunostintelor de specialitate va fi numita prin decizia directorului oficiului.

Verifica si preda Serviciului Financiar – Contabilitate, foile de prezenta ale angajatilor, avizate de sefii de compartimente.

Inainteaza lunar Serviciului Financiar – Contabilitate un exemplar din statul de personal cu toate modificarile intervenite in drepturile salariale ale angajatilor, semnat de directorul Oficiului.

Sefului Biroului resurse umane este subordonat directorului Oficiului.

 

15.2. BIROUL JURIDIC (1+1)

Seful Biroului Juridic organizeaza activitatea specifica compartimentlui si raspunde pentru legalitatea documentelr eliberate de Oficiul “Public Proiect “ si este subordonat directorului Oficiului.

Colaboreaza cu toate compartimentele Oficiului “Public roiect “ si cu Directia de specialitate din cadrul Primariei.

 

15.3. SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE ( 1 +4)

Atributiile specifice Serviciului Financiar – Contabilitate

Seful serviciului financiar – contabilitate organizeaza si conduce evidenta contabila in conformitate cu prevederile Legii 82/1991 si normele specifice M.F. pentru care:  

-         intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli impreuna cu directorul si participarea personala a celorlalti conducatori de  compartimente, cu fundamentarea corespunzatoare a veniturilor si cheltuielilor pentru fiecare activitate in parte;

-         exercita controlul financiar preventiv in conformitate cu normele legale; este in drept sa respinga la viza actele al caror obiect si forma nu sunt in concordanta cu prevederile legii; ia masuri ca actele reprezentand cheltuieli efectuate fara viza de control preventiv sa nu se inregistreze pe costurile Oficiului si sa sesizeze in scris pe directorul Oficiului pentru efectuarea cercetarilor si stabilirea persoanelor raspunzatoare de producerea prejudiciului in vederea intocmirii actelor de imputare si recuperare;

-         organizeaza evidenta contabila a creantelor (clienti si debitori), emiterea 

     documentelor legale pentru incasarea la termenele prevazute in actele

-         care au generat creantele in cauza si urmarirea incasarii acestora inclusiv majorarile legale de intarziere;

-         asigura participarea personalului contabil la efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului si stabilirea diferentelor (plusuri si minusuri) rezultate in urma acesteia;

-         verifica si avizeaza cu privire la legalitatea propunerilor comisiei de inventariere in legatura cu modul de suportare a minusurilor de inventar si opereaza in contabilitate inregistrarile de de regularizare a diferentelor;

-         asigura intocmirea statelor de plata a salariilor si alte drepturi legale cuvenite salariatilor in cadrul Oficiului pe baza listelor de pontaj si a statelor de functiuni din care se preiau elementele componente privind incadrarea si salarizarea angajatilor; semneaza statele de plata pentru control preventiv.

-         Intocmeste contractele privind prestarile de servicii executate in cadrul Oficiului pe baza tarifarilor prezentate de compartimentele de executie a lucrarilor si verifica respectarea Hotararii de consiliu Local in cea ce priveste aprobarea tarifelor practicate de Oficiu.

-         Intocmeste lunar deconturile privind costurile efective aferente lucrarilor si serviciilor presate de Oficiu; se ingrijeste de obtinerea confirmarii lucrarilor de catre serviciile de specialitate ale Consiliului Local.

-         Intocmeste lunar balanta de verificare a conturilor contabile si sintetice si execuita de casa a bugetului oficiului pe perioada cumulata de la inceputul anului curent, iar trimestrial darea de seama contabila privind veniturile si cheltuielile;

-         Prezinta situatiile si documentele la controlul Curtii de Conturi.

 

15.4. SERVICIUL MARKETING, RELATII CU PUBLICUL (1+ 9)

In cadrul acestui serviciu se desfasoara activitatea de marketing- Relatii cu publicul (1 +5  angajati), absolut necesara in conditiile functionarii serviciului public pe criterii de rentabilitate. Pe baza unui marketing adecvat se pot lua decizii cu privire la inbunatatirea serviciilor prestate si impactul acestora in opinia publica.

Serviciului marketing ii este subordonat Biroul secretariat, registratura,arhiva, aprovizionare, protectia muncii ( 4 persoane)

Preluarea solicitarilor se face prin registratura cu achitarea tarifelor stabilite prin Hotarare de Consiliu Local la caseria proprie. Solicitarile sunt transmise la Serviciul Avize, acordului autorizatii  spre analiza, iar dupa rezolvarea acestora tot prin registratura sunt returnate solicitantilor.

Secretara asigura activitatea de secretariat, director si colaboreaza cu toate compartimentele serviciului public.

