Hotărârea nr. 149/2001

Hotararea nr. 149 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 al Casei de Cultura Ploiesti, initiata de domnul Primar.

HOTARAREA Nr. 149

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

al Casei de Cultura a municipiului Ploiesti pe anul 2001

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti,

vazand  Raportul-expunere de motive al Primarului municipiului Ploiesti si al Directiei Economice privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Casei de Cultura a municipiului Ploiesti pe anul 2001,

avand in vedere prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, Ordonantei Guvernului nr. 61/1999 de completare a Legii nr. 189/1998 si Legii nr. 216/2001 Legea bugetului de stat pe anul 2001,

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind Administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

 

Art. 1

Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Casei de Cultura a municipiului Ploiesti pe anul 2001, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba rectificarea listei de investitii a Casei de Cultura a municipiului Ploiesti pe anul 2001, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti si serviciile de specialitate ale Casei de Cultura a municipiului Ploiesti se insarcineaza cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 19 iunie 2001

 

Preşedinte de sedinta,

Ioan Dumitrescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

 

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2001

in preturi actuale

            (mii lei)

Capitol

Subcapitol

Art.

Denumire

capitol si subcapitol

Program 2001

0

1

2

                              3

4

 

 

 

VENITURI TOTALE

2.750.000

 

 

 

Venituri – subventie

  2.600.000

 

 

 

Venituri proprii

     150.000

 

 

 

CHELTUIELI (A + B +C)

  2.750.000

59.03

 

A + B

Cheltuieli curente

  2.556.926

59.03

04

A

Cheltuieli de personal

  1.516.000

 

 

10

Cheltuieli salariale

  1.126.000

 

 

10-01

Salarii de baza

     569.000

 

 

10-02

Salarii de merit

         8.000

 

 

10-03

Indemnizatie de conducere

       39.000

 

 

10-04

Spor de vechime

     122.000

 

 

10-05

Sporuri pentru conditii de munca

-

 

 

10-06

Salarii pentru ore suplimentare

-

 

 

10-07

Fond de premii

        68.000

 

 

10-09

Conventii civile

      320.000

59.03

 

11

Cheltuieli pentru asigurari sociale

      240.000

 

 

12

Cheltuieli pentru somaj

        41.000

 

 

13

Deplasari, detasari, transferari

        30.000

 

 

13.01

Deplasari, detasari, transferari in tara

        10.000

 

 

13.02

Deplasari in strainatate

        20.000

59.03

 

14

CASS

        79.000

 

 

B

Cheltuieli materiale si servicii

   1.040.926

 

 

22

Hrana

      105.000

 

 

22.01

Hrana pentru oameni – tichete de masa

      105.000

 

 

24

Cheltuieli pentru intretinere si gospodarire

      405.926

 

 

24-01

Incalzit

        20.000

 

 

24-02

Iluminat

        15.000

 

 

24-03

Apa, canal, salubritate

          8.000

 

 

24-04

Posta, telefon, telex

      130.000

 

 

24-05

Furnituri de birou

          6.000

 

 

24-06

Materiale pentru curatenie

          2.000

 

 

24-07

Alte materiale si prestari servicii

      224.926

59.03

04

25

Materiale si prestari servicii cu caracter functional

-

59.03

 

26

Obiecte de mica valoare

        95.000

 

 

27

Reparatii curente

        55.000

59.03

 

29

Carti si publicatii

        10.000

29.03

04

30

Alte cheltuieli – actiuni culturale

      370.000

70

 

C

Cheltuieli de capital

      193.074


Anexa nr. 2

INVESTITII MINIME

necesare Casei de Cultura a Municipiului Ploiesti

din fondurile prevazute in buget pe anul 2001 pentru desfasurarea normala

a activitatilor propuse prin PROGRAMUL acestei institutii

 

Nr
crt

Natura investitiei

Necesar

Existent

Investitii necesare

2001

Pret unitar estimativ

Valoare

Observatii

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Autovehicul transport

1

-

1

84.881.740

84.881.740

 

II.