Aprovizionarea asigura buna functionare a Oficiului in ceea ce priveste, dotarea cu materiale pe baza materialului necesar intocmit de compartimente aprobat  de director si care se incadreaza in bugetul aprobat de Consiliul  Local la acest capitol. Unul dintre salariatii acestui Birou se ocupa si de protectia muncii.

La arhiva sunt pastrate lucrarile intocmite de compartimente si corespondenta cu solicitari.

Acest serviciu este subordonat directorului si colaboreaza pe orizontala cu toate compartimentele Oficiului “Public Proiect”.

           

15.5.  SERVICIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII (1+7) 

Primeste documentatia depusa la registratura care consta in solicitari pentru obtinerea avizelor de la emitentii de avize. Se analizeaza documentatia depusa si se intocmeste un exemplar pentru a fi depus la fiecare emitent de avize spre analiza pe baza protocolului ce urmeaza a fi incheiat intre Primaria municipiului Ploiesti si acestia. 

Se desfasoara sedinte saptamanale, in care se reunesc la sediul Serviciului public, emitentii de avize si se elibereaza acordul unic ce sta la baza autorizatiei de construire.

Pentru proiectele care nu contin documentatia tehnica aferenta cererilor de avize se pot semna contracte de proiectare cu Oficiul “Public Proiect” pe baza tarifelor aprobate de Consiliul Local.

In acelasi mod se procedeaza si pentru obtinerea autorizatiilor de functionare. Intocmeste tarifarea pentru planurile pe care le executa.

Serviciul este subordonat directorului si colaboreaza cu toate compartimentele Oficiului “Public Proiect “. 

 

15.6.  SERVICIUL IMOBILIAR – CONSULTANTA, EVALUARI, DOCUMENTATII

 

15.6.1. BIROU DOCUMENTATII  CADASTRALE (1+4)

Intocmeste documentatiile specifice pentru inscrierea la cartea funciara a actelor de vanzare – cumparare, bunuri imobile, pe bazasolicitarilor primite la registratura.

Biroul este subordonat sefului de serviciu si colaboreaza cu serviciul marketing, relatii cu publicul, serviciul financiar  contabil, serviciul resurse umane.                                

 

15.6.2. BIROU EVALUARI PROPRIETATI IMOBILIARE SI CONSULTANTA IN  DOMENIU (1+3)

Specialistii in evaluari proprietati imobiliare intocmesc evaluari imobiliare si acorda asistenta tehnica pentru tranzactii imobiliare in baza tarifelor aprobate de Consiliul local.

Cele doua birouri colaboreaza intre ele, sunt subordonate sefului de serviciu imobiliar respectiv directorului oficiului Public Proiect. Colaboreaza cu toate serviciile oficiului Public Proiect si cu Directia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru din cadrul Primariei municipiului Ploiesti.

 

15.7.        serviciul proiectare

 Seful Serviciului Proiectare coordoneaza si urmareste executarea proiectelor pe specialitatile: arhitectura, constructii, rezistenta, instalatii, drumuri,etc. in baza contractelor incheiate de Serviciul financiar-contabilitate.                                                 

In cadrul acestei acitivtati se stabileste cu beneficiarul tema de proiectare, prezentandu-I acestuia tarifarea lucrarilor ce urmeaza fi executate in baza tarifelor aprobate prin Hotarare de Consiliu Local.

Asigura urmarirea lucrarilor de executie pentru proiectele intocmite si raspunde pentru corectitudinea acestora in ceea ce priveste inacdrarea in normativele tehnice in vigoare.

Prin statutul Oficiului “Public Proiect” se confera drept de semnatura specialistilor care vor functiona in cadrul Serviciului proiectare pentru proiectele ce le executa si care vor fi puse in opera.

Serviciul Proiectare este subordonat directorului si colaboreaza cu toate compartimentele Oficiuluui “Public Proiect”

 

Capitolul Iv. DISPOZITII  FINALE

 

Articolul 16

Controlul activitatii economico – financiare a Oficiului se exercita de catre institutiile statului abilitate in acest sens.

 

Articolul 17

Litigiile de orice fel cu terte persoane juridice sau fizice in care Oficiul este parte vor fi preluate spre solutionare de catre Biroul Juridic al acestuia.

 

Articolul 18

Prezentul regulament de organizare si functionare va fi aprobat printr-o hotarare de Consiliu Local.

 

Articolul 19

Acest regulament poate fi modificat ori de cate ori necesitatile legale de organizare si disciplina muncii in serviciu o solicita.

                                

Articolul 20

Toti salariatii serviciului sunt obligati sa cunoasca si sa respecte prevederile prezentului regulament.

                                     

Articolul 21

Prezentul regulament se completeaza cu celelalte reglementari legale.