Material didactic, aparatura inregistrare, sonorizare

 

 

 

 

 

 

 

- T.V. color

1

1

1

10.000.000

10.000.000

 

 

- camera video simpla

1

-

1

17.999.000

17.999.000

 

 

-         incinta acustica (boxe)

-         mixer audio

 

 

 

63.929.190

16.263.944

63.929.190

16.263.944

 

 

TOTAL

 

 

 

193.073.874

193.073.874

 

 

 

PLANUL CU PROGRAMELE SI PROIECTELE CULTURALE

MINIMALE ALE CASEI DE CULTURA A MUNICIPIULUI PLOIESTI

PE ANUL 2001

 

Nr

Crt

Subsistemul

Proiecte

(programe) culturale

Periodicitate

(perioada, data)

Institutii colaboratoare

Loc de desfasura-re

Beneficiari

Conducator/

responsabil de proiect

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Centrul de informare -comunicare

Universitatea Populara

Proiect:

Sesiune de comunicari

“Caragieleana”

ianuarie

- Uniunea Scriitorilor

- Biblioteca Jud. “N.Iorga”

- Insp. +C. Jud.

- Insp.Jud. Pentru Cultura

- Casa Corpului Didactic

Palatul Culturii

 

Sala 42

- oficialitati ale administratiei locale;

- toate categoriile de public;

- reprezentanti de marca din diverse domenii de activitate

Varvara Popovici

 

 

Programul educational insotit de proiect

“Psihologie si stil de viata”

Intalniri dirijate pe o tematica specifica si diversa

program insotit de proiect

intalniri cu publicul ploiestean – cu reprezentanti din domeniul stiintelor si cultelor pe temele:

“Stiinta si religie”

“Antropologie crestina“

“Ploiestiul – centru cultural si ecumenic” (itinerarii culturale)

ianuarie–iunie

 

Octombrie-decembrie

- Fundatia Oamenilor De Stiinta - Filiala Prahova;

- Insp.scolar Judetean;

- Casa Corpului Didactic;

- Liceul “Mihai Viteazul”;

- Fundatia Romana pentru Turism Ecumenic “Concordia”

-sala de 100 de locuri – Casa Corpului Didactic

 

Liceul “Mihai Viteazul”

- profesorii de religie;

elevi, studenti

Varvara Popovici

 

 

Program:

Intalniri la “Catedra diplomatului” cu ambasadori si reprezentanti ai ambasadelor acreditate In Romania - pe diverse aspecte internationale, economico-politice specifice tarilor de unde provin, in scopul intaririi relatiilor de prietenie si colaborare in diverse domenii.

trimestrial

- Universitatea “Petrol-Gaze”;

- Institutiile administrative de stat locale si alte institutii abilitate In vederea acestei colaborari

 

Palatul Culturii

- reprezentanti ai institutiilor administratiei de stat locale;

- invitati de onoare;

- alte categorii de public

Varvara Popovici

 

 

Program:

Intalniri cu tema “ISTORIE-STIINTA SI ADEVAR” ce va cuprinde In aria tematica aspecte privind problematica istorico-politica nationala cat si cea de pe plan local

trimestrial

- Societatea de Istorie;

- Muzeul Jud. de Arheologie Prahova;

- Inspectoratul Scolar Judetean;

- Uniunea Mondiala a Romanilor Liberi

- Muzeul Jud. de Istorie;

- Palatul Culturii;

- Casa Corpului Didactic

-cadre didactice;

-elevi;

-studenti

Alexandru Teodoreanu, Popovici Varvara

 

 

Program

Proiect

Sesiune de comunicari

Cultura - Civilizatie

Integrare Europeana

aprilie

-Academia Romana;

Institutii de pe plan local cu menire educationala (Politia, Justitia, Scoala, Biserica)

Palatul Culturii

- toate categorile de public;

- reprezentanti ai administratiei locale

Alexandru Teodoreanu,

Varvara Popovici

 

 

Program:

Ciclul de Intalniri reunite sub genericul “Refacerea unitatii nationale a romanilor dintre Nistru si Tisa – o necesitate istorica“

trimestrial

- Societatea de Istorie;

-Asociatia “Probasarabia si Bucovina”

 

 

Alexandru Teodoreanu,

Varvara Popovici

 

 

Program

Proiect

in cadrul cursului

Literatura si Arta

Sesiune de comunicari “Mihai Eminescu in bibliotecile lumii”

iunie

-Uniunea Scriitori-lor;

-Inspectoratul Judetean pentru Cultura;

-Biblioteca Jud. “N.Iorga”;

-Inspectoratul Scolar Judetean

Palatul Culturii

- Membri marcanti ai vietii culturale ploiestene si prahovene;

- invitati de onoare

Varvara Popovici

 

 

Program

Proiect

Sesiune de comunicari

“Ecologie – Viata Comunitara“

iulie

- Agentia de Protectie a Mediului;

- Delegatii cu probleme de mediu din unitatile economice In functiune;

- Directia Silvica;

- Regia Apelor;

- Inspectoratul Scolar Judetean

Palatul Culturii

- oficialitati locale

- toate categoriile de public

Varvara Popovici

 

 

Program

Cilcul de Intalniri

sub genericul

“Medicina si Educatie Sanitara“

Se vor manifesta teme ca:

- „Sida – Maladia Secolului”;

- “Probleme Multidisciplinare ale varstei a III-a”

- Pediatria – o ramura de activitate a medicinii

- Medicul de familie si rolul sau In conditiile tranzitiei economiei politice a Romaniei

lunar

- Directia de Sanatate Publica Prahova;

- Institutul de Geriatrie “Ana Aslan”;

- Firme de Medicamente;

- Revista “Viata Medicala“;

- Centrul de Perfectionare al Medicilor Pediatri;

- Inspectoratul Scolar Judetean

 

- Directia Sanitara

- Spitale;

- Palatul Culturii

-medici;

-asistente;

-cadre didactice;

-parinti;

-educatori;

-psihologi;

-alte categorii de public

Varvara Popovici

 

Centrul de informare-comunicare

Sectia informare-comunicare mijloace moderne

Internet – posta electronica

permanent

 

Palatul Culturii

cam. 57

- toate categoriile sociale

Popovici Varvara

instructori

 

Centrul de informare-comunicare

Cerc de ziaristica

 

Palatul Copiilor si Elevilor Ploiesti;

Inspectoratul Scolar Judetean

Sediul Casei de Cultura a municip. Ploiesti

-toate categoriile de public, de varsta, de sex, inclusiv someri

Popovici Varvara

instructori

2.

Centrul cultural-artistic

Ansamblul folcloric “Prahova” (CECART)

- schimburi culturale cu alte ansambluri folclorice din tara

Proiecte:

1. Organizarea de spectacole si turnee In (la):

-            Cornu (Campina)

-            Sibiu (Festival)

-            Giurgiu

-            Busteni

2. Prezentarea unor spectacole In Ploiesti cu ocazia unor evenimente culturale, la cererea Primariei Ploiesti.

3. 1 turenu in strainatate

 

Permanent

-repetitii saptamanale;

-spectacole cu ocazia unor aniversari, evenimente, concursuri, festivaluri

- A.C.A.F.R.

- Asociatia Coregrafilor Ansamblurilor Folclorice din Romania

- Asociatii si Fundatii folclorice din tara;

- Centrul Judetean de Valorificare a Traditiilor populare;

- Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiesti

Palatul Culturii

Cam. 42

- toate categoriile sociale

George Grama – coegraf

-orchestra

 

Centrul cultural-artistic

Corala “Paul Constantinescu”

Program:

Promovarea creatiilor corale de valoare In tara si strainatate

Proiecte:

1.        2 turnee In tara la schimb cultural;

2.        1 turneu In strainatate;

3.        spectacole prezentate cu ocazia unor evenimente culturale si la cererea Primariei.

Permanent

- repetitii saptamanale;

- concerte, concursuri, festivaluri din tara

 

- Uniunea Compozitorilor din Romania;

- Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiesti;

- Liceul de muzica Ploiesti

Palatul Culturii

Cam 42

- toate categoriile sociale

Popa Ion-Referent;

Mazilu Georgeta – Dirijor

3.

Centrul cultural-artistic

Centrul de folk si chitara clasica

Orchestra de camera

Cerc de jazz

Proiecte:

Organizarea unor festivaluri, spectacole si turnee In tara si strainatate.

Proiecte

1.Pregatirea si organizarea unor matinee muzicale, recitaluri vocal-instrumentale, concerte, prezentate de cercul folk si chitara clasica apartinand institutiei noastre;

2.Organizarea si functionarea:

- cercului de folk si chitara clasica;

- orchestrei de camera;

- cercului de jazz

Permanent

-repetitii;

-concerte;

-recitaluri

 

 

Februarie-aprilie 2001

- Liceul de Muzica Ploiesti;

- Scoala Populara de Arta Ploiesti;

- Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiesti

Palatul Culturii

- elevi si tineri

Popa Ion – referent

Mitulescu Constantin – profesor, instructor

Anghel Iulian – profesor chitara

Ana Tetelea – interpreta muzica folk

 

 

Proiect

Pregatirea si organizarea unui Concert de jazz … La Ploiesti In colaborare cu formatii de jazz din tara - si invitati de renume.

 

Aprilie-mai

 

 

Iunie-iulie

- Primaria Municipiului Ploiesti;

-Radioteleviziunea Romana;

- Inspectoratele de Cultura din orase participante cu formatii de jazz;

- Liceul de muzica Ploiesti;

- Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiesti

Palatul Culturii

- iubitorii muzicii de jazz din Ploiesti

Popa Ion – referent;

Florian Lungu -Radiotelevi-ziunea Romana

Mihai Costin – interpret de jazz

Mitulescu Constantin – profesor chitara

 

 

Proiect

Pregatirea si organizarea manifestarii nationale de muzica folk “Festivalul Castanilor” Ploiesti - 2001

Mai-iunie 2001

- Liceul de muzica Ploiesti

- Scoala Populara de Arta Ploiesti

Palatul Culturii

- iubitorii muzicii folk

Alexandru Teodoreanu – director, Popa Ion – referent;

Mitulescu Constantin- profesor; Ana Tetelea – interpreta folk

 

 

Proiect

Pregatirea si organnizarea Festivalului National de Pian “Lory Wallfisch”

Mai 2001

- Primaria Municipiului Ploiesti

- Filarmonica “Paul Constantinescu”

- Muzeul “Paul Constantinescu”

Filarmoni-ca “Paul Constanti-nescu”

Muzeul “Paul Constanti-nescu”

- iubitori ai muzicii de pian

Badea Dragos - director, Popa Ion - referent

 

 

Proiect

Pregatirea si organizarea unor turnee cu formatiile artistice mentionate mai sus In tara si strainatate.

In functie de invitatiile primite din tara si strainatate

- Primaria Municipiului Ploiesti;

- Inspectoratul pentru Cultura Prahova;

- Ministerul Culturii

In tara;

In strainatate

- toate categoriile sociale

Alexandru Teodoreanu – director;

Popa Ion- referent;

George Grama – Referent; instructorii si dirijorii formatiilor artistice

 

 

Proiect

Contributia formatiilor artistice la organizarea manifestarilor omagiale: Mihai Eminescu, Nichita Stanescu.

-pregatirea unor recitaluri de poezie si muzica

Martie

Iunie

Decembrie

 

- Biblioteca Judeteana “N.Iorga”

- Muzeul memorial “Nichita Stanescu”

Palatul Culturii

- toate categoriile sociale

Popa Ion – referent, Boaru Nicolae – director Biblioteca Jud. “N.Iorga”; Stan Ion – muzeograf

4.

Centrul cultural-artistic

Coregrafie moderna

Clubul femeilor moderne “Diana”

Trupa de teatru pentru copii

Program

“Femeia anului 2001”

Proiect

“O zi din viata ta” – manifestare complexa cultural-artistica si de divertisment, cu ocazia zilei de 8 martie

Martie 2001

 

Salon restaurant

- membrele clubului si alti invitati – personalitati locale, politice, culturale

Emilia Vasile

 

 

Proiect

“Salonul de frumusete” – concurs de machiaje si coafuri, de buchetare florale, prezentare de moda, tombola distractiva

Septembrie 2001

 

Salon restaurant

- membrele clubului si alti invitati – personalitati locale, politice, culturale

Emilia Vasile

 

 

Proiect

Spectacol – Premiera

Grupul de dans-teatru “Arc”

Septembrie 2001

- Centrul Judetean al Creatiei Populare Prahova

Sala Teatrului “Equinox”

Palatul Culturii

- publicul din orasul Ploiesti

Emilia Vasile

 

 

in cadrul cursului de balet si dans modern:

Proiect

inchiderea anului scolar 2000-2001

Spectacol de evaluare a rezultatelor, acordarea diplomelor – spectacol complex pentru copii si adolescenti: muzica, dans, momente umoristice etc.

Iulie 2001

- Palatul Copiilor Ploiesti

- Scoala de Arte Ploiesti

Sala 42

- elevii claselor de balet si dans modern, invitatii lor si alti invitati – publicul tanar din orasul Ploiesti -

Emilia Vasile

 

 

Proiect

“Vine, Vine Mos Craciun …”

Spectacol complex: colinde, teatru, dans, muzica, surprize, obiceiuri traditionale de iarna etc.

Teatru pentru copii si tineret

Decembrie 2001

- Palatul Copiilor Ploiesti

- Scoala de Arte Ploiesti

Sala 42

- elevii claselor de balet si dans modern, invitatii lor si alti invitati – publicul tanar din orasul Ploiesti -

Emilia Vasile

5.

Centrul furnizor de pregatire

Crearea unui centru cultural zonal (mobil)

anual

- Directia Cultura din Primaria Ploiesti

- R.A.T.P.

Ploiesti

- tineri defavorizati social, fara loc de munca si alte categorii

Popa Ion

Instructori

 

 

Atestarea de catre M.E.N. a unor cursuri practic-aplicative si participarea la programul de reconversie profesionala al A.J.O.F.

anual

- Directia specializata din Primarie

- Serviciul juridic al Primariei

Ploiesti

- tineri defavorizati social, fara loc de munca si alte categorii

Popa Ion

Instructori

 

 

Dezvoltarea cursurilor de limbi straine prin atragerea de profesori de valoare si identificarea de noi spatii de Invatamant.

anual

- Consiliul Judetean Prahova

Ploiesti

- tineri defavorizati social, fara loc de munca si alte categorii

Popa Ion

Instructori

6.

Manifestari cultural-artistice complexe comune

Program:

Crearea Ansamblului Cultural-operativ (ACO)  al Casei de Cultura a Municipiului Ploiesti cu doua componente:

- traditionala (folclor, obiceiuri vechi de valoare, muzica si dans clasice);

- moderna (muzica, dans, creatii literare moderne)

Pana la 01.03.2000

- Directia de Specialitate din Primaria Ploiesti

- Filarmonica Ploiesti

- Teatrul “Toma Caragiu”

La cererea Primariei Ploiesti sau organizato-rilor diferitelor evenimen-te

 

 

 

 

Proiecte:

1. Pregatirea, organizarea si desfasurarea unor manifestari cultural-folclorice si artistice cu ocazia sarbatorilor de iarna In cadrul Programului Primariei Ploiesti

2. Pregatirea unor spectacole complexe cu ocazia unor evenimente importante culturale (Ziua Europeana a patrimoniului, Zilele Eminescu, Nichita Stanescu, Caragiale, primirea unor oaspeti de valoare s.a.) In limbile romana, engleza, franceza.

3. Contributia la organizarea Revelionului tineretului

Pana la 30.10.2000

 

 

 

 

 

 

Pana la 01.03.2000

- Scoala Populara de Arta

- Comunitati rurale pastratoare de traditii

 

 

 

- Muzeul “Nichita Stanescu”

- Palatul Copiilor (Inspectoratul Scolar